Velilerimiz Güvenli İnternet Kullanımı Konusunda Bilgilendirildi

Güvenli
eTwinning projesi

Ali Kuşçu Ilkokulu 4B sınıfı öğretmeni Nilüfer Güreşçi ortağı oldukları eTwinning projesi Güvenli Hayatım proje çalışmaları Şubat etkinliklerinde Güvenli Internet Günü kapsamında velileri ile toplantı düzenledi. Toplantıya katılan velilerr güvenli internet kullanımı konulu bilgilendirme yapıldı. Hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Güvenli Hayatım etwinning projesi ile dönem boyunca okul güvenliği, trafik güvenliği ve oyunda güvenlik konuları ele alinacak.