VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu

Türk Dünyası

21. Yüzyıl, Avrasya coğrafyasındaki siyasi sınırlarda yaşanan büyük çaptaki bir değişimle birlikte başlamış ve bu coğrafyada Türkiye ile aynı tarihi ve kültürel köklere sahip yeni cumhuriyetler bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu siyasi değişim, beraberinde ekonomik ve sosyo-kültürel boyutta yeni bir siyasi coğrafyanın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu yeni siyasi coğrafya ve şartlarla birlikte dünyadaki bütün bilim camiası açısından neredeyse bakir bir saha ortaya çıkmıştır. Bilim dünyası bu bölge hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırmış ve birçok alanda yeni çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu (TÜDAS), dünyadaki bilim camiasında Türk Dünyası ile ilgili çalışan bilim insanlarını buluşturarak bilimsel fikir alışverişini sağlamak, yeni bilimsel araştırma ve tartışmaların önünü açmak, Türk Dünyası ile ilgili akademik literatürün nitelikli zenginleşmesine katkıda bulunmak amacıyla ilk olarak 2014 yılında Niğde Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. II.Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2015 yılında Almatı’da; III. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bakü Avrasya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 2016 yılında Bakü’de; IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde 2017 yılında Niğde’de ve V. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Kazak Devlet Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde 2018 yılında Almatı’da düzenlenmiştir.

VI. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 13-15 Haziran 2019 tarihleri arasında Bakü Avrasya Üniversitesi ev sahipliğinde Bakü’de, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde, Türkiye), Kazak Kızlar Pedagoji Milli Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), M. Akmulla Başkurt Devlet Pedagoji Üniversitesi (Ufa, Rusya) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) işbirliği ile gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda, Türk Dünyasını ilgilendiren dil, edebiyat, tarih, eğitim, kültür, sanat, iletişim, uluslararası ilişkiler, bölgesel sorunlar, işletme, ekonomi, din, felsefe, sosyoloji, turizm ve kadın çalışmaları gibi alanlarda akademik konuların ve güncel meselelerin tartışılması, karşılıklı deneyimlerin paylaşılması, araştırma yöntemlerinin belirlenmesi, yeni bilimsel araştırma yönelimleri üzerinde fikir paylaşımında bulunulması ve gelecekte Türk Dünyasında gerçekleştirilecek ortak projelere zemin hazırlanması amaçlanmaktadır. Türk Dünyası araştırmalarıyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelmesini sağlayacak olan bu sempozyumun Türk Dünyasının nitelikli bilgi üretimine katkı sağlaması ve bilim dünyasının tüm paydaşlarına yeni bakış açıları sunması beklenmektedir.

Bu sempozyum ile bilimsel etkinliklerin yanında gerçekleştirilecek olan kültürel etkinliklerle, bu coğrafya üzerindeki tarihi, dili ve kültürü bir Türk topluluklarının, onlarla aynı coğrafyada yaşayan akraba ve komşu toplulukların birbirleriyle iletişimlerinin ve işbirliklerinin artırılarak, bölgede barışa ve huzura katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.

DİL/EDEBİYAT/TARİH

– Türk Lehçeleri ve Edebiyatları- Karşılaştırmalı Çalışmalar

– Türk ve Dünya Edebiyatlarının İlişkisi ve Etkileşimi

– Avrasya Devletleri ve Toplulukları Tarihi

– Avrasya’nın Tarihi Değerleri-Arkeoloji

EĞİTİM/KÜLTÜR/SANAT/İLETİŞİM

– Bölgede Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar ve Uygulamalar

– Avrasya’da Kültürlerarası İlişkiler

– Türk Topluluklarında Halk Bilim Çalışmaları

– Türk Dünyasında Müzik, Güzel Sanatlar ve Sanat Tarihi

– Türk Dünyasında ve Modern Toplumlarda Medya ve İletişim

BÖLGESEL SORUNLAR/ULUSLARARASI İLİŞKİLER

– Avrasya’da Bölgesel Sorunlar ve Çözümler

– Bölge Devletleri ve Topluluklarının Siyasi İlişkileri

– Türk Dünyası ve Uluslararası Politika

– Avrasya’da Enerji

İŞLETME/EKONOMİ

– Türk Cumhuriyetleri’nde İşletmecilik ve Yönetim Anlayışı

– Bölge Ekonomisi

DİĞER

– Türk Dünyasında Din, Felsefe ve Hukuk

– Türk Dünyasında Sosyolojik Sorunlar ve Çözümler

– Türk Dünyası Coğrafyası ve Coğrafya Çalışmaları

– Bölge Turizmi ve Uygulamaları

– Türk Dünyasında Kadın Çalışmaları

http://www.utudas.org

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin