V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi

V. ULUSLARARASI
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT BİLİMİ
KONGRESİ
YEREL BAĞLAMLAR, KÜRESEL YAKINLIKLAR
EDEBİYATTA, KÜLTÜRDE, SANATTA
GEÇİŞLER, KOPUŞLAR, YENİLEŞMELER

 

Saygıdeğer Meslektaşlarımız.
Kasım 2012 yılında Kırıkkale Üniversitesinde gerçekleştirilen “IV. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nde kararlaştırıldığı ve kongre sayfasında da ilan edildiği gibi;
V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi 15-16-17 Ekim 2014 tarihlerinde Mersin Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir.
Edebiyatlararası, disiplinlerarası, sanatlararası ilişkiler karşılaştırmalı edebiyat biliminin temel araştırma alanlarıdır. Bu niteliğiyle karşılaştırmalı edebiyat bilimi, ulusal edebiyatların diğer ulusal edebiyatlarla, bilimlerle, sanatlarla karşılıklı etkileşimini araştırırken, aslında uluslar arasındaki kültürel temasları, ilişkileri, karşılaşmaları, geçişleri, kopuşları, karışımları, yenileşmeleri ortaya çıkarır; bir edebiyat eleştirisi, bir edebiyat tarihi olarak genel edebiyat bilimine katkı sağlar.
Bu noktadan hareketle, “V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nin başlığını “YEREL BAĞLAMLAR, KÜRESEL YAKINLIKLAR: Edebiyatta, Kültürde, Sanatta Geçişler, Kopuşlar, Yenileşmeler” olarak belirledik. Bu başlığın esin kaynağı Anadolu’nun yerel kültürel renklerinin yazarı Yaşar KEMAL ve kültürel aktarımın küreselliğine vurgu yapan sosyolog Pierre BOURDIEU’dur.
Ülkemizde “Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi” artık gelenekselleşmiştir. Bu bilim dalının kongre düzeyinde gelenekselleşmesi, Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Bölümlerinin ve nitelikli araştırmaların sayısının artması, ülkemizde edebiyat araştırmalarına yeni kavramların, yeni anlayışların girmesi, yeni ufukların açılması, edebiyat bilimi alanındaki tartışmalara düşünsel katkının zenginleşmesi açısından sevindiricidir.
Dünya edebiyatı içerisinde güçlü bir Türk edebiyatı geleneği, her ulusal edebiyatta görülmeyen çeviri deneyimi, ödünçleme, alımlama çeşitliliği vardır. Bu etkileşim çeşitliliği, yenileşme süreçleri, üretken bir tartışma ortamı yaratmaktadır. “V. Uluslararası Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi Kongresi”nde bu süreçleri tartışmanın, Türk edebiyatının dünya edebiyatı bağlamında araştırılmasına, Türk edebiyatının genel ve karşılaştırmalı edebiyat bilimi alanında tanınmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz.
Yakın bir zaman içinde bu sayfada başvuru ve değerlendirme takvimi ile diğer konularda daha ayrıntılı bilgiler verilecektir.
Saygıyla duyuruyoruz.
Doç.Dr. Cemal SAKALLI
Düzenleme Kurulu Adına

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin