VI. SOSYAL BİLİMLER EĞİTİMİ KONGRESİ

Sosyal Bilimler ile hayat arasında gerçek ve görünür etkileşim imkanları yaratmak ve bu uğraşı gelenekselleştirmek amacıyla 3-5 Ekim 2013 tarihleri arasında Karadeniz Tekniki Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi kampüsünde 6. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi düzenlenecektir. Yeni bin yılda dengeli bir hayat sürdürme, Temel Bilimlerin verilerinin ve öngörülerinin yanında, Sosyal Bilimlerin veri ve öngörülerine de sıkı sıkıya bağlıdır. Özellikle teknolojik gelişmelerin insanı çokluk içinde yalnızlığa ve değişik kaygıları yaşatarak bunalımlara sürüklediği günümüz toplumunda, Sosyal Bilimlerin yeni vizyon ve misyonlarla özelde bireyleri genelde de toplumu hoşgörülü, kaynaştırıcı, işbirlikçi ve üretici amaçlara doğru yönlendirmesi beklenilmektedir. Küreselleşmenin tartışıldığı, popüler kültürün gelişmekte olan ülkeleri gelişmiş ülkelerin pazarı haline getirme ve küreselleşmenin bir vasıtası olarak kullanıldığı günümüz dünyasında, bu süreçlerin dinamikleri arasında Sosyal Bilimlerin yeri ve önemi mutlaka ortaya konulmalıdır. Sosyal Bilimlerin verilerinden arındırılmış bir toplum veya bireyin mutlu, yapıcı ve üretici olabileceğini düşünmek pek mümkün görülmemektedir. Kongremiz bu düşünceler çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Kongre Konuları

Genel başlıklar
• Önümüzdeki bin yilda sosyal bilimlerin geleceği ve Türkiye’nin bu alandaki vizyon ve misyonu
• Yeni bin yilda değerler, meydan okumalar ve sosyal bilimler eğitimi.
• Türkiye ve dünyada Sosyal Bilimler Eğitimi ve İşlevi
• Sosyal Bilimlerde Yeni Kavramlar, Yaklaşımlar ve Tartışmalar
• Sosyal Bilimler için Fırsatlar ve Tehditler
• Sosyal Bilimler ve Medya
• Dünyada ve Türkiye’de çok kültürlülük ve Sosyal Bilimlerin bu alandakı yeri.
• Sosyal Bilimler açısından terör, şiddet ve ideolojik anlayışlar
• Sosyal Bilimler ve yönetim ilişkisi
• Sosyal bilimler ve teoloji ilişkileri
• Teknolojik gelişmeler, Sosyal Sorumluluklar ve Sosyal Bilimler ilişkisi
• Politika ve Sosyal Bilimler
• Kültür ve Eğitim
• Sosyal Bilimler ve Sanat
Alanlar
• Cografya Eğitimi
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
• Eğitim Bilimleri
• Felsefe Eğitimi
• Hayat Bilgisi Eğitimi
• Halk Bilimi Eğitimi
• Hukuk Eğitimi
• İktisadi ve İdari Bilimler Eğitimi
• İletişim Eğitimi
• Psikoloji Eğitimi
• Sosyal Bilgiler Eğitimi
• Sosyoloji Eğitimi
• Okul Öncesi Eğitimi
• Tarih Egitimi
• Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
• Türkçe Eğitimi

Adres;
Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Söğütlü Akçaabat Trabzon
Tel: 0 462 248 23 05