VI. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi

İstanbul Kültür Üniversitesi VI. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2016), dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, bilimsel işbirliği için zemin hazırlamak ve geleceğin bilim adamlarının akademik dünyayla ve birbirleri ile olabilecek en erken dönemde tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

İstanbul Kültür Üniversitesi VI. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK 2016), dünyanın farklı üniversitelerinde öğrenim gören Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilerini bir araya getirmek, bilimsel işbirliği için zemin hazırlamak ve geleceğin bilim adamlarının akademik dünyayla ve birbirleri ile olabilecek en erken dönemde tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmektedir.

1-2 Eylül 2016 tarihleri arasında Ataköy yerleşkemizde gerçekleştirilecek olan Kongre’ye, Fakülte, Enstitü ya da Merkez çatıları altında Türk Dili ve Edebiyatı öğrenimi gören lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri sözlü / poster sunumla veya dinleyici olarak katılabileceklerdir.

Tüm oturumlarının öğrencilere tahsis edilmiş olması özelliğiyle Türk Dili ve Edebiyatı alanında düzenlenen uluslararası ilk öğrenci kongresi olma niteliğini taşıyan TUDOK, beş Anabilim Dalı’na ayrılmış özel oturumlar halinde gerçekleştirilecektir. Oturumlar, yurt içi ve yurt dışındaki değişik üniversitelerden davet edilen seçkin bilim adamlarınca yönetilecektir. Bu sayede bir yandan dünyanın pek çok yerinde yürütülen Türk Dili ve Edebiyatı eğitiminin nabzı tutulurken diğer yandan katılımcı öğrencilerin önemli bilim adamlarıyla tanışmaları sağlanacaktır.

Kongre dilleri Türkçe (Türk Lehçeleri), İngilizce, Almanca ve Rusçadır.

Ana Başlıklar

• Eski Türk Dili
• Klâsik Türk Edebiyatı/Eski Türk Edebiyatları
• Türk Halk Edebiyatı/Halkbilimi
• Yeni Türk Dili/Çağdaş Türk Lehçeleri
• Yeni Türk Edebiyatı/Çağdaş Türk Edebiyatları

Son Başvuru Tarihi: 22 Nisan 2016
Kabullerin Duyurulması: 9 Mayıs 2016
Bildiri Metinleri Son Teslim Tarihi: 1 Temmuz 2016
Kongre Tarihi: 1-2 Eylül 2016

tudok2016@iku.edu.tr