VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi

Eğitim Kongresi
Eğitim Bilimleri Kongresi

Değerli Meslektaşlarımız, 30 Ekim – 01 Kasım 2020 tarihleri arasında VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi” başlıklı disiplinler arası kongremiz Covid 19 salgını nedeni ile tedbiren çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.

Turkcess 2020 kongresi bildiri özet metinleri, kongre öncesinde “Bildiri Özetleri E-Kitabı” olarak yayımlanacaktır. Buna ek olarak; kongre sonrasında bildiriler, makale biçimine dönüştürülmek ve hakem değerlendirme sürecinden geçmek koşulu ile “Tam Metin Bildiri Kitabında ve sitemizde yayınladığımız dergilerde basılacaktır.
Sizleri çevrim içi (online) yapılacak kongremizde görmeyi heyecanla bekliyoruz.

Düzenleme Kurul Başkanı
Prof. Dr. M. Engin DENİZ

TURKCESS 2020 ana teması Toplum 5.0 olarak belirlenmiştir.

Eğitim Bilimleri

Değerli meslektaşımız;

VI. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi” başlıklı disiplinler arası kongre 30 Ekim – 01 Kasım 2020 tarihleri arasında Bartın Üniversitesi ve Biruni Üniversitesi işbirliği ile İstanbul’da gerçekleştirilecektir.
Kongrenin ana teması “Toplum 5.0(Akıllı Toplum)” olarak belirlenmiştir. Kongremizde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Diğer Türk Dillerinde sunum yapılabilecektir.VI. TURKCESS kongresi daha önceki yıllarda Sinop, Gaziantep, Üsküp, Bakü ve son olarak da İstanbul’da 2019 yılında gerçekleştirilmiştir.V. TURKCESS etkinliklerine yirmiden fazla ülkeden yüzlerce akademisyen katılmıştır. TURKCESS 2020 eğitim alanındaki teori ve uygulamaların ilerletilmesine adanmıştır ve akademisyenler ile eğitimin farklı alanlarındaki profesyoneller arasındaki işbirlikçi mükemmelliği teşvik etmektedir.
TURKCESS 2020’un bir diğer hedefi ise; araştırmacıların, yüksek nitelikli akademik bir toplantıda, dünyanın farklı bölgelerinden akademisyen ve uygulayıcılar ile tanışarak, birebir irtibatla kendi iletişim ağlarını genişletme fırsatı bulacakları bir platform sağlamaktır.

Saygılarımızla,
Prof. Dr. M. Engin DENİZ
Düzenleme Kurulu Başkanı

Eğitim Bilimleri
Türkçe Eğitimi
Din Eğitimi
Özel Eğitim
Sınıf öğretmenliği Eğitimi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Tarih Eğitimi
Matematik Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi
Eğitim Kademeleri; Okul Öncesi-İlköğretim-Ortaöğretim-Yükseköğretim
Türk Eğitim Tarihi: Kurumlar, Kişiler, Fikirler
Eğitimde Kurumsal İşbirliği
Lisansüstü Eğitim, Bilim İnsanı Yetiştirme
Öğretmen Yetiştirme ve Öğretmenlik Mesleği
Etno Pedagoji

Sosyal Bilimler

Antropoloji
Bilim Felsefesi
Felsefe
Psikoloji
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Siyaset Bilimi
Sosyoloji
Tarih
Değerler Eğitimi
Türk Dili
Halk bilimi
Türk Kültürü
Uluslararası İlişkiler
Medya Sinema
Edebiyat
Spor Bilimleri
Coğrafya
Ekonomi
İşletme
İktisat
Yönetim