Vakıfların Eğitime Katkıları

T.C.
BAŞBAKANLIK
Vakıflar  Genel  Müdürlüğü
2011 VAKIF MEDENİYETİ “EĞİTİM” YILI
UYGULANMIŞ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU: Vakıfların Eğitime Katkıları

HEDEF KİTLE: Proje Yarışması Vakıflara yöneliktir.

AMAÇ: Eğitim alanında faaliyetleri bulunan vakıfların toplumsal hizmet anlayışıyla eğitim eksenli uygulanmış projelerinin proje yarışmasıyla tekrar gündeme gelmesini sağlamak.

İÇERİK : Vakıfların tarihte üstlendiği görevlerin tarihçiler ve sosyal bilimciler tarafından incelenmesi neticesinde vakıf olgusuna dair duyarlılık alanının genişlediğini görüyoruz. Bunun en açık belirtilerini vakıflarımızca üretilen öncü projelerde görüyoruz. Bu projelerin ve hizmetlerin gelişerek çoğalması hem vakıf düşüncesinin gelişimi açısından, hem de sosyal sorunlara karşı üretilecek çözümler bakımından hayati bir öneme sahiptir. Vakıf Medeniyeti yaklaşımı kapsamında vakıflarımızın eğitim alanında gerçekleştirdikleri uygulanmış projelerin büyük ilgi ve hayranlıkla takip edileceğine inanıyoruz.
 

KATILIM ŞARTLARI :
1. Proje yarışmasına vakıflar katılabilir.
2. Her vakıf, senedine uygun olarak son on yılda eğitim alanında uyguladığı projeyle yarışmaya katılabilir.
3. Vakıflar, yarışmaya birden fazla proje ile katılabilir. Ancak yarışmaya katılan projelerden yalnızca bir tanesi değerlendirmeye alınacaktır.
4. Vakıflar, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada ödül almamış bir projeyle yarışmaya katılabilir.
5. Projelerde aranacak şartlar:
a) Projeler, A4 sayfa boyutunda,  12 punto, Times New Roman karakteri ile 10 sayfayı geçmeyecek şekilde hazırlanarak 3 nüsha halinde tarafımıza teslim edilecektir.
b)  Katılım formunda istenen bilgiler veya Projenin kapak sayfasında  yarışmacı vakfın adı, projenin konusu, proje yılı, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe ve il açık olarak yazılmalıdır.
c) Projenin planlama ve uygulama aşamasında hazırlanmış olan kitap, dergi, broşür, makale, rapor, VCD, fotoğraf, gazetelerde yayınlanmış haber kupürleri vb. dokümanlar da projeye iliştirilerek gönderilecektir.

DİĞER HÜKÜMLER :
1. Vakıflar Genel Müdürlüğü, plaket alan ve sergilenmeye değer bulunan projeleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesinde kullanma hakkına sahip olacaktır.
2. Yarışmaya katılanlar, yukarıdaki şartların tamamını kabul etmiş sayılır.

ÖDÜLLER :
Yarışmada seçilen projeleri yürüten vakıflara plaket verilecektir.