Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu 3. ve 5. Sınıfları Öğrenci Alımı Seçme Sınavı

öğrenci alımı
öğrenci alımı

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu, yeni eğitim öğretim yılı için 3. ve 5. sınıflara öğrenci alımı için seviye tespit sınavı düzenleyecek.

SINAVIN ADI
Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim
Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı

SINAV ÜCRETİ VE BAŞVURU

– Sınav ücreti, KDV dâhil 3.350,00 (üçbinüçyüzelli) TL MEB Destek Hizmetleri Genel
Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye
Vakıflar Bankası veya Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık
ve ATM kanalları aracılığı ile 01-22 Nisan 2024 (saat: 16.00’ya kadar) tarihleri arasında
sınavın adı seçilerek öğrencinin T.C. kimlik numarası ile yatırılacaktır.
Ayrıca, tüm banka kartları ile https://odeme.meb.gov.tr/ internet adresinden ödeme
yapılabilecektir.

– Tüm ödeme kanallarından yapılacak ödemelerde öğrencinin katılacağı ilgili sınav adıyla
ücret yatırılması gerekmektedir.

– Ödeme esnasında bildirilmesi gereken telefon numarasının güncel olması zorunludur.

– Sınav ücreti yatırma işlemi için bankaya herhangi bir havale ücreti veya benzeri gider
ödenmeyecektir.

– Banka dekontunda öğrencinin T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve katılacağı sınavın adı
bulunacaktır.

– Sınav ücreti yatırma işlemi tamamlandıktan sonra, sınav başvurusu 01-22 Nisan 2024
(saat: 16.00’ya kadar) tarihleri arasında www.meb.gov.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru
işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve bu duyuruda yer alan hususlara uygun olarak yapılmasından veli sorumlu olacaktır.

– Sınav başvurusunun tamamlanması için sınav ücretinin yatırılmış olması yeterli
değildir. Velisi tarafından sadece sınav ücreti yatırılıp www.meb.gov.tr internet
adresinden başvurusu tamamlanmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

– Sınav yerleştirme işlemi tamamlanan öğrenci, sınava girmemesi durumunda ücret iadesi talep edemez. Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan öğrencilerin bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

– Sınav ücretini yatırıp sınav başvurusunu tamamlamayan/başvurusu onaylanmayan öğrencilere ait ücretler ile yanlış yatırılan ücretler, sınavın tamamlanmasından sonra MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesi tarafından herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın öğrencilere iade edilir.
Ücretlerin hangi bankaya yatırıldığına bakılmaksızın yalnızca T.C. Ziraat Bankası sistemleri
aracılığı ile merkezî ödeme ekranlarından “MEB İade Bedeli” altında T.C. kimlik numarası ile
sorgulama yaptırılarak iade edilir.

BAŞVURU ŞARTLARI
– Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında
Öğrenim Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit
Sınavı’na, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî ve özel ilkokullarda öğrenim gören
öğrenciler başvurabileceklerdir.

– Sınava katılmak için 2023-2024 eğitim öğretim yılında;

– 2. sınıfta okumakta olan öğrenciler 3. sınıf,

– 4. sınıfta okumakta olan öğrenciler 5. sınıf, Seviye Tespit Sınavına başvurabilecektir.

– 2023-2024 eğitim öğretim yılında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler Türkiye’deki
ilkokul ve ortaokulların hangi sınıfına eş değer olduğunun tespit edilmesi amacıyla
alınan denklik belgesinde belirtilen sınıfa göre VKVİO öğrenci işlerine
başvuracaklardır.

SINAV GİRİŞ BELGESİ
Öğrenciler fotoğraflı sınav giriş belgelerini 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren
http://www.meb.gov.tr internet adresinden alabileceklerdir.

SINAV KONULARI
– Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu (VKVİO) 3. ve 5. Sınıflarında Öğrenim
Görecek Öğrencilerin Belirlenmesi Amacıyla Yapılacak Olan Seviye Tespit Sınavı’na, ait
sorular ÖDSGM tarafından hazırlanacaktır.
– Sınava 3. sınıf grubunda girecek öğrenciler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından
belirtilen 2. sınıf kazanımlarının tamamından, 5. sınıf grubunda sınava girecek öğrenciler
ise Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirtilen 4. sınıf kazanımlarının
tamamından sorumlu olacaktır.
– Müfredat programına bağlı olarak hazırlanacak alt testlerin soru sayısı ve sınav süresi
tabloda belirtildiği gibidir.

3. SINIF
DERS SORU SAYISI
TÜRKÇE 20
MATEMATİK 20
HAYAT BİLGİSİ 20
SÜRE 80 dk.

5. SINIF
DERS SORU SAYISI
TÜRKÇE 20
MATEMATİK 20
FEN BİLİMLERİ 20
SOSYAL BİLGİLER 20
İNGİLİZCE 20
SÜRE 120 dk.

SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ
Sınav 09 Haziran 2024 Pazar günü saat 10.00’da yapılacaktır. Öğrenciler sınav binasına
09.30’da alınacaklardır.

SINAV YERİ
Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Kampüsü-Tuzla/İSTANBUL

SINAV UYGULAMASI
Sınav; 09 Haziran 2024 Pazar günü VKVİO binalarında gerçekleştirilecektir. 3. sınıfa
başlayacakların sınavı saat 10.00’da başlayıp 80 dakika, 5.sınıfa başlayacakların sınavı ise saat 10.00’da başlayıp 120 dakika sürecektir.

– Öğrenciler 09.30’da sınav salonunda hazır bulunacaktır.

– Her iki sınıfın soruları çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli olacak, kitapçıklar A-B türünde
hazırlanacaktır.

– Kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya yetersizliği olanlara ait cihazlar (işitme
cihazı, insülin pompası, kan şekeri ölçüm cihazı ve benzeri) hariç sınava gelirken
yanlarında; çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve
kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik
ve/veya mekanik cihazlarla, depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, databank sözlük,
hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not defteri vb. dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araç bulunan öğrenciler sınav binasına alınmayacaktır.

– Öğrenciler sınava, fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgelerinden birisi (T.C.
kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı ya da geçerlilik süresi devam eden
pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi
yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.
Nüfus cüzdanlarını değiştirmek için Nüfus Müdürlüklerine başvuru yaparak, nüfus
cüzdanları Nüfus Müdürlüklerince alınan öğrenciler, Nüfus Müdürlüklerince
kendilerine verilen fotoğraflı, barkodlu-karekodlu T.C. geçici kimlik belgesi ile sınava
alınabilecektir.

– Sınav başladıktan sonra ilk 15 dakika içinde gelen öğrenciler sınava alınacaktır.
Ancak bu öğrencilere ek süre verilmeyecektir.

– Öğrenciler, sınavın ilk 30 dakikası tamamlanmadan ve sınavın bitimine son 15 dakika kala
sınav salonundan çıkamayacaklardır.

– Salon görevlileri öğrencilere, soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını kontrol ederek
dağıtacak, eksik sayfa veya baskı hatası varsa soru kitapçığı/cevap kâğıdını değiştirecektir.

– Öğrenciler, soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerindeki işaretlemeleri kurşun kalemle
yapacaktır.
Sınav bitiminden sonra;
Öğrenciler, soru kitapçığı ile cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim edecek ve salon
yoklama listesini imzalayacaklardır.
Salon görevlileri, cevap kâğıtlarını, salon yoklama listesini ve varsa diğer sınav evrakını
(sınav sırasında tutulan tutanak /tutanaklar), sınav evrakı dönüş zarfına yerleştirir. Sınav
evrakı dönüş zarfını kapalı olarak ve soru kitapçıklarıyla birlikte Bina Sınav Komisyonuna
imza karşılığında teslim eder. Bina sınav komisyonu, salonlardan gelen sınav evrakı
dönüş zarflarını ait oldukları sınav kutularına/çantalarına koyarak seri numaralı güvenlik
kilidi ile kapatacak ve görevli kuryelere tutanakla teslim edecektir.

– Sınav soru ve cevap anahtarları 11 Haziran 2024 tarihinde www.meb.gov.tr veya
http://odsgm.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

– Sınav sonuç bilgileri 01 Temmuz 2024 tarihinde www.meb.gov.tr ve
http://www.koc.k12.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır. Sınav sonuçlarıyla ilgili
olarak telefonla bilgi verilmeyecek ve adrese bildirim yapılmayacaktır.

Vehbi Koç Vakfı Koç Özel İlkokulu ve Ortaokulu Öğrenci İşleri
0 (216) 585 62 00 – Dâhilî: 6339 – 6355
numaralı telefonlardan yararlanabilecektir.