VI. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI

PROJENİN ADI:
Havacılık ve Uzayda Yenilikçi Tasarımlar
PROJENİN AMACI
Havacılık ve Uzay Teknolojileri konusunda araştırma-geliştirme ve yenilikçi tasarım yapan akademisyen, öğrenci ve amatör
kişilerin araştırma ve geliştirme çalışmalarına destek vererek
Türkiye’de Havacılık ve Uzay Teknolojilerinin gelişimine katkıda
bulunmaktır.
PROJENİN KAPSAMI
Havacılık ve Uzay Teknolojileri konusunda akademisyen,
öğrenci ve amatör kişilerce yapılan aşağıdaki konuları kapsar.
Aerodinamik Tasarım
Havacılık ve uzay çalışmalarında kullanılan araçların
aerodinamik olarak geliştirilmesi: Uçak, zeplin, roket gibi
araçların aerodinamik performanslarını arttırmaya yönelik
çalışmalar
İtki Sistemleri Tasarımı
Havacılık ve uzay çalışmalarında kullanılan araçların itki
sistemlerinin geliştirilmesi: Turbofan, turbojet, roket gibi
itki sistemlerinin verimini arttırıcı, çevreye olan zararlı
kimyasal ve gürültü etkilerini azaltıcı çalışmalar.
Malzeme
Havacılık ve uzay araçlarında kullanılan
malzemelerin geliştirilmesi ve
kullanılması: Kompozit gibi yeterli
mukavemeti sağlayan ve bunun yanında
hafif ve maliyeti düşük malzemelere
yönelik çalışmalar.
Uzay Araçları Tasarımı
Uzay gemisi, uydu ve uydu yerleştirme
araçları gibi insanlı veya insansız
uzay araçlarının geliştirilmesi, uzaya
fırlatılması ve kullanılması
Bu konularda hazırlanacak projelerde uygulanabilirlik,
verimlilik, maliyet, yeni teknoloji, teknoloji geliştirme, çevreye
duyarlılık konuları dikkate alınacaktır.
KİMLER KATILABİLİR?
Yarışma Bilim Kurulu’nda yer alan üyelerin akrabaları
ile Makina Mühendisleri Odası’nda görev alanlar ve
profesyonel çalışma yürüten firmalar hariç herkese
açıktır.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
Projelerin fikrî mülkiyet hakları proje sahiplerine aittir.
Makine Mühendisleri Odası herhangi bir amaçla projeler
üzerinde hak iddia etmeyecek ve projelerdeki fikirlerden
de sorumlu tutulmayacaktır.
PROJENİN ÖDÜLLERİ
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ : 10.000 TL
İKİNCİLİK ÖDÜLÜ : 6.000 TL
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ : 4.000 TL
YARIŞMA KOŞULLARI
Özgün olması kaydıyla kapsam dâhilindeki her çeşit proje
yarışmaya kabul edilecektir.
Buna göre projelerin aşağıdaki konu başlıklarından
hangisine daha uygun olduğu, katılımcı tarafından
belirtilecektir.
• Buluş önerisi
• İnovasyon önerisi
Yarışmaya katılmak için yazım kurallarına uygun proje
özeti ve ekte bulunan “Yayın İzin Belgesi ve Bilimsel
Etik Beyanı” doldurulup imzalanarak en geç 7 Haziran
2013 tarihine kadar Makina Mühendisleri Odası İstanbul
Şubesi’ne elden, posta veya kargo ile ulaştırılmalıdır.
Sonuçlar en geç 31 Temmuz 2013 gününe kadar proje
sahiplerine bildirilecektir. Kabul edilen projelerin metni
ve varsa afiş, poster, prototip, numune gibi tanıtıcı
malzemeleri ise en geç 28 Eylül 2013 tarihine kadar teslim
edilmelidir.
Finale kalan projeler en geç teslim tarihinden itibaren 15
gün içinde belirlenecek ve proje sahiplerine bildirilecektir.
Final sunumları ve ödül töreni 23 Kasım 2013 tarihinde
İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi TAV Konferans
Salonu (Maslak/İstanbul) 10:00 18:00 saatleri arasında NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI 2013
NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI 2013
gerçekleştirilecektir.

PROJE YAZIM KURALLARI
Yazım dili Türkçe, verilen formata uygun,
resim ve şekiller düzgün ve okunaklı olmalıdır.
1. Projenin Adı
Projeye, amacına ya da işlevine uygun bir ad
koyunuz.
2. Projenin Amacı
Proje ile neyi / neleri amaçladığınızı yazınız.
3.Projenin Kapsamı
Proje ile kim, ne/neler kapsanmaktadır
belirtiniz.
4. Projenin Özeti
Proje özeti kısa ve anlaşılır olmalı ve tamamı
250 kelimeyi aşmamalıdır. Proje özetinde;
proje kapsamında yapılacak temel çalışmalar,
projenin somut hedef ve sonuçları, proje
sonunda ortaya çıkacak ürün anlatılmalıdır.
Özet aşağıda verilen unsurları içermelidir:
• Projenin amacı
• Kullanılan yöntem ve işlemler
• Gözlemler / Veriler / Bulgular
Özette; bulgular hakkında ayrıntılar, grafikler ve tablolar
verilmemelidir. Süreç, yöntem veya sistemin sağlayacağı
sosyal, ekonomik, teknik vb. yararların tümü açık bir biçimde
özetlenmelidir.
5. Projenin Yenilikçi Yönü
Projede hedeflenen ürün ve/veya süreç yeniliğinin
benzerlerine göre üstünlükleri yazılmalıdır.
6. Projenin Maliyeti
Projenin gerçekçi bir maliyet analizinin yapılması zorunlu
değildir.
7. Projenin Kullanım Alanı
Projenin neden ele alındığı, proje konusu ürünün nerelerde
kullanılabileceği belirtilmelidir.
8. Projenin Yapılabilirliği / Uygulanabilirliği
Projenin gerçekleşmesi için gereken insan gücü, teknoloji ve
malzemelerin günümüzde var olup olmadığı belirtilmelidir.
9. Literatür Araştırması
Benzer ürün ve üretimler var ise bunlara ait patent ad ve
numaraları, kullanılan teknik ve teknoloji bilgileri belirtilmelidir.
10. Kaynakça
Bu proje için bilgilerin alındığı kaynaklar (alfabetik sıraya
göre) belirtilmelidir.
11. Diğer hususlar
Proje ile ilgili yukarıdaki maddelerde yer almayan hususlar
bu bölümde belirtilmelidir.
12. Özgeçmiş
Kısa bir özgeçmiş yazılmalıdır.

http://www.necdeteraslan.org/