VANDA Uluslararası Bilim Yarışması

Bilim Yarışması
Bilim Yarışması

VANDA Uluslararası Bilim Yarışması her yıl dünya çapında düzenlenmektedir. Öğrencinin, soruyu çözmesine yardımcı olacak gizli bilgileri ortaya çıkarmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerisine odaklanır. Yarışmadaki Bilim Soruları, muhakeme ve analitik becerilerin, karar verme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesini sağlayan, farklı bağlamlara yanıt verebilecek esnekliği ve keşfetmeye istekli, açık ve sorgulayıcı bir zihne sahip olmayı içeren bilimsel bilgi ve metodolojide ve 21. yüzyıl yetkinlikleriyle uyumlu yeni şeyler öğreten güçlü bir temele sahiptir.

Sınava 3. ve 11. sınıf arası tüm öğrencilerimiz katılabilmektedir. %40 içerisine giren öğrencilerimiz madalya kazanmakta, madalya alamayan öğrencilerimiz katılım belgesi kazanmaktadır.

Kayıtlarımız 17 Mayıs 2024 tarihine kadar devam etmektedir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM: SGC Akademi

YARIŞMANIN TÜRÜ: Bilgi Yarışması (Fen Bilgisi)

YARIŞMANIN AMACI:
Öğrencilerin Fen Bilgisi derslerinde edindikleri becerilerin uluslararası düzeyde sergilemelerini sağlamak, Ulusal ve Uluslararası düzeyde Fen Bilgisi bilgi ve sevgisinin yaygınlaştırılması, Uluslararası düzeyde ortak bir Fen Bilgisi kültürünün oluşturulup yaygınlaştırılması, Türk öğrencilerinin ezbere dayalı Fen Bilgisi bilgilerinden ziyade yaratıcı Fen Bilgisi düşünce sistemlerini geliştirmelerini sağlamak,

HEDEF KİTLE: Türkiye’deki Resmi-Özel Okullarda öğrenim gören, İlkokul 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Ortaokul 5, 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri, Lise Hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri.

YARIŞMA TAKVİMİ: Sınavın Duyurulması: 15 Nisan 2024
Son Başvuru Tarihi: 17 Mayıs 2024
Sınav Tarihi: 26 Mayıs 2024
Sonuçların İlan Edilmesi: 25 Haziran- 15 Temmuz

KATILIM KOŞULLARI: 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında resmi-özel ilkokul, ortaokul veya lise sınıflarından herhangi birine devam ediyor olmak, 17 Mayıs 2024 saat 23.59’a kadar sınav başvurusu için çevrimiçi (online) olarak web sitesi üzerinden kayıt yapmış olmak, Nüfus Cüzdanı ile sınav günü, sınav yerinde ve zamanında hazır olmak. Kayıt sırasında, öğrencilerin ve öğretmenlerin toplanan kişisel bilgileri, hiçbir koşulda, herhangi bir kurum veya şahısla paylaşılmaz. Sınav Merkezinde görevli gözetmenler, engelli bireylerin yarışmaya sorunsuz katılımı için her türlü önlemi alırlar. Yarışma binası engelli bireylerin ulaşımı ve yarışmaya katılımına uygun olarak düzenlenir. Engelli bireylerin ödül törenine katılımı için ödül töreni düzenlenecek alan uygun şekilde seçilir ve düzenlenir. Kayıt veya sınav esnasında öğrenci ve okullardan toplanan bilgiler güvenli bir ortamda yarışma dönemi sonuna kadar saklanır.

YARIŞMA ŞEKLİ VE KOŞULLARI: Yarışmada sorulacak soru dağılımları ve puanları aşağıdadır.
Yarışma A, B ve C olarak üç ayrı bölümden oluşmaktadır.
A BÖLÜMÜ
1.-10. sorular
Her doğru cevap için 2 puan verilir.
Boş sorular için puan verilmez.
Her yanlış cevap için bir puan düşülür.

B BÖLÜMÜ
11.-20. sorular
Her doğru cevap için 3 puan verilir.
Yanlış ya da boş cevaplar puan kaybettirmez.

C BÖLÜMÜ
21.-23. Sorular
Her doğru için 3 puan verilir.
Yanlış ya da boş cevaplar puan kaybettirmez.

24.-25. Sorular
Her doğru cevap için 4 puan verilir.
Yanlış ya da boş cevaplar puan kaybettirmez.

SÜRE: 90 Dakika
Toplam Puan: 77 (Her öğrenci 10 puan ile başlar.)

İsteyen okullar başvurarak, kendi öğrencilerinin kendi okullarında sınava girmelerini sağlayabilirler.

YARIŞMA ŞEKLİ VE KOŞULLARI: Öğrenciler, sınava Sınav Merkezi olan okullarda da katılabilirler. Sınav kitapçıkları ilgili okullara SGC Akademi ekipleri tarafından ulaştırılacaktır. Sınavın değerlendirmesi için optik formlar SGC Akademi tarafından toplanacak ve değerlendirme, merkezî olarak yapılacaktır. VANDA’dan altın, gümüş, bronz madalya alan öğrenciler Aralık ayında İstanbul’da gerçekleşecek olan STEAM AHEAD olimpiyatına gitmeye hak kazanır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Başvurular: Sınav başvuruları www.sgcakademi.com.tr adresinden yapılabilir.
Sınav İletişim Telefonu: +90 533 929 85 75
İletişim Adresi: Kuştepe Mahallesi, Yoncalı sokak, No:2/D:3, Enko İş Merkezi, Şişli-Mecidiyeköy/İstanbul
E-posta Adresi: info@sgcakademi.com.tr
Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

DEĞERLENDİRME: Sınav sonuçları katılımcı sayısına bağlı olarak en geç 15 Temmuz’a kadar açıklanır.Sınav sonuçları www.sgcakademi.com internet sitesi üzerinden ilan edilir.Sınav cevap kağıdını yanlış kodlayan ya da hiç kodlamayan öğrencinin sınavı geçersiz sayılır. Okul kaydı yaptıran okullar ve öğretmenler öğrencilerin SGC Akademi sonuçlarını topluca görüntüleyerek çıktısını alabilirler.Sınav merkezi olan okulların öğrenci sınav sonuçları okullar ile paylaşılacaktır.Sınav sonuçlarına yapılacak itirazlar sınav sonuçları açıklandıktan sonra 5 iş günü içerisinde yapılmalıdır.

ÖDÜLLER: Sınava katılan her öğrenciye Katılım sertifikası verilecektir.
Ödüller: VANDA sınavına katılan öğrencilerden bütün soruları doğru cevaplayan öğrenciler İstanbul’daki STEAM AHEAD olimpiyatlarına tam burslu gitmeye hak kazanır.İlk %8’de bulunan öğrencilere Altın, sonraki %12’de bulunan öğrencilere Gümüş, sonraki %20’de bulunan öğrencilere Bronz madalya verilecektir. Altın, Gümüş VE Bronz madalya alan öğrenciler Aralık ayında Türkiye’de yapılacak olan STEAM AHEAD Olimpiyatlarına gitmeye hak kazanacaktır.

https://sgcakademi.com.tr/vanda-sartname