VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Yazarları Birliği tarafından her yıl ekim ayında düzenlenen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu bu yıl Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılacaktır. VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun ana teması, “Çocuk Müziği, Çocuk Şarkıları, Ninniler ve Bestelenmiş Çocuk Şiirleri”dir.

KONU BAŞLIKLARI
VI. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu’nun ana teması, “Çocuk Müziği, Çocuk Şarkıları, Ninniler ve Bestelenmiş Çocuk Şiirleri”dir.

* Çocuk şarkıları
* Ninniler
* Bestelenmiş çocuk şiirleri
* Çocukları ve çocuk duyarlılığını esas alan türküler
*Sayışmacalar
* Çocuklar için yazılmış marşlar
* Çocuk müzikalleri
* Ritimli ve ezgili çocuk oyunları
* Çocuk şarkısı bestekarları, söz yazarları
* Çocuk şarkılarında, ninnilerde, çocuklar için yazılmış marşlarda çocuk bakış açısı ve çocuk algısı
* Çocuk sineması filmleri ve çizgi film müzikleri
* Çocuk şarkıları, ninniler ve çocuklar için yapılmış müziklerin çocukların bilişsel, duyuşsal ve toplumsal gelişimlerindeki işlevleri
* Çocuk müziği eserlerinde düş ve düşünce gücünü devindirme, düşsellik
* Çocuk müziği eserlerinde eğitsel iletiler
* Çocuk müziği eserlerinde değerler eğitimi
* Psikolojik ve sosyolojik açıdan çocuk müziği eserlerinin ve ninnilerin, çoçuk şiirleri, sayışmacaların incelenmesi, karşılaştırılması
* Çocuk şiirleri, Çocuk müziği eserlerinin estetik duygu yaratma yönünden incelenmesi
* Çocuk müziği eserlerinin ve çocuklar için yazılmış marşların sosyal ve siyasal öğeler yönünden incelenmesi
* Çocuk müziği eserlerinde çevre duyarlılığı, insan-doğa ilişkisi
* Çocuk müziği eserlerinin değişik alanlarda kültür oluşturmaya katkısı
* Eserlerin iç ve dış yapı özellikleri, ezgi ve ahenk unsurları bakımından incelenmesi
* Çocuk müziği eserlerinde ezgi-metin ilişkisi, dil kullanımı
* Çocuk müziği eserlerinin ezgi ve metin analizi
* Çocuk müziği eserlerinin dünya edebiyatlarından eserlerle karşılaştırmaları
* Başka dillere çevrilen eserlerin çeviri kuramı çerçevesinde değerlendirilmesi
* Çocuk müziği eserlerinin, ninni ve sayışmacaların kültür aktarımına katkısı
* Çocuk müziği eserlerindeki postmodern izler
* Toplumsal duyarlılık, kültür ve değer algısı bakımından eserlerin incelenmesi, karşılaştırılması

18-19 Ekim 2019 Sempozyum Tarihi

VI. ULUSLARARASI ÇOCUK VE GENÇLİK EDEBİYATI SEMPOZYUMU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.