VAKIF Düşüncesinin Aydınlığında Eğitimin Renkleri

KONUSU:”VAKIF Düşüncesinin Aydınlığında Eğitimin Renkleri” Konulu Resim Yarışması.
TÜRÜ: Yağlıboya – Suluboya
AMACI: 2011 Vakıflar Haftası “Vakıf Medeniyeti Eğitim Yılı” etkinlikleri çerçevesinde
düzenlenecek resim yarışmasıyla lise öğrencilerimizin eğitim ve vakıf gibi iki önemli konuyu bir arada
düşünmelerini sağlamak. Bu sayede vakıf duyarlılığının eğitime yansımasına dair var olan duyarlılığın
artmasına katkıda bulunmaları amaçlanmaktadır.
KAPSAMI : Türkiye geneli lise ve dengi okul öğrencilerine yöneliktir.

İÇERİK: Eğitimin hem bireylerin hem de toplumların gelişiminde önemli bir rolü olduğu göz ardı
edilemez bir gerçektir. Bu gerçekten hareketle, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendiren eğitim
ile dayanışma ve yardımlaşma duygularını sistemli bir hale getiren vakıf konusunun bir resimde
buluşmasının bu alandaki duyarlılığı geliştireceğini ümit ediyoruz.
HEDEF KİTLESİ: Bu yarışma lise ve dengi okul öğrencilerine yöneliktir.
SON TESLİM TARİHİ:Öğrenciler tarafından okullarına 11 Mart 2011 tarihine kadar teslim
edilecektir.
SONUÇLANMA TARİHİ: Sonuçlar www.vgm.gov.tr veya www.vakifmedeniyeti.gov.tr internet
adreslerimizden ilan edilecektir.
KATILIM VE YARIŞMA ŞARTLARI :

1. Lise ve dengi okul öğrencisi olmak.
2. Yarışmaya sadece bir eserle katılmak.
3. Eserin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması
4. Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:
a) Eserin, 25 cm x 35 cm veya 35 cm x 50 cm ölçülerinde resim kâğıdı veya tuval üzerine yapılmış
olması
b) Eserlerin, sulu boya veya yağlı boya tekniği ile yapılmış olması
c) Eserlerin özgün olması, başka bir eserden kopya olmaması
d) Eserlerin üzerinde, katılanın ismi ve imzası kesinlikle bulunmamalı, ancak çalışmanın arka
kısmında, sağ alt köşesine yarışmacının adı, soyadı, yaşı, sınıfı, okulu, velisi veya vasisinin yazılı
muvafakatı, ulaşılabilecek telefon numaraları, adresi, yarışmaya katıldığı ilçe ve il açık olarak
yazılacaktır.
1. Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserlerin sergi, kitap, katalog, afiş vb. kullanım hakkı
öğrencilerinin veli veya vasilerinden verilecek bir beyanla Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçecektir.
2
Dereceye girsin veya girmesin, yarışmaya katılan hiçbir eser iade edilmeyecektir.
2. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ödül alan ve sergilenmeye değer bulunan eserleri afiş, katalog, broşür,
kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına sahip olacaktır
3. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilecektir.
4. Ödül Töreni: Ödüller, 09 Mayıs 2011 Pazartesi günü, Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından Ankara’da gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecektir. Yarışma sonuçları
www.vgm.gov.tr veya www.vakifmedeniyeti.gov.tr internet adreslerimizden de ilan edilecektir.
Dereceye giren eserlere verilecek ödüller 10 Ekim 2011 tarihine kadar alınmadığı takdirde
yarışmacılar tarafından herhangi bir hak talep edilemeyecektir.