Vehbi Koç Vakfı Bursu

Vehbi Koç Vakfı Bursu

VEHBİ KOÇ VAKFI EĞİTİM BURSLARININ GENEL İLKELERİ

EĞİTİM BURSLARI: Vehbi Koç Vakfının idaresi altında bulunan eğitim bursları şu kaynaklardan elde edilmektedir. 1.  Vakfın Ana Varlık ve diğer fon gelirlerinden ayrılan ödenek, 2.  Vakfa eğitim bursuna tahsis edilmek üzere yapılan bağışlar, 3.  Koç Topluluğu eğitim yardımı bursları fonu,

AMAÇLAR: Kabiliyetli fakat imkanları sınırlı gençlere eğitimde eşit fırsatlar vermek ve topluma yararlı olmalarını sağlamak. Eğitim yardımı alacak öğrencilerin seçimini eğitim kurullarına bırakarak daha objektif bir değerlendirme sağlamak. Memleketimizin endüstri,  ticaret ve eğitim alanında gelişmesine yardım amacıyla özellikle bu alanda gerekli konularda eğitimi desteklemek.

BURS ALMAK İÇİN NASIL MÜRACAAT EDİLİR? Burs alacak öğrencileri Üniversite Rektörleri veya Fakülte Dekanları ve Okul müdürleri tayin edecekleri burs komisyonları aracılığıyla seçerler. Burs almak isteyen öğrencilerin kendi fakültelerinin dekanlığına veya okul müdürlüğüne başvurmaları gerekir.

VEHBİ KOÇ VAKFI’NIN BURS VERDİĞİ EĞİTİM KURULUŞLARI

ÜNİVERSİTELER:                                     BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ                            EGE ÜNİVERSİTESİ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi) FIRAT ÜNİVERSİTESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (Hukuk Fakültesi) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                            KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Atatürk Eğitim Fakültesi) MERSİN ÜNİVERSİTESİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK  YÜKSEK OKULLARI: ERZURUM ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ EGE ÜNİVERSİTESİ SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İST. ÜNV. FLORANCE NIGHTINGALE HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ: DENİZLİ SAĞLIK MESLEK LİSESİ MERZİFON SAĞLIK MESLEK L.

MESLEK LİSELERİ:

Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi kapsamında burs verilen okulların listesini görmek için aşağıdaki adresi ziyaret ediniz:   Hedef   Maddi gücü yetersiz ama yetenekli gençlere eğitimde fırsat eşitliği yaratmak. Vakıf bu nedenle, “okumaya hevesli gençler”i 1969 yılından bu yana verdiği eğitim burslarıyla desteklemekte ve onların topluma yararlı olmalarına imkan sağlamaktadır. Vehbi Koç Vakfı 2008 sonu itibarıyla 40 bine yakın öğrenciye burs vermiştir.

Nitelikler   Meslek lisesi ve üniversite ağırlıklıdır.

Her Alanda Öncü…   Vakıf bugüne dek kamu ve özel kuruluşlar arasında üniversite öğrencilerine en yüksek tutarda burs veren kuruluş olmuştur. Vakfın burslarından her yıl 2.000’e yakın genç yararlanmaktadır. Vehbi Koç Vakfı toplam bursiyer adedi, Meslek Lisesi Memleket Meselesi Projesi ile, 10.000 olarak hedeflenmektedir.