V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu

5. ULUSLARARASI

RİSK ALTINDA VE KORUNMASI GEREKEN ÇOCUKLAR SEMPOZYUMU

1-3 Kasım 2013, Antalya-Türkiye

Polis Akademisi, Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER) tarafından 1-3 Kasım 2013 tarihlerinde V. Uluslararası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu düzenlenecektir.

Sempozyumun en önemli amacı ulusal ve uluslararası alanda Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar konusunda çalışan uygulayıcılarla akademisyenlerin bir araya gelerek bilimsel yöntemler ışığında işbirliği ve diyalogun geliştirilmesi, bilimsel analizlere dayalı politika önerileri geliştirilmesidir.

Sempozyumun bu yılki teması “Çocuk ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar” olarak belirlenmiştir. Sempozyuma ilişkin alt temalar ise web sitemizin temalar menüsünde detaylı olarak verilmektedir.

Sempozyum kapsamında tartışılması planlanan konularla ilgili akademik bildiri sunmak isteyenlerin bildirileri ile ilgili hazırlayacakları 300 kelimelik özeti 6 Ekim 2013 tarihine kadar cocuksempozyumupa.edu.tr veya cocuksempozyumuegm.gov.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Özetlerde sunulacak bildirilerde yer alacak konu, yöntem ve sonuçlar hakkında öz bilgi verilmelidir. Özetler üzerinden bilimsel kurul tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde kabul edilen bildiriler en geç 11 Ekim 2013 tarihinde Sempozyumun web adresinden ilan edilecektir. Kabul edilen bildirilerin tam metinlerinin ise en geç 25 Ekim 2013 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir. Tam bildiri metinleri APA (American Pscyhology Association) tarzında dizayn edilmeli ve atıflandırılmalıdır. Tam bildiri metinlerini göndermeyenler Sempozyum programına dâhil edilemeyecektir.

Sempozyum dili Türkçe ve İngilizce’dir. Her iki dilden de karşılıklı olarak simultane çeviri yapılacaktır.

Oluşturulacak akademik bir heyet tarafından sözlü sunum için kabul edilen ve tam metni gönderilen bildiriler için 1 yazarın yol ve konaklama masrafları Sempozyum bütçesinden karşılanacaktır. Gönderilen makaleler SAMER tarafından derleme kitap olarak yayınlanacaktır.

SEMPOZYUM ANA TEMASI

“Çocuk ve Şiddet: Toplumsal Şiddetin Cenderesinde Çocuklar”

ALT TEMALAR

ÇOCUK İHMAL VE İSTİSMARI

Çocuğun Fiziksel İstismarı
Çocuğun Cinsel İstismarı
Çocuğun Psikolojik İstismarı
Çocuğun Ekonomik İstismarı ve Çocuk İşçiliği
Çocuğun İhmali
Bir Suç Olarak Çocuğa Karşı Şiddet: Cezai Mülahazalar

ÇOCUĞUN SUÇA SÜRÜKLENMESİ

Çocuk Adalet Sistemi ve Hukuki Süreçler
Suça Sürüklenen Çocukların Rehabilitasyonu
Onarıcı Adalet Uygulamaları

ÇOCUK KORUMA MEKANİZMALARI

Erken Uyarı Sistemleri ve Çocukların Riskten Korunması
Şiddet Mağduru Çocukların Bakım ve Rehabilitasyonu ve Alternatif Bakım Modelleri
Çocukların Şiddetten Korunmasında Ailenin Roller

MADDE KULLANIMI VE ŞİDDET

Madde Bağımlılığı
Madde Bağımlılığı-Suç/Şiddet İlişkisi
Madde Bağımlılığı Rehabilitasyonu
Çocukların Madde Arzında Kullanımı

ŞİDDET VE TOPLUM

Şehirleşme ve Şiddet
Göç ve Şiddet
Medya ve Şiddet
Eğitim, Sağlık, Spor Ortamlarında Şiddet

ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDETİN GÜNCEL YANSIMALARI

Akran Zorbalığı ve Eğitim Ortamlarında Şiddet
Siber Zorbalık ve Online Şiddet
Ensest
Aile İçi Şiddet
Video Oyunları ve Şiddet
Terör Örgütlerinin Pençesinde Çocuklar
Mülteci Çocuklar
İnsan Ticareti Bağlamında Çocukla

DÜZENLEME KURULU
Prof. Dr. Remzi FINDIKLI – Polis Akademisi Başkanı

Prof. Dr. Aytekin GELERİ – Araştırma Merkezleri Başkanı

Doç. Dr. Hasan BÜKER – Suç Araştırmaları Merkezi Müdürü (SAMER)

Doç. Dr. Osman DOLU – Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER)

Yrd. Doç. Dr. Şener ULUDAĞ – Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER)

Yrd. Doç. Dr. Ercan BALCIOĞLU – Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER)

Ar. Gör. Caner ÇAKMAK – Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER)

Kom. Yrd. Murat ÇELİK – Araştırma Merkezleri Başkanlığı (PAMER)

Kom. Yrd. Mesut ÖZDEMİR – Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER)

Polis Memuru Yusuf DENİZ – Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER)

BİLİMSEL DANIŞMA KURULU

Prof.Dr. Ayşe BALCI KARABOĞA – Mersin Üniversitesi

Prof. Dr. Bengi SEMERCİ – Bengi Semerci Enstitüsü

Prof. Dr. Figen ŞAHİN – Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Halil İbrahim BAHAR – Polis Akademisi Başkanlığı

Prof. Dr. Haluk İNCE – İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Hilal ÖZCEBE – Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Julia DAVİDSON – Kingston University

Prof. Dr. Mehmet ÖZCAN – Ankara Strateji Enstitüsü

Prof. Dr. M. Bedri ERYILMAZ – Polis Akademisi Başkanlığı

Prof. Dr. Merry MORASH – Michigan State University

Prof. Dr. Nawal AMMAR – University of Ontario Institute of Technology

Prof. Dr. Nevzat TARHAN – Üsküdar Üniversitesi

Prof. Dr. Nicholas Lovrich – Washington State University

Prof. Dr. Oğuz POLAT – Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Şengül HABLEMİTOĞLU – Ankara Üniversitesi

Prof. Dr. Stephano Maffei – University of Parma

Prof. Dr. Turgut GÖKSU – Polis Akademisi Başkanlığı

Doç .Dr. Hakan ACAR – Kocaeli Üniversitesi

Doç. Dr. Hüseyin CİNOĞLU – Polis Akademisi Başkanlığı

Doç. Dr. Süleyman ÖZEREN – Polis Akademisi Başkanlığı

Doç. Dr. Yüksel Baykara ACAR – Kocaeli Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Aysun DOĞUTAŞ – Ağrı Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Meltem KÜRTÜNCÜ – Bülent Ecevit Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Münevver MERTOĞLU – İstanbul Kültür Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. İrem AKDUMAN – İstanbul Süleyman Şah Üniversitesi

Dr. İrfan NEZİROĞLU – TBMM Genel Sekreteri

Dr. İbrahim MEŞE – Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü

Dr. İbrahim SARI – Emniyet Genel Müdürlüğü

Dr. Onur COŞKUN – Emniyet Genel Müdürlüğü

Drs. Rodney BOS – Netherlands Police Academy

Anders PERSSON – Uppsala university

Av. Şahin ANTAKYALIOĞLU – Ankara Barosu Çocuk Hakları Kurulu

Mehmet BOZDEMİR – İnsani Değerler Derneği Genel Başkanı

Nihat TARIMERİ – Sosyal Hizmet Uzmanı

Murat ALTUĞGİL – Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği

İLETİŞİM

POLİS AKADEMİSİ – ARAŞTIRMA MERKEZLERİ BAŞKANLIĞI

Suç Araştırmaları Merkezi (SAMER)

Yücetepe Mahallesi, Necatibey Caddesi, No: 108

06580 Çankaya – ANKARA / TÜRKİYE

TELEFON

90 – 312 – 462 90 91 (Kom. Yrd. Murat ÇELİK)

90 – 312 – 462 90 92 (Pol. Mem. Yusuf DENİZ)

FAKS

90 – 312 – 462 90 65

E-POSTA

cocuksempozyumu@pa.edu.tr

cocuksempozyum@uegm.gov.t