Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri

Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri, toplum yaşamında ekolojik bütüne saygılı ve erdemli bir yaşam için oluşturduğu örnek çalışma/proje ile geniş çaplı dönüştürücü bir etki yaratan girişimcilere ve bu yolda umut veren çalışmalar yapan kişilere verilir. Ödülün konusu tarım, kırsal kültür, enerji, iletişim, yerleşimler ve eğitim gibi yaşamın her alanında yapılan çalışma, oluşturulan örnekler ve projeler olabilir.

Ekolojik dönüşüme katkı yapan tüm araştırma ve uygulama çalışmaları ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucusu ve Buğday Hareketi’nin öncüsü VICTOR ANANIAS adına aşağıdaki ödüller verilecektir:

Victor Ananias Dönüşüm Ödülü

Victor Ananias Dönüşüm Ödülü, diğer yaşamlarla uyum içerisinde ekolojik bütüne saygılı bir toplum için çaba gösteren kişilere verilen ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir.

Teşvik Ödülü

Ekolojik dönüşüm yönündeki çabaları teşvik etmek amacıyla verilen ödüldür. Özendirme niteliği taşıması nedeniyle genç kuşaktan (18-30 yaş arası) bir adayın öncelikle değerlendirilmesi bu ödülün ön koşuludur.

SON BAŞVURU TARİHİ: 1 MART 2013

ÖDÜL TÖRENİ TARİHİ: 21 MAYIS 2013

Başvuru için
– Ödül Yönetmeliği’ni dikkatlice okuyun. Ödül Yönetmeliği
BUĞDAY EKOLOJİK YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ
VICTOR ANANIAS DÖNÜŞÜM ÖDÜLLERİ YÖNETMELİĞİ
A- GENEL
Madde 1:
Victor Ananias Dönüşüm  Ödülleri, toplum yaşamında ekolojik bütüne
saygılı ve erdemli bir yaşam için oluşturduğu  örnek  çalışma/proje ile
geniş çaplı  dönüştürücü bir etki yaratan girişimcilere ve bu yolda umut
veren çalışmalar yapan kişilere verilir. Ödülün konusu tarım, kırsal kültür,
enerji, iletişim, yerleşimler ve  eğitim gibi yaşamın her alanında yapılan
çalışma, oluşturulan örnekler ve projeler olabilir.
Madde 2:
Ekolojik dönüşüme katkı yapan tüm araştırma ve uygulama  çalışmaları
ile hizmetlerini değerlendirmek, yetkinliklerini belgeleyerek çalışmalarına
güç katmak ve yetişmekte olan kuşakları özendirmek amacıyla, Buğday
Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin kurucusu ve Buğday
Hareketi’nin öncüsü VICTOR ANANIAS adına her yıl aşağıda sıralanan
ödüller verilir.
a) Victor Ananias Dönüşüm Ödülü
b) Teşvik Ödülü
Madde 3:
Victor Ananias Dönüşüm Ödülleri ulusal düzeyde verilmektedir.
B- TANIMLAR
Madde 4:
VICTOR ANANIAS DÖNÜŞÜM ÖDÜLÜ:
Victor Ananias Dönüşüm  Ödülü, diğer yaşamlarla uyum içerisinde
ekolojik bütüne saygılı bir toplum için  çaba gösteren kişilere verilen
ödüldür. Yalnızca yaşamakta olan kişilere verilir.
TEŞVİK ÖDÜLÜ:
Ekolojik dönüşüm yönündeki  çabaları teşvik etmek amacıyla verilen
ödüldür. Özendirme niteliği taşıması nedeniyle genç kuşaktan (18-30 yaş
arası) bir adayın öncelikle değerlendirilmesi bu ödülün ön koşuludur. C- DİĞER HUSUSLAR
Madde 5:
Kişi kendini aday gösterebileceği gibi başka bir kişi veya kurum
tarafından da aday gösterilebilir. Aday  önerileri, her yıl en geç 1 Mart
tarihinde Derneğimiz adresine ulaştırılır.
Adres:  Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği
Asmalımescit Mahallesi Nergis Sok. No:8/8 Kat:2
Beyoğlu / İstanbul 34430
Telefon:     +90 (212) 252 52 55
Faks:  +90 (212) 252 52 56
Email: [email protected]
Web: www.bugday.org
Öneri dosyaları aşağıda sıralanan belgeleri içermelidir.
a)  Hangi ödüle, neden aday gösterildiğini açıklayan gerekçeli bir sunuş
yazısı
b) Adayın ayrıntılı özgeçmişi; iletişim bilgileri, daha  önce yaptığı
çalışmalar
c)  Çalışmalarını sergileyen belgelerin dökümü, varsa medyada
yansıması
d)   Önemli çalışmalarla ilgili belgelerin birer örneği ve referanslar
Madde 6:
Kurallara uygun biçimde  önerilen adaylar arasından hangilerine  ödül
verileceği, Ödül Jürisi’nce belirlenir.
a) Ödül Jürisi, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nden,
üniversite  öğretim  üyelerinden, konuyla ilgili birlik ve odalardan,
kanaat önderlerinden ve medyadan seçilerek oluşturulur.
b) Ödül Jürisi, kararlarına temel oluşturacak değerlendirmeleri kendisi
yapabileceği gibi, başka uzman kişi ve kurullara da yaptırabilir.
c) Jüri üyelerinin üçte biri, iki yılda yenilenir. Arka arkaya 3 toplantıya
gerekçesiz olarak katılmayan  üyenin  üyeliği kendiliğinden sona
erer. Devamsızlık ya da istifa nedeniyle boşalan üyelikler, Dernek
tarafından alınacak bir kararla ve oy çokluğu ile doldurulur.
Madde 7:
Ödül Jürisi’nin değerlendirmeye uygun bulduğu adaylar, her yıl Mart
ayının sonunda açıklanır. Madde 8:
Ödüller her yıl 21 Mayıs günü  düzenlenen bir törenle açıklanır ve
sahiplerine verilir. Bu günün uygun olmadığı özel durumlarda, tören günü
Ödül Jürisi’nce belirlenir. Ödül kazananlara yarışmanın amacına uygun
olarak tasarlanmış bir nesne,  ödül belgesi ile birlikte verilir.  Ödülleri
kazananlar birer konuşma yapabilirler.
Madde 9:
Ödül Jürisi üyeleri görevleri süresince bu ödüllere aday gösterilemezler.
Madde 10:
Bir yıl içinde alınmayan ödüller Dernek inisiyatifinde kalır.

– Başvuru dosyasını gönderirken zarfın üzerine “VAD Ödülleri Başvurusu” ibaresini yazdığınıza emin olun.
– Başvuru dosyasını gönderdikten sonra [email protected] adresine bir e-posta göndererek dosyayı gönderdiğinizi bildirin.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin