V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

Pamukkale Üniversitesi ve Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği işbirliğiyle V.’si yapılacak olan Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunu duyurmaktan çok memnunuz. 28-30 Nisan 2016’da Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacak sempozyumun ana temasını, SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE AVANTGARTLAR VE EKOLLER (ÖNCÜLER VE ANA EĞİLİMLER) olarak belirledik.

Sosyal Bilgiler Eğitimi, son on yıllarda akademik alanda kendi başına yeni disiplin olarak büyümesini sürdürürken disiplinler-arası yanıyla başka alanların ilgisini her zaman çekebilmiş çoklu alanların bileşimini de anlatmaktadır. Fakat ne yazık ki, bugüne değin sosyal bilgiler eğitiminin öncü isimleri ve ekollerine yeterince eğilinmemiştir. Disiplinin ilk başlatıcısı kim olmuştur. Hangi etkenler bu disiplini gerekli kılmıştır? Hangi anlayış ve yaklaşımlar öne çıkmaktadır? Bu alana sonradan dâhil olup ilham verenler var mıdır? Kendini bir yere “konduramayıp” birkaç alanda koşturanlar olmuş mudur? Muhtemelen deneme ve tartışma içeriği taşıyacak bildirilerin hem bu sorulara cevap bulma çabasını, hem de disiplinin kendi içindeki muhasebesini yapmasına fırsat vereceğini düşünmekteyiz. Bir ölçüde arayış olacak bu sempozyumda, işte bu ana temayı kongrenin beşinci yılında belirlemeyi anlamlı ve uygun bulduk.

Sosyal Bilgiler Eğitimi, aynı zamanda doğal olarak güncel siyasi-toplumsal konulardan uzak kalamayan dahası bunları araştırma nesnesi yapan bir alanın adıdır. Bu bakımdan şu alt temalar da içine almaktadır/alacaktır. Güncel Olaylar, Sosyal Medya ve Demokrasi; Sosyal Bilgiler Bağlamında Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik ve Göç; Küreselleşme ve Değerler Eğitimi; Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler; Lisansüstü Eğitimde Sosyal Bilgiler; Sosyal Bilgiler ve Özel Eğitim; Sosyal Bilgiler ve Çocuk.

Yurt dışından da gelecek araştırmacıların katılımlarıyla sosyal bilgiler eğitimi alanında önemli paylaşımların gerçekleşeceğine inandığımız sempozyumumuz, siz değerli katılımcılarla amacına ulaşacaktır. Katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.

Not: Kongre dili, Türkçe ve İngilizce’dir.

ANA TEMA:
SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE AVANGARTLAR ve EKOLLER (Öncüler ve Ana Eğilimler)
• İlkler/Enler
• Sıradışı olanlar
• İlham verenler
• Çeperden gelenler
• Araftakiler

ALT TEMALAR:
Güncel Olaylar, Sosyal Medya ve Demokrasi
Sosyal medya; Siyasi ve sosyal katılım
Güncel Olaylar ve Sosyal Bilgiler
Sosyal katılım, demokrasi ve insan hakları
Bilgi kaynakları, siyasal bilinç ve sosyal medya
Eğitim teknolojileri ve sosyal Katılım
Sosyal Bilgiler Bağlamında Nüfus, Beyin Dolaşımı, Çeşitlilik ve Göç
Çeşitlilik ve göç kapsamında Türk öğrencilerin Almanya’da yaşadığı problemler
Türkiye’de sosyal bilgiler eğitiminde güncel gelişmeler
Avrupa Birliği ve Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Bilgiler
Avrupa Birliği, hayat boyu öğrenme ve insan hakları ve vatandaşlık eğitimi
Avrupa Birliği’nde eğitimde yeni politikalar ve yaklaşımlar
Türkiye’de AB yoluyla gerçekleşen değişimler (yeni proje ve programlar)
AB’nde vatandaşlık ve insan hakları eğitimi projeleri
Küreselleşme ve Değerler Eğitimi
Küreselleşme ve değerler eğitimi
Değerler eğitimi ve sosyal bilgiler eğitimi
Din/dini eğitim ve değerler
Değerler ve uluslararası perspektif
Çocuk
Eğitim (Okul) ve Çocuk,
Okulsuz Toplum ve Çocuk
Oyun ve Çocuk
Toplumsal Tarihte Çocuk
Sosyal Bilgiler ve Özel Eğitim
Üstün Zekâlı ve Yetenekli öğrenciler için Sosyal Bilgiler
Üstün zekâlı ve yetenekliler ve BİLSEM’ler
Sosyal değişim ve üstün yetenekliler
Görme engelliler ve sosyal bilgiler
Bedensel engelliler ve sosyal bilgiler
Engelliler ve Sosyal İçerme
Lisansüstü Eğitimde Sosyal Bilgiler
Türkiye’deki Lisansüstü Sosyal Bilgilerin Durumu
Yurtdışı Lisansüstü Sosyal Bilgiler Programları ile kıyaslamalı yaklaşımlar
Uygulamadan Gelenler
Diğer

http://www.pau.edu.tr/usbes/tr