Vehbi Vakfı Üniversite Bursları

Gençlerle parlak bir geleceğe doğru yol alıyoruz.

Vakfın Üniversite öğrencilerine yönelik Ana Varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenekler ile yetenekli fakat maddi imkanları yetersiz öğrencilerin eğitim süresi boyunca desteklenmesi için oluşturulan burs fonudur.

Burs verilen üniversiteler:

Akdeniz Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Harran Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi (Hukuk Fakültesi)
Marmara Üniversitesi (İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Ve Atatürk Eğitim Fakültesi)
Mersin Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Van 100. Yıl Üniversitesi
Bursiyer seçim süreci:

Her yıl yeni eğitim-öğretim dönemi başında Üniversitelerin Burs Ofisleri veya Fakülte Sekreterlikleri burs duyurularını yayımlar.
Öğrenci Vehbi Koç Vakfı Bursiyer Aday Formu’nu doldurur okula teslim eder.
Üniversitelerin burs ofisleri başvurular arasından ön eleme yapar.
Vehbi Koç Vakfı ve okul yetkililerinden oluşan Burs Komisyonu aday öğrencilerle yüzyüze görüşür
Asil ve yedek bursiyer listesi okul tarafından öğrencilere duyurulur.
Vehbi Koç Vakfı tarafından burs işlemleri başlatılır.
Burs başvuru koşulları:

T.C. vatandaşı veya Türk asıllı olmak,
Örgün eğitim lisans öğrencisi olmak,
Eğitimi için maddi yardıma ihtiyacı olmak,
Disiplin cezası almamış olmak,
Başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3,00, 4 üzerinden ise 2,50 olması,
Karşılıksız burs almıyor olmak.
Burs devam koşulları:

Yılsonu başarı notunun en az, 100 üzerinden 60, 5 üzerinden 3 veya 4 üzerinden 2,5 olması,
Önceki yıllardan başarısız dersinin olmaması,
Bir üst sınıfa geçmiş ve fiilen öğrenciliğinin devam ediyor olması,
Başka bir kurumdan karşılıksız burs almıyor olması,
Disiplin cezası almamış olması.
*Yanıltıcı beyanda bulunulması halinde kazanılan burs hakkı iptal edilir. Ödenen tutarların iadesi için yasal işlem başlatılabilir.

http://www.vkv.org.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.