VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Evrim yoksa bilim de yok!

Dünyada ve Türkiye’de toplumlar bir kez daha birbirine zıt olgular yumağına dönüşmüş durumda. Olanaklar ve eşitsizlikler, ilerleme ve gerileme iç içe. Teknoloji akıllı ama toplumlar aklını yitirmiş gibi.

Bir yanda eğitim hayatları boyunca evrim sözcüğünü duymayan öğrenciler, öte yanda DNA hasarı ve tamir mekanizmaları ile ilgili kazanılan bilim ödülleri.

Bir yanda genleri çıkarıp ekleyen yeni metotlar, öte yanda tekellerin patent savaşları.

Bir yanda meraklı, genç, dinamik milyonlarca bilim emekçisi, diğer yanda işsizlik, fonlar, şirketler, projeler, sanayi işbirliği baskısı.

Türkiye ve dünyadaki duruma bakıldığında büyük bir çelişkiler yumağı görülüyor olsa da aslında tablo net: Bilim bir kıskacın içinde. Birbirini besleyen sermaye ve gericiliğin kıskacı…

Bugün evrimi savunmanın, saygın bilim yapmanın ve bilimsel bilgiyi yaygınlaştırmanın tek yolu düzen tarafından yaratılan kuşatmanın farkına varıp bu boyunduruktan kurtulmaktan geçiyor.

Gericilik ve piyasacılık bilime birlikte saldırıyor. Bilimde indirgemeci yaklaşımlar hâkim oluyor. Evrenin, dünyanın, canlılığın ve insanın tarihini hiçe sayan bir yaklaşım, dönüştürücü/devrimci bilimin de özünde olan anlamı, eleştirel düşünceyi ve değiştirme iradesini yok etme uğraşısı içinde.

Bilim ise ancak bir aydınlanma ve toplumsal değişim mücadelesinin sonucunda maddi zeminine kavuşabilir. Ancak piyasanın kuşatmasından kurtulduğunda toplumun ve içinde yaşadığımız doğanın yararı için üretilebilir.

Bu koşullar altında VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’nu düzenliyoruz.

Geride bıraktığımız 10 küsur yıl boyunca binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumlarının enerjisine güvenerek bu yıl mücadele eksenini genişleterek devam ediyoruz ve sempozyumu bu yıl Bilim ve Aydınlanma Akademisi ile birlikte hayata geçiriyoruz.

VI. Sempozyumda, yeni gelişmelerin de paylaşılacağı evrimsel biyoloji oturumlarının yanı sıra, müfredatların son durumu ve öğretmen eğitimi gibi başlıklar üzerinden eğitim sistemi değerlendirilecek. Bilim tarihinden örnekler ile kapitalizm-bilim ilişkisi ele alınacak. “İnsanın doğası var mı?” tartışmalarının da yer alacağı sempozyumun önemli bir başlığı da bilimsel üretim ile toplumsal ilerleme arasındaki ilişkiye dair değerlendirmeler olacak.

Tüm öğrencileri, öğretmenleri, akademisyenleri ve halkımızı 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenecek olan VI. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu’na davet ediyoruz.

Çağrımız birlikte tartışmak, üretmek ve bilimi içine düştüğü kıskaçtan kurtarmak için!

Üniversite Konseyleri Derneği
Bilim ve Aydınlanma Akademisi Girişimi
Gericiliğe Karşı Aydınlanma Hareketi

http://www.evrimsempozyumu.org/