Vakıflar Genel Müdürlüğün Bursları

Vakıflar Genel Müdürlüğün Bursları

Genel Müdürlüğümüz tarafından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine verilen “Ortaöğrenim Bursu” ile üniversite öğrencilerine verilen “Yükseköğrenim Bursu” için başvurular, 2018 – 2019 eğitim yılı için aşağıdaki tarihler arasında www.vgm.gov.tr internet sitemizden üzerinden alınacaktır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2018 – 2019 EĞİTİM DÖNEMİ BURS BAŞVURU TARİHLERİ

​​ ​
Başlangıç Bitiş
Ortaöğrenim Bursu 17 Eylül 2018 17 Ekim 2018
Yükseköğrenim Bursu 15 Eylül 2018 30 Ekim 2018
Yabancı Uyruklu Yükseköğrenim Bursu 15 Eylül 2018 30 Ekim 2018

Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğrenim ve Yükseköğrenim Bursu, öncelikli olarak anne ve/veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere verilmektedir.

Ortaöğrenim Bursu, Vakıflar Yönetmeliğinin, Yükseköğrenim Bursu ise Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda değerlendirilmektedir.

Burs başvuru, değerlendirme ve sonuç açıklama dönemlerine ilişkin duyurular www.vgm.gov.tr internet sitemizden takip edilebilir.

​Bölge Müdürlüklerimizin sorumluluk alanında bulunan illerin ve Bölge Müdürlüklerimizin iletişim bilgilerine buradan erişebilirsiniz.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM YARDIMLARI SIK SORULAN SORULAR

1- Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları nelerdir?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu önlisans ya da lisans programı öğrencilerine yılda 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yılda 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

2- Burs başvuruları hangi tarihlerde, nasıl alınır?
Ortaöğrenim burs başvuruları her yıl eğitim döneminin başladığı tarihte başlar ve 1 ay boyunca devam eder. Yükseköğrenim burs başvuruları ise her sene 15 Eylül – 30 Ekim tarihleri arasında alınır.
Her iki bursun başvuruları internet üzerinden elektronik ortamda alınır.

3- Burs miktarı ne kadardır?
Ortaöğrenim öğrencilerine aylık 60,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 250,00 TL, Türkiye’deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 500,00TL burs verilmektedir.

4- Öğrencilere bursları nasıl ödenir?
Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları okullarının bulunduğu ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğünce ödenir. Burs almaya hak kazanan öğrenciler ilgili Vakıflar Böle Müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numaralarını belirtir dekontları iletmelidirler. Öğrenci adına açılacak hesap öğrenci için uygun bir Vakıfbank Şubesinden açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıfbank Şubesi yoksa Ziraat Bankası şubelerinden de hesap açılabilir. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

5- Burs başvuruları nasıl değerlendirilir?
Yükseköğrenim Bursu:
– 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
– 5737 sayılı Vakıflar Kanunu (RG: 27/02/208 – 26800)
– Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği (RG: 20/08/2013 – 28741)
hükümleri gereği Türkiye’deki eğitim kurumlarında eğitim gören yükseköğrenim öğrencilerine burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasın ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak,Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Yükseköğrenim Öğrenci Burs Yardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-2)’ye göre değerlendirilmektedir.Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır.

Ortaöğrenim Bursu:
– 4 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (RG: 15/07/2018 – 30479)
– Vakıflar Yönetmeliği (RG: 27/09/2008 – 27010)
ilgili hükümleri gereği Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrencilere burs verilmektedir.
Başvuruların tamamlanmasının ardından başvurular, doğruluk kontrolleri yapılarak, Vakıflar Yönetmeliği ve bu yönetmeliğin eki olan Vakıflar Genel Müdürlüğü EğitimYardımı Değerlendirme Kriterleri (Ek-16)’ya göre değerlendirilmektedir.Başvuru doğruluk kontrolleri ilgili kamu kurumlarından yapılmaktadır.

6- Kimler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere
yükseköğrenim bursu verilmez. Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
(Değişik:RG-11/1/2016-29590) Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

7- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) burs almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanmaya engel midir?
Evet. Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin 5. Maddesine göre KYK Bursu alan öğrenciler yükseköğrenim bursundan yararlanamaz. Bu nedenle “Kurumumuz Burs Başvuru Sonuçları”, KYK’nın burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından duyurulmaktadır. Hem KYK’ya hem de Vakıflar Genel Müdürlüğüne burs başvurusu yapılabilir. KYK bursu almaya hak kazanan öğrencilerin Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu başvurusu iptal edilir ve halen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu almakta olan öğrencilerin ise bursları kesilir.

8- Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan (KYK) öğrenim kredisi almak Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanmaya engel midir?
Hayır. KYK’dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

9- Kimler ortaöğrenim bursundan yararlanamaz?
Özel okulda, açık öğretim ortaokulunda, açık öğretim lisesinde ya da mesleki açık öğretim lisesinde okuyan öğrenciler ile kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar.

