V. Zeka ve Yetenek Kongresi

V. Zeka ve Yetenek Kongresi

Türkiye Zeka Vakfının her yıl düzenlediği Zekâ ve Yetenek Kongrelerinin beşincisi 4-5 Kasım 2017 Tarihlerinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde toplanıyor! Kongremiz, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da konunun uzmanlarını, başka alanlarda öne çıkmış kanaat önderlerini ve Türkiye’nin dört bir yanından eğitimcileri ve aileleri bir araya getiriyor.

Türkiye Zeka Vakfı olarak ülkemizin ve insanlığın en değerli kaynağının özgür ve doğru düşünebilen, düşündüklerini ifade edebilen ve karşıt görüşleri dinleyerek, koşulları değerlendirerek en uygun çözüm yollarını bulabilen bireyler olduğuna inanıyoruz. Zekâ ve yetenek kavramlarının gerek kuramda, gerek uygulamada doğru anlaşılmasının hem insanların mutluluğu için, hem de söz konusu kaynağın doğru kullanılabilmesi için hayati önemde olduğunu düşünüyoruz. Zekâ ve Yetenek Kongresi, konuyla ilgili güncel tartışmaları ilgili kişilerle ulaştırmak, Türkiye’den ve dünyadan en iyi uygulama örneklerini tüm katılımcıların dikkatine sunmak, hep beraber daha iyisinin nasıl yapabileceğini konuşmak için düzenleniyor.

Bu yıl da kongremizde konuyla ilgili alanlardan uzmanların sunumlarına ve panellere paralel olarak ayrı salonlarda atölye çalışmaları yürütülecek. Bu atölye çalışmalarında sınırlı sayıda katılımcı, etkileşimli bir ortamda uygulayarak öğrenme olanağına sahip olacak.

ATÖLYELER
Prof. Dr. Belma Tuğrul Üçü Bir Arada
Bütün çocuklar, bireysel ilgileri, kapasiteleri doğrultusunda öğrenir. Özellikle bazı kritik yaş dönemleri vardır ki ‘okul öncesi dönemdeki çocuklar bu gruba örnektir’, bu yaştaki küçük çocuklar, çok hızlı öğrenirler.

Dr. Tülay Üstündağ Çellodan Ansiklopediye, Şapka Evinden Çocuklara
Çocukların zekâ gelişiminde, okul öncesinden başlayan okuma alışkanlığının değeri araştırmalarla kanıtlanmıştır. Erken yaşlarda kitaplarla tanışan çocukların, çok boyutlu düşünme becerisi ile zihinsel yetenekleri artmakta ve bu beceri onların…

Yrd. Doç. Dr. Özlen DEMİRCAN STEM’li Etkinlikler
Çocuklar bilim yaparken kendilerinden bir şey bulmadıkça, neden ve ne için yaptıklarını bilmedikçe, kendilerini yaptıklarının bir parçası olarak hissetmedikçe bilimi içselleştirmekte güçlük çekerler. Neden bilim yaptığını bilen bireyler ise araştırmacılığı…

Yrd. Doç. Dr. Serap Sevimli Çelik Yakınsak Düşünmeye Iraksak Yaklaşımlar
21. yüzyıl becerileri arasında yer alan ve öğrenci başarısının bütünleyici bir bileşeni olarak görülen yaratıcı düşünme, farklı açılardan bakabilmek, sunulan bilginin, çizilen sınırların, geleneksel düşünme biçimlerinin ötesine geçebilmek, özgün ürünler ortaya çıkarabilmek…

Dr. Gökçen Özbek Kendini Dönüştürebilen Zihinler İçin: Drama
Bir çocuk, diyelim ki, 9 yaşında. Sınıfta oturuyor, önünde bir matematik problemi var. Herkes sessiz. Duvarlardan çarpıp gelen kurşun kalem sesleri kalp atışını daha da hızlandırıyor. Herkes mi biliyor? Yoksa, kağıda öylesine bir şeyler mi karalıyorlar?

Prof. Dr. Gaye Teksöz Öyküler Bizi Söyler…
Bu atölye çalışması gerçek öykülerin yaşadığımız yerin, Dünya’nın neresinde olursa olsun, “özel” olduğunu –anlattığına dairdir. “Öyküler bizi söyler” atölye çalışmasının amacı, dört ülkenin (Türkiye, İtalya, İngiltere, Slovenya) gerçek öykülerinden alınacak…

Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Burak Karabey Zihni Sinir Eğitim Ortamı Procesi: Yenilikçi Bilim-Matematik Deneyleri
Türkiye’de inovasyon kelimesinin kendisine en uygun anlam bulduğu yer, İrfan Sayar’ın “Zihni Sinir” karakterinin ortaya koyduğu projelerdedir.

Kongre sonunda tüm katılımcılarımıza “Kongre Katılım Belgesi” verilecektir.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi / Çankaya, Ankara
4-5 Kasım 2017 / Cumartesi, Pazar