Vedat Günyol Anısına Deneme Yarışması

Vedat Günyol Anısına Deneme Yarışması

Kartal Belediyesi, çevirmen, eleştirmen, öğretmen, yayıncı ve yazar Vedat Günyol anısına deneme yarışması düzenliyor. Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen “Yazarların Cumhurbaşkanı” Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanındaki çalışmaları desteklemek amacıyla düzenlenen “Vedat Günyol Deneme Ödülü” tüm yazarları bekliyor.

Vedat Günyol Deneme Ödülü Yönetmeliği
Eleştiri ve deneme alanlarında kendine özgü bir yeri olan Vedat Günyol, eleştiriyi bir deneme havasında, denemeyi de genel bir eleştiri doğrultusunda işlemiştir. Başta edebiyat alanına giren sorunlar olmak üzere, toplumsal yaşam içinde insanı ilgilendiren hemen her konuya eğilen Vedat Günyol’u yaşatmak, gelecek kuşaklara tanıtmak, Deneme alanındaki çalışmaları desteklemek, yüreklendirmek ve başarıları ödüllendirmek amacıyla VEDAT GÜNYOL DENEME ÖDÜLÜ verilir.

1. ADAYLIK

Adaylar, farklı alan ve konularda, deneme tarzında yazılmış, yayımlanmış veya yayımlanmamış ise en az 30 sayfa Türkçe olarak yazılmış çalışmalarıyla yarışmaya katılabilirler.
Yürütme Kurulu, ödül verileceğini duyurur ve başvurmaları için adaylara açık çağrıda bulunur. Ödül için adaylar kendileri başvurabilecekleri gibi başka kişiler, kurum ve kuruluşlar da aday bildirebilirler. İlgili kuruluş ve kişiler, adaylık için gerekli genel koşulları yerine getirmek zorundadırlar. Yarışmaya, yurt içi ve yurt dışından herkes katılabilir.

2. ADAY OLABİLMENİN GENEL KOŞULLARI
a) Vedat Günyol Ödülü Yazmanlığı’na gönderilmesi gereken, ödüle başvuru dosyası şunları içermelidir: (herbirinden 8 adet)
• eğer basılmış ise adayın kitabı;
• eğer kitap basılmamış ise en az 30 sayfa ve spiral sırtlıkla ciltlenmiş çalışma;
• adayın özgeçmişi; adayın adresini, telefon numaralarını, varsa e-mail adresini içeren imzalı başvuru dilekçesi.
Gönderilen kitap ve dosyalar, değerlendirme sonrasında iade edilmeyecektir.
b) Kendileri aday olmaksızın ödüle aday gösterilenlerden, Seçici Kurul’un değerlendirmesinden önce adaylıkları için bizzat kendilerinden veya yasal vekillerinden onay alınır.
c) Son 2 yıl içinde yayımlanan kitaplar ödüle aday olabilir, daha önceki tarihlerde yayımlanan kitaplar ödüle aday olamaz. Daha önce ödüle aday olan yazarlar yeni eserleriyle yeniden aday olabilir. Ödüle aday gösterilen eserler bir daha aday olamaz.
d) Ortak çalışmalar, ortak kitaplar ödüle aday olabilir. Çalışmayı gerçekleştirenler ortak aday sayılır.
e) Ölmüş kişiler aday gösterilemez. Adaylık için başvurmuş ya da gösterilmiş bir kişi adaylıktan sonra ölmüş ise değerlendirmeye alınır, kazanırsa ödül yasal mirasçılarına ödenir.
f) Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü kazananlar, daha sonraki yıllarda ödül için yeniden aday olmak için başvurabilir.
g) Ödül alan yapıt, bir kitap olabilecek hacim ve biçemde olması halinde yayımlanacaktır.
e) 2017 yılı için adaylık başvuru süresi, 1 Temmuz’da başlayacak ve 15 Kasım tarihinde sona erecektir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.

3. YÜRÜTME KURULU
Yürütme Kurulu: Adem Uçar, Aydın Ergil, Celal Ülgen, Muharrem Semir, Mustafa Köz, Nesim Ovadya İzrail, Rengin Cemiloğlu’dan oluşur.
Yürütme Kurulunun görevleri:
– Ödülün sürekliliğini sağlamak,
– Ödül çalışmalarını yürütmek için gerekli yazmanlık/sekretarya görevini yapmak,
– Aday dosyalarının şekil bakımından ön incelemesini yapmak, yönetmelik kurallarına uymayanları geri çevirmek,
– Ödüle destek olan kuruluşlardan herhangi birinin çekilmesi durumunda, yeni destekçi kuruluş bulmak,
– Seçici Kurul üyelerinden herhangi birinin ayrılması durumunda, kurul ile işbirliği içinde yeni üye belirlemek.

4. SEÇİCİ KURUL
Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü belirlemek üzere 7 kişilik bir Seçici Kurul oluşturulmuştur.
Seçici Kurul üyeleri: Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan, Uğur Kökden.

5. BAŞVURULARIN KOŞULLARA UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ
Vedat Günyol Deneme Ödülü yazmanlığı, başvuruları, bu yönetmelikte belirtilen koşullara uygunluğu bakımından inceler. Koşullara uygun olmayan başvuruları belirler.
Biçem açısından yönetmeliğe uygun olan tüm yapıtlar, Seçici Kurul’a sunulur.

6. SEÇİCİ KURULUN ÇALIŞMASI
Seçici Kurul kendi belirlediği tarihte çalışmalarına başlar; kendisine sunulan yapıtlarla ilgili karara varmak üzere tümüyle bağımsız olarak çalışma düzenini saptar.
Vedat Günyol Deneme Ödülü, düşünce, cinsiyet, ırk ve din farkı gözetmeksizin nesnel ölçülere göre verilir.
Seçici Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için gerekli gördüğü durumlarda yazmanlık, alt kurullar gibi yapıların oluşumu için gerekli kişilerle ilişkiye geçer.
Kararlar üye tam sayısının yarıdan bir fazlasının oyuyla alınır. Ödülün bölünüp bölünmemesi kararı için de aynı oy çokluğu aranır. Seçici Kurul başkanının da tek ve eşit oy hakkı vardır.
Seçici Kurul karar için gerekli gördüğü sayıda toplantı yaparak oylamayı gerçekleştirir.
Seçici Kurul tarafından kabul edilecek özrü nedeniyle oylama günü toplantıya katılamayan Seçici Kurul üyesi, oyunu kapalı bir zarf içinde Seçici Kurul’a verilmek üzere yazmanlığa gönderir.
Seçici Kurul’un kararları kesindir, itiraz üzerine yeniden değerlendirme yapılmaz.
Seçici Kurul kararlarını Şubat ayı sonuna kadar, ödülün gerekçesi ile birlikte hazırlayacağı bir tutanakla Vedat Günyol Deneme Ödülü Yazmanlığı’na bildirir. Sonuçları kamuoyuna Yürütme Kurulu açıklar.
Seçici Kurul, ödülün bir ya da daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle değer aday görmemesi durumunda ödül verilmemesine de karar verebilir. Seçici Kurul, Vedat Günyol Deneme Ödülü’nün birden çok aday arasında bölüştürülmesini uygun görürse, parasal ödül tutarı adaylar arasında eşit şekilde paylaştırılır.
Seçici Kurul gereksinim duyarsa, Vedat Günyol Deneme Ödülü dışında, Yürütme Kurulu’nun da onayıyla, ikinci bir “özel ödül” veya “onur ödülü” verebilir.

7. ÖDÜL TUTARI
2017 yılı için belirlenen ödül tutarı 5.000 liradır.
Vedat Günyol Deneme Ödülünün tutarı, Yürütme Kurulu tarafından her yıl yeniden saptanır.
Ödülü kazanana, parasal ödül dışında, “Ödül Belgesi” ile Vedat Günyol Deneme Ödülü’nü simgeleyen “plaket” verilir.

8. ÖDÜLLERİN DAĞITIMI
Seçici Kurulun belirlediği ödül sahibine Vedat Günyol’un doğum günü olan 6 Mart’a yakın en uygun tarihte düzenlenen törenle ödülü verilir.

9. BAŞVURU ADRESİ
İmoş AÇIK ELMACI
Kartal Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü
Yukarı Mah. Belediye Cd. No: 6 Kartal / İstanbul
0216 280 58 13
0541 831 64 36
imosacik@kartal.bel.tr
(Sorularınızı bu adrese iletebilirsiniz.)

1 Yorum

 1. 2. VEDAT GÜNYOL DENEME ÖDÜLÜ’NE BAŞVURU İÇİN SON TARİH 30 KASIM

  Değerli yazar ve deneme ustası Vedat Günyol adına geçen sene ilk defa düzenlenen Vedat Günyol Deneme Ödülü, bu yıl ikinci kez düzenleniyor.

  2017 yılı ödülüne adaylık başvuruları 1 Temmuz’da başladı. 30 Kasım’da sona erecek olan başvuru süresi içinde, aday olmak için, deneme yazarları son iki yıl içinde yayımlanmış basılı kitaplarıyla veya basılmamış ise en az 30 sayfalık spiral bir dosya ile başvurabilecekler.

  Cemal Süreya’nın deyişiyle “Yazarların Cumhurbaşkanı”, denemeci, yayıncı, öğretmen Vedat Günyol’u gelecek kuşaklara tanıtmak ve deneme alanında eser veren yazarları desteklemek üzere düzenlenen ödül, Kartal Belediyesi’nin öncülüğünde, Türkiye Yazarlar Sendikası, Kırmızı Kedi Yayınevi ve İstanbul Atatürk Lisesi Mezunları Vakfı’nın oluşturduğu grup tarafından veriliyor. Para ödülü ve plaket 4 Mart 2018 Pazar günü yapılacak törenle sahibine teslim edilecek.

  Ödül değerlendirmesini yapacak olan Seçici Kurul şu isimlerden oluşuyor: Celal Ülgen, Cengiz Bektaş, Gökhan Yüksel, Haluk Hepkon, Rengin Cemiloğlu, Tahir Şilkan ve Uğur Kökden.

  2016 yılında 1. Vedat Günyol Deneme Ödülü, “Anadolu’nun Umudu: Aydınlık” isimli yayımlanmamış eseri ile Öner Yağcı’ya verilmişti. Ödül yönetmeliği gereği, destekçi kuruluş Kırmızı Kedi Yayınevi, kazanan eserin basımını üstlendi ve Temmuz ayı içinde kitabı yayımladı.

  Ödül yönetmeliği ile başvuru adresi Vedat Günyol’a adanmış internet sitesinde görülebilir:

  vedatgunyol.wordpress.com