VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi

Sizleri, Gaziantep Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı ve Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin işbirliği ile 1-3 Aralık 2016 tarihleri arasında Gaziantep Divan Otel’de gerçekleştirilecek olan VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi’ne davet etmekten onur duymaktayız.

Kongremizin ana teması “Göç ve Psikolojik Danışma” olarak belirlenmiştir. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresi’nde gerçekleştirilecek olan konferanslar, paneller ve çeşitli tartışma platformları yoluyla göç konusunun tartışılmasını ve bu tartışmalar ışığında günümüzde ve geleceğe dönük sunulacak psikolojik danışma ve rehberlik hizmetlerinin belirlenmesini beklemekteyiz.

Okullar, rehabilitasyon merkezleri, özel psikolojik danışma merkezleri, rehberlik ve araştırma merkezleri, sosyal yardım ve sosyal güvenlik kurumları, askeri kurumlar, sağlık, sosyal hizmet, emniyet, çocuk ve aile mahkemeleri vb. yerlerde çalışan psikolojik danışmanlar ile akademisyenlerimizi yaptıkları uygulamaları paylaşarak alanımızın gelişimine katkıda bulunmaları için kongremize davet ediyoruz.

Çalıştay veya panel önerisinde bulunmak isteyen katılımcıların 15 Nisan 2016 tarihine kadar özgeçmişleriyle beraber kongre sayfasında bilimsel program alt kategorisinde yer alan Çalıştay / Panel Öneri Formunu doldurarak bilgi@pdruygulamaları2016.com elektronik posta adresine göndermeleri beklenmektedir. Sözel veya poster bildiri ile katılmak isteyenlerin kongre sayfasında yer alan bildiri kriterlerine uygun olarak hazırladıkları çalışmalarını 7 Kasım 2016 tarihine kadar kongre web sayfası üzerinden göndermeleri gerekmektedir. Kongre Bilim Kurulu/Hakem Kurulu tarafından yapılacak olan değerlendirmeler sonucunda bilimsel program ve çalışma grupları kongrenin internet sayfasında daha sonra duyurulacaktır.

Kongremizde sunulan bildiriler bildiri özet kitabında basılacaktır. Ayrıca isteyen katılımcıların tam metin bildirileri kongre sayfasında belirtilen koşulları sağlamak şartıyla daha sonra e-kitap olarak yayınlanacaktır.

Sizleri Gaziantep’te misafir etmek ve katkılarınızdan yararlanmak dileğiyle…

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Zeynep HAMAMCI Prof. Dr. Filiz BİLGE
Gaziantep Üniversitesi Eğitim F. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Genel Başkan
Anabilim Dalı Başkanı

Kongre Ana Tema
Göç ve Psikolojik Danışma

Kongrenin Diğer Temaları
Kültürel çeşitlilik, kültürler üstü danışmanlık
Okul (ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğretim) danışmanlığı
Ruh sağlığı ve sağlık danışmanlığı
Aile ve çift danışmanlığı
Mesleki gelişim ve danışmanlık
Rehabilitasyon danışmanlığı
Toplum merkezli müdahaleler ve savunuculuk
Psikolojik danışma müdahaleleri ve becerileri
Tanıma ve değerlendirme teknikleri
Psikolojik danışmada etik ve yasal konular
Psikolojik danışman eğitim ve gözetimi
Teknoloji kullanımı

Önemli Tarihler
7 Kasım 2016 Bidiri Özetlerinin Gönderilmesi İçin Son Tarih

15 Kasım 2016 Erken Kayıt İçin Son Tarih

01 Aralık 2016 Kongre Başlangıcı

03 Aralık 2016 Kongre Bitişi