V. Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi Online

Değerli Meslektaşlarımız,
Ulusal Fizik Eğitimi Kongresi’nin beşincisi (UFEK 2022) 14-15-16 Ocak 2022 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Fen Eğitimi ve Araştırmaları Derneği işbirliğiyle Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kongrede yer alacak bildiri, poster, panel, mini sempozyum, vb. aracılığıyla fizik eğitimi alanındaki son gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyoruz. Fizik eğitimi araştırmacıları ile birlikte fizik öğretmenlerimizin de katılımını bekler, kongrede buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Fizik Öğretmenlerimize
Fizik Öğretmenlerimiz Kongreye aşağıda belirtilen şekillerde katılabilirler:
Öğretmen Deneyim ve Uygulamaları: Kongre boyunca yapılacak paralel oturumlardan birinin, fizik öğretmenlerimizin deneyimlerini paylaştığı bir oturum olmasını planlıyoruz. Öğretmenlerimiz bu deneyimlerini, 15 dakika sunum ve 5 dakika soru-cevap olacak şekilde paylaşabilirler. Bu oturumlarda ticari amaçlı bir ürünün tanıtılmasına izin verilmeyecektir. Bu tür başvurular için özet gönderiniz ve özet gönderirken sunu türünü “Öğretmen Deneyim ve Uygulamaları” olarak belirtiniz. Paylaşılmak istenen deneyim ve uygulamalara örnek olarak şunlar verilebilir:
Derslerinde kullandıkları iyi uygulama örnekleri ve bu uygulamaların öğrencilere etkileri
Karşılaştıkları eğitsel sorunlarla nasıl başa çıktıkları
Fizik eğitimine yönelik geliştirdikleri materyaller ve bu materyallerin kullanımı vb.
Akademik: Öğretmenlerimiz kongre temasına uygun olarak yaptıkları akademik çalışmalarla ‘sunu türleri’ kısmında açıklanan bildiri, poster, panel, mini sempozyum ya da çalıştaylara katılabilirler.
Dinleyici: Öğretmenlerimiz kongreye dinleyici olarak katılabilirler.

Önemli Tarihler
1 Ekim 2021 – Özetlerin gönderