Vefa Lisesi Kısa Film Yarışması

1.Yarışmaya Türkiye sınırları içinde ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler katılabilir.
2.Yarışmaya 2010 yılından itibaren çekilmiş filmler katılabilir.
3.Katılan filmler MEB ilke ve kurallarına, genel ahlak ilkelerine uygunluk göstermek zorundadır.
4.Yarışmaya kurmaca, deneysel, animasyon ve belgesel türlerindeki filmler katılabilir.
5.Bir katılımcı birden fazla filmle, birden fazla kategoride katılabilir.
6.Yarışmaya daha önce başka yarışmalara veya festivallere katılmış filmler de katılabilir.
7.Yarışmaya katılacak filmler “PAL” sistemi ile kaydedilmiş olmalıdır. Filmler en fazla 15 dk uzunluğunda olabilir.
8.Yarışmaya katılan filmlerde kullanılan müzik eserlerinin telif hakkı sahipleri filmin sonunda belirtilmelidir.
9.Yarışmaya başvuran her katılımcı, katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Burada belirtilmeyen
diğer tüm hususlar için karar yetkisi Vefa Lisesi sinema Külübü’nündür..
Katılım koşullarını kabul eden kısa filmciler filmlerini göndermeden önce
http://www.vefakisafilm.com adresindeki
ön başvuru formunu doldurmalıdır.
10.Katılımcılar 9 Mayıs 2011 tarihine kadar;
·Filmin 2 adet DVD kopyasını,
·Film özetini(En fazla 100 kelime) ve filmden en az iki kare veya film afişini
(Ayrı bir CDde),
·Yönetmenin öğrenci belgesini
Vefa Lisesi’ne ulaştırmalıdır.
(Dedeefendi cad. Şehzadebaşı sok. No:5 Fatih/İstanbul