Vakıftan Burs Talebi

TAREKSAV BAŞVURU ŞARTLARI
Vakıftan burs talebinde bulunan öğrencilerin aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,
Türkiye’de ikamet ediyor olması,
Taksirli suçlar hariç, affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmaması,
Üniversitelerin örgün öğretim yapan (açık öğretim ve uzaktan eğitim hariç) lisans programlarından herhangi birini kazanmış ve kaydını yaptırmış veya halen öğrenimine devam ediyor olması,
Bursa başvuracak adaylardan lisans öğrencileri için 25 yaşını aşmamış olmak,
Ara sınıfta okuyan lisans öğrencisi ise tekrara ders bırakmadan bir üst sınıfa geçmiş olması, Ancak genel not ortalaması 2,50 ve üstü olan (Tıp fakültesi öğrencilerinde not ortalaması 2,00 ve üstü) ve en fazla 2(iki) dersten başarısız olan öğrencilerin burs başvuruları da değerlendirmeye alınabilecektir.
Vakıftan burs alan kardeşinin bulunmaması,
Gelir getirici bir işte çalışıyor olmaması,
Toplumu rahatsız edecek, Vakıf amaçlarıyla bağdaşmayan kötü davranış ve alışkanlıklara sahip olmaması,
Üniversite ve kamu kuruluşlarınca verilenler haricinde, özel kuruluşlardan burs almaması,
Başvuru belgesini gerçeğe uygun olarak doldurması ve belgelendirilmesi istenen evraklarla birlikte tam ve eksiksiz olarak zamanında Vakfa teslim etmiş olması,
Beyan edilen bilgiler ile Vakfa teslim edilen belgeler ve/veya Vakıfça elde edilecek bilgi ve belgeler arasında aday aleyhine bir durumun söz konusu olmaması,
Açık ve uzaktan eğitim/öğretim öğrencisi olmaması,
Disiplin cezası almış olmaması,
Gerekmektedir.

TAREKSAV 2021-2022 EĞİTİM DÖNEMİ BURS KAYITLARININ YENİLENMESİ
2020-2021 EĞİTİM DÖNEMİNDE VAKFIMIZDAN BURS ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN 2021-2022 DÖNEMİNDE DE BURS KAYITLARININ YENİLENEBİLMESİ İÇİN;

ONAYLI ÖĞRENCİ NOT DURUM BELGESİ (TRANSKRİPT) (HAZIRLIK SINIFINDA OKUYAN ÖĞRENCİLERİN BELGELERİNDE NOT VEYA BAŞARI İLE GEÇTİ İBARESİ OLMALI, AYNI ZAMANDA YAZ OKULU VE/VEYA BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARINI İÇERMELİ VE 2021-2022 EĞİTİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE ALINAN DERSLER GÖRÜNECEK ŞEKİLDE SON HALİNİN TEMİN EDİLİP VAKFIMIZA GÖNDERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)
ONAYLI ÖĞRENCİ BELGESİ (ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2021-2022 EĞİTİM DÖNEMİNE AİT OLMALI)
ONAYLI DİSİPLİN CEZASI ALMADIĞINA DAİR BELGE
SGK TESCİL VE HİZMET DÖKÜMÜ (BURSİYER ADINA OLMALI, E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINABİLİR)
AŞAĞIDA ÖRNEĞİ BULUNAN DİLEKÇE İLE EN GEÇ 15 EKİM 2021 CUMA GÜNÜ MESAİ BİTİMİNE KADAR VAKFIMIZ ADRESİNE KARGO VEYA ELDEN TESLİM İLE ULAŞTIRMALARI GEREKMEKTEDİR.

BELGELERİNİ ZAMANINDA TESLİM ETMEYEN, POSTADAKİ GECİKME SEBEBİYLE TESLİM EDİLEMEYEN, ONAYSIZ VEYA FOTOKOPİ BELGE GÖNDEREN VE BURS YENİLEME ŞARTLARINI TAŞIMAYAN ÖĞRENCİLERİMİZİN BURSLULUK DURUMLARI SONA ERECEKTİR.

BİLGİ EDİNİLMESİ VE GEREĞİ ÖNEMLE DUYURULUR. 26.08.2021

TAREKSAV

DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…./…./2021

TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI MÜDÜRLÜĞÜ’NE

ANKARA

Vakfınızdan almakta olduğum bursun 2021/2022 eğitim döneminde de devam etmesi için gerekli olan belgeler ekte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Ad Soyad

İmza

Cep Tel No

EKLER

Ek-1:Not Durum Belgesi (Transkript)

Ek-2: Öğrenci Belgesi

Ek-3: Disiplin Durum Belgesi

Ek-4: Sgk Tescil Ve Hizmet Dökümü

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin