VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı

VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı (ISCTurkey 2013)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Bilgi Güvenliği Derneği, Gazi Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “VI. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı” 23-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı düzenlendiği ilk yıldan beri ülkemizin bu alanlardaki bilimsel ve sektörel çalışmaların paylaşıldığı, üniversite-kamu-endüstri işbirliğinin geliştirildiği, kamunun bilgilendirildiği, eğitildiği, tüm bilim insanları, araştırmacılar ve sektörel uygulayıcılar arasında bilgi alışverişini sağlayan ülkemizde bu alandaki en önemli etkinliktir. Her ülke için önemli olan bilgi güvenliği ve kriptoloji kavramlarının, toplumun bireyleri tarafından özümsenmesine yardımcı olmak, ülkemizde bu alanda bilimsel bilgi birikiminin arttırılmasına katkılar sağlamak, kurumlar ve sektör arasındaki işbirliğini arttırmak bu konferansın temel hedefleri arasındadır.

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı’nın bu yılki ana teması “Bulut Bilişim ve Güvenlik” olarak belirlenmiştir. Bulut bilişim uygulamalarına olan ihtiyaç ve dolayısıyla bunların kullanımı gün geçtikçe artmaktadır. Bulut bilişim daha az insan gücü ve maliyet ile ayarlanabilir bilgi kaynaklarını arzu edilen bölgeye taşıyarak, bunları erişime yetkisi olanlar ile paylaşılmasında kullanılan tekniklerin bütünü olarak isimlendirilmektedir. Bilginin depolanması, işlenmesi, dağıtılması ve paylaşımının yapıldığı her ortamda olduğu gibi bulut bilişim uygulamalarında da hizmet sürekliliği, sistemin maruz kaldığı siber saldırılar ve buradaki bilgiler için gizlilik, bütünlük, kimlik denetimi, inkar edememe gibi bilgi güvenliği kavramlarının sağlanması yönünde çeşitli çözüm önerileri konunun uzmanları tarafından konferans çerçevesinde değerlendirilecektir.

Konferans süresince; paneller, eğitimler ve davetli konuşmacıların görüşlerini belirteceği özel konulara ek olarak, seçkin araştırmacıların sunacağı bildirilerin konferansın daha verimli ve faydalı olmasına büyük katkılar sağlayacağı özellikle hedeflenen çıktılara ulaşılması beklenmektedir.

Konferansın bildiriler kitabında yayınlanması için akademisyenler ve uygulayıcılar tarafından konferans düzenleme kuruluna iletilecek olan bildiriler, alanında uzman en az üç hakemin görüşlerine başvurularak değerlendirilecektir. Hakem raporları dikkate alınarak, uygun bulunan bildiriler sözlü veya poster sunumu için seçilerek bildiriler kitabında basılacaktır.

Konferansın kişisel, kurumsal, ulusal ve uluslararası bilgi güvenliğinin sağlanmasına katkılar sağlamasını diler, siz değerli katılımcıların, akademisyenlerin, sector temsilcilerinin bu konferansa katkılar vermeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla.

Prof. Dr. Mustafa ALKAN
Konferans Düzenleme Kurulu
Eşbaşkanı
Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Şeref SAĞIROĞLU
Konferans Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı
Bilgi Güvenliği Derneği II. Başkanı
Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Ersan AKYILDIZ
Konferans Düzenleme Kurulu Eşbaşkanı
O.D.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı

GENEL BİLGİLER

Konferans Tarihi ve Yeri

23-24 Mayıs 2013
Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi

Kimler Katılmalı

Online kayıt sistemi açıldığında katılımcıların kayıt yapması gerekmektedir. Online kayıt sistemi konferansa iki ay kala açılacaktır.
Konferansımıza, kamu kurum ve kuruluşlarındaki personeller, kişisel, kurumsal ve ulusal bilgi güvenliği alanında çalışanlar, bu konulara ilgi duyan ve kendisini geliştirmek isteyenler, savunma teknolojilerinde kriptoloji alanında çalışanlar, ülke güvenliği alanında çalışanlar ve hizmet verenler katılabilir.

Konferans Dili

Konferans dili İngilizce ve Türkçe’dir.

Bildiri Başvuruları

Bildiri tam metinleri yukarıda belirtilen konferans web sayfasının Kayıt bölümünden on-line olarak gönderilmelidir. Bildirilerin Türkçe veya İngilizce olarak, 6 sayfayı aşmayacak şekilde hazırlanması gerekmektedir. Bildiriler LaTeX kullanılarak veya MS Word formatlarında hazırlanmalıdır.

Bildiri Son Gönderme Tarihi:

01 Nisan 2013

Katılım Ücreti

Katılım ücretleri daha sonra açıklanacaktır

Kayıt ve Danışma

Kayıt ve danışma masaları 23-24 Mayıs 2013 tarihlerinde 08:30-18:00 saatleri arasında Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kongre Merkezi’nde hizmet verecektir.

Konferans Katılım Belgesi

Doğayı korumaya katkı sağlamak amacıyla tüm katılımcılara konferans sonunda “Elektronik Katılım Belgesi” verilecektir. Konferansa katkı sağlayanlara belge ve plaket verme yerine kendi isimlerine ağaç dikimi yaptırılacaktır.

Etkinlikler
•Çalıştaylar
•Paneller
•Başarı Öyküleri
•Bildiriler
•Uygulama Örnekleri
•Sunumlar
•Standlar / Sergiler Ödüller
•Eğitimler

Düzenleyenler

ISCTurkey2013; Bilgi Güvenliği Derneği tarafından Gazi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu işbirliği ile düzenlenmektedir

Konferans Bildiri Kitapçığı

Elektronik kitap düzenlenecektir

Önemli Tarihler
Son Gönderme Tarihi: 01 Mart 2013
Bildiri Kabul İlanı: 15 Nisan 2013
Bildilerin Son Teslim: 1 Mayis 2013
Konferans Tarihleri: 23 – 24 Mayıs 2013

KONFERANS BİLDİRİ KONULARI

Ana Tema: Bulut Bilişim Güvenliği

•Bulut Bilişim Güvenliği
•Bulut Bilişim için Kriptografik Protokoller
•Bulutlarda Güvenlik Enerjisi/Maliyeti/Verimi
•Güvenli Dış Kaynak Veri Yönetimi (ör: bir hizmet olarak veritabanı)
•Güvenli Dış Kaynak Hesaplaması
•Güvenilir Bilişim Teknolojileri ve Bulutlar
•Bulutlarda Güven ve Politika Yönetimi
•Güvenlik Riski Modelleri ve Bulutlar

Siber Güvenlik ve Savunma

•Siber Casusluk
•Karşı siber casusluk
•Adli Bilişim ve Delil İnceleme Yaklaşımları
•Sosyal Ağlar
•Ulusal / Uluslararası Hukuk
•Savaşlar
•Terör ve terörist faaliyetler
•Kritik Altyapılar
•Bulut Bilişim
•Siber Tehditler / Tehlikeler / Açıklar
•Metodolojiler / Çözümler / Yenilikler
•Strateji/Politikalar
•Kanunlar
•Standartlar
•Siber Tatbikatlar
•En İyi Uygulama Örnekleri
•Ülke Strateji Belgeleri
•Uluslararası İşbirlikleri

Veri Güvenliği

•Gizlilik Temelleri
•Gizlilik Geliştirme Teknolojileri
•Gizlilik-Koruma Programlama
•Gizlilik Politika ve Yasaları
•Elektronik Sağlık Gizliliği
•Gizlilik Ekonomisi
•Gizlilik Teorisi ve Mühendisliği
•Doğal Felaketler ve Acil Servisler ve Terörizm Koruması
•Risk Analizi, Modelleme ve Yönetimi
•Güven Biçimlendirme ve Modelleme
•Güvenli Programlama
•Güven Yönetimi
•Güven Değerlendirmesi
•Güvenlik Temelleri

E-Devlet Güvenliği

•E-Devlet Güvenliği
•E-Arşiv
•E-İhale
•E-Denetim
•E-Sağlık
•E-Kimlik
•E-Fatura
•E-Adalet
•E-Noter
•E-Pasaport
•E-Oylama
•Kritik Bilgi Altyapısı Koruma
•Sanal Savaşlar ve Karşı Tedbirler
•Bilgi Sistemleri ve Suç Analizi
•Risk Değerlendirmesi ve Güvenlik Belgelendirmesi

Açık Anahtar Altyapısı

•Elektronik İmza
•Kayıtlı Elektronik Posta
•Sertifikalar ve Sertifika Yönetimi
•Standartlar
•Protokoller
•Güven Modelleri
•Anahtar ve Kimlik Yönetimi
•Donanımsal ve Yazılımsal Uygulamalar
•Elektronik İmza Politikaları ve Yasalar
•Elektronik İmzanın Kamusal İşlemlerde, Bankacılık İşlemlerinde ve Diğer Ticari İşlemlerde Hukuki Geçerliliği
•Elektronik İmzanın Elektronik İmza Mevzuatına Getirebileceği Değişiklikler
•Elektronik İmza Uygulamasında Yer Alan Tarafların ESHS’ye Karşı Hukuki Sorumluluk Halleri
•Elektronik İmza ile İlgili Çekişmeli Olaylar
•Elektronik İmzalar ile İlgili Yargı Kararları
•Diğer Ülkelerdeki Elektronik İmza Yasaları

Kriptoloji

•Boole Fonksiyonlar
•Blok Şifreler
•Akan Şifreler
•Açık Anahtarlı Kriptografi
•Kuantum Kriptografisi
•Eliptik Eğri Kriptografisi
•Kriptografide Cebirsel Eğriler
•Homomorfik Şifreleme
•Protokoller
•Sıfır Bilgi Yaklaşımı
•Sır Paylaşımı
•Kriptoanaliz
•Özet Fonksiyonlar
•Kriptografide Kodlama Teorisi Uygulamaları
•Akıllı Kart Uygulamaları ve Güvenliği
•RFID Güvenliği
•Kriptografik Donanım ve Gömülü Sistemler
•Kriptografik Sistemlerin Kriptoanalizi için Özel Amaçlı Donanım
•Verimli Yazılım ve Donanım Uygulamaları
•Yan Kanal Analizi ve Karşı Önlemler
•Eşleme Tabanlı Kriptografi
•Anahtar ve Kimlik Yönetimi

Bilgi Güvenliği

•Steganografi
•Güvenli çoklu Hesaplama
•Biyometrik Yaklaşımlar
•Bilgisayar Güvenliği
•Mobil İletişim Güvenliği
•İşletim Sistemi Güvenliği
•Güvenilir Hesaplama
•Ağ Güvenliği
•Kablosuz Güvenlik
•Özel Amaca Yönelik ve Algılayıcı Ağ Güvenliği
•Uçtan Uca Ağ Güvenliği
•Web Güvenliği
•E-posta Güvenliği
•Veritabanı güvenliği
•IPTV Güvenliği
•E-Ticaret Protokollerinde Güvenlik
•İçerik Filtreleme ve Takibi
•Telif Hakkı Koruması
•Dağıtık Sistem Güvenliği
•Bilgi Teknolojilerinde Güvenlik Zaafiyetleri ve Açıkları
•Güvenli Kod Geliştirme
•Sızma Testleri
•Saldırı Tespit Sistemleri
•Zararlı Kodlar
•Kötücül ve Casus Yazılımlar

Adli Bilişim ve Güvenlik

•Adli Bilişim
•Şifrelenmiş Alanda Sinyal İşleme
•Yeni Nesil İletişimde (YNİ’de) Adli Bilişim ve Güvenlik
•YNİ’de Adli Bilişim Araçları
•YNİ’de Elektronik Kanıt Yönetimi
•YNİ’de Elektronik Kanıt Tahlili
•YNİ’de Adli Bilişim Denetim Teknolojileri ve Prosedürleri
•YNİ için Elektronik Kanıt Görüntüleme ve İletişim
•YNİ’de Elektronik Kanıt Saklama ve Koruma
•YNİ’de Kaza Müdahalesi ve İncelemesi
•YNİ’de Adli Prosedürler
•YNİ’de Taşınabilir Elektronik Cihazların Adli Takibi
•YNİ’de Ağ Hukuku
•YNİ’de Veri Saklama ve Kurtarma
•YNİ’de Ağ Trafik Analizi, Takibi ve Niteliklendirme
•YNİ’de Adli Bilişimle ilgili Yasal, Etik ve Politika Konuları
•Elektronik Kanıt ve Soruşturma Bütünlüğü
•YNİ’de Çoklu-Ortam Analizi
•YNİ’de Yönelimler ve Zorluklar
•YNİ’de Kanıt Koruma
•YNİ’de Adli Durum Çalışmaları

Sektörel Uygulamalar

•E-devlet Uygulamaları
•M-devlet Uygulamaları
•Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı Uygulamaları
•Bankacılık ve Finansal Uygulamalar
•GSM Operatörleri

Bitirme Projeleri

•Bilgi Güvenliği ve kriptoloji konusunu ele alan projeler

İletişim
Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı ile ilgili her türlü öneriniz, bildiri gönderimi veya sorularınız iç[email protected] & [email protected] eposta adresine yazabilirsiniz.

İRTİBAT ADRESİ:

Bilimsel Konularda
Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 06500 Teknikokullar ANKARA
06500 Teknikokullar ANKARA, Türkiye
Tel: +90 312 5823123 Bölüm Sekreterya
Eposta: [email protected] veya [email protected]

DİĞER KONULARDA

Bilgi Güvenliği Derneği
Maltepe Mahallesi Tuncer Sok. No.4/8 Çankaya/ANKARA – TÜRKİYE
Maltepe / Ankara – TÜRKİYE
Tel: +90 312 2311810

Eposta: [email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin