V. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi – Girişimcilik ve Yenilikçilik

V. Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi – Girişimcilik ve Yenilikçilik

Kongre Amacı

Girişimcilik ve yenilikçilik teması ile bu yıl Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde gerçekleştirecek olan Üstün Yetenekliler ve Eğitimi Kongresi uluslararası davetli konuşmacıların da katılımıyla zenginleşmeyi hedefleyen ulusal bir kongredir.

Kongrenin hedef kitlesi üstün yeteneklilere ve eğitimine ilgi duyan akademisyenler, eğitim uzmanları, okul idarecileri, her branştan öğretmenler, aileler, lisans ve lisansüstü öğrencileridir.

Kongrenin amacı,
– zeka,
– yaratıcılık,
– motivasyon,
– doğa, fen, sanat /müzik, spor, politika önerileri ve matematik eğitimi gibi farklı alanlarda eğitimsel destek,
– ailelerin güçlendirilmesi,
– psiko-sosyal ihtiyaçlar ve müdahale,
– akran ilişkilerini güçlendirme,
– öğretmen eğitimi,
– destekleyici okul ve sınıf ortamları,
– farklı kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve toplumsal hizmetler gibi konuları Üstün Yetenekli Çocuklar bağlamında bilimsel araştırmalar çerçevesinde paylaşmak, tartışmak ve “Girişimcilik ve Yenilikçilik” teması doğrultusunda yeniliklere ışık tutmaktır.

Kongre Konuları

Yaratıcılık
Motivasyon
Zeka
Bilim Sanat Merkezleri
Üstün Yeteneklilerin Öğretmen Eğitimi
Üstün Yeteneklilerin Eğitimi (Doğa, Fen, Sanat/Müzik/Spor, Politika Gelişimi, Matematik)
Üstün Yetenekliler ve Aileleri
Üstün Yetenekli Çocukların Gelişimleri
Üstün Yetenekliler ve Psikolojik Danışma
Üstün Yeteneklilerde Psiko-Sosyal ihtiyaçlar ve müdahale
Üstün Yetenekliler İçin Destekleyici ve Geliştirici Okul Ortamları
Üstün Yetenekli alanı içerisinde Ölçme ve Değerlendirme yaklaşımları
Zekanın Değerlendirilmesine İlişkin Yeni Yaklaşımlar
Pozitif Genç Gelişim Bağlamında Üstün Yetenekli Olmak
Üstün Yeteneklilerin Eğitim Programları

Önemli Tarihler
Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 01.03.2018
Erken Kayıt için son Tarih: 01.03.2018
Geç Kayıt için son Tarih: 01.04.2018
Kongre Tarihleri: 04.05.2018 05.05.2018 06.05.2018