VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

Üniversitemizin de destekleyen kuruluşlar arasında yer aldığı VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu TMMOB Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi’nin yürütücülüğünde 21-22 Ekim 2011 tarihlerinde Kayseri’de gerçekleşecektir. Etkinlikle ilgili geniş bilgi ektedir. 

Sempozyum