10- Yurtdışında okuyan öğrenciler ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursundan yararlanabilir mi?
Hayır. Ortaöğrenim ve yükseköğrenim bursları sadece yurtiçinde bulunan eğitim kurumlarında okuyan öğrencilere verilmektedir.

11- Vakıflar Genel Müdürlüğü burslarından yararlanmaktayım. Her eğitim döneminde başvuru yapmam gerekir mi?
Hayır. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim bursu alan öğrencilerin durumları, ilgili mevzuat gereği burs almaya uygun olduğu sürece bursları normal eğitim süresi boyunca devam eder.

12- Kardeşler aynı burs türünden yararlanabilir mi?
Hayır. Kardeşler aynı anda aynı burs türünden yararlanamazlar. Ancak kardeşlerden biri ortaöğrenim bursu alırken, diğer kardeş yükseköğrenim bursundan yararlanabilir.

13- Almakta olduğum burstan artık yararlanmak istemiyorum. Ne yapmalıyım?
Bursunuzu akmakta olduğunuz Vakıflar Bölge Müdürlüğüne kimliğinizi gösterir bir belge ile müracaat ederek, durumu anlatan bir dilekçe vermeniz bursunuzun kesilmesi için yeterlidir.

14- Burs başvurumda nüfus cüzdanı yerine kimlik kartını kullanabilir miyim?
Evet. İster nüfus cüzdanı bilgileri ile ister yeni kimlik kartı bilgileri ile burs başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru giriş ekranında hangi kimlik belgesi ile işlem yapılması isteniyorsa o kimlik belgesinin doğru seçilmesi yeterlidir.

15- İletişim bilgilerimi neden doğru vermeliyim?
Burs başvurularında iletişim bilgileri olarak sizlerden posta adresi, telefon numarası (cep/diğer) ve e-posta adresi bilgisi istenmektedir. Burs başvuru değerlendirmeleri ve burs kazanılması halinde yapılması gereken işlemler için Bölge Müdürlüklerimizce belirli zamanlarda sizlerle iletişime geçilmektedir. Bölge Müdürlüklerimiz, sizlerle telefon, kısa mesaj (sms), yazışma ya da e-posta ile iletişime geçebilirler. Bu nedenle vermiş olduğunuz iletişim bilgilerinizin tamamının doğru ve kullanılıyor olması önemlidir.

16- Yükseköğrenim bursu başvuru formunda okumakta olduğum üniversite/myo/fakülte/bölüm adını göremiyorum. Ne yapmalıyım?
Eğer okumakta olduğunuz yükseköğrenim eğitim kurumu yeni açılmış ya da adı yeni değişmiş ise okumakta olduğunuz okulu başvuru formunda göremeyebilirsiniz. Bu durumda Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayınız.

17- Ortaöğrenim bursu başvuru formunda okumakta olduğum okulu göremiyorum. Ne yapmalıyım?
Okumakta olduğunuz okul özel okul ise Ortaöğrenim bursu başvuru formunda göremezsiniz. Okulunuz özel okul değil ve başvuru formunda yoksa Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığını arayınız.

18- Burs başvurumu yaptım. Ancak burs başvurumda bazı bilgilerin yanlış olduğunu fark ettim. Burs başvurumu değiştirebilir miyim?
Evet. Burs başvurunuzu yaptıktan sonra değiştirmeniz mümkündür. Bunun için ilk kez başvuru yapıyormuş gibi burs başvuru giriş ekranında kimlik bilgilerinizi girebilir ve daha önce vermiş olduğunuz bilgilerinizi değiştirebilirsiniz. Değişiklik sonrası başvuru değişikliğinizi onaylayarak kaydetmeniz gerekmektedir. Başvurunuzu başvurusu süresi boyunca değiştirebilirsiniz. Başvuru süresi bittikten sonra başvuru beyanınızda değişiklik yapılamaz.

19- Burs başvurumu yapmadan önce nelere dikkat etmeliyim?
Burs başvurunuzu doğru ve sorunsuz bir şekilde tamamlayabilmeniz için Başvuru Kılavuzları hazırlanmıştır. Burs başvuru giriş ekranlarında başvuru kılavuzlarına erişebilir ve başvurunuzu yapmadan önce okuyabilirsiniz.

20- Başvurumu yaptıktan sonra ne yapmalıyım?
Başvurusunu tamamlayan öğrenciler burs başvuru sürelerinin tamamlanmasını beklemelidirler. Burs başvuru süreleri tamamlandıktan sonra Bölge Müdürlüklerimizce başvuru değerlendirme işlemlerine başlanacaktır. Değerlendirme işlemleri sırasında internet sitemiz üzerinden gerekli duyurular sizlerle paylaşılacaktır. Ayrıca değerlendirme işlemleri sırasında ilgili Bölge Müdürlüğü yetkili personeli tarafından bilgilendirme ya da belge tamamlama işlemleri için başvurunuz sırasında vermiş olduğunuz iletişim kanalları kullanılarak sizlere ulaşılabilir. Değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra başvuru sonuçları yine internet sitemiz üzerinden duyurulacaktır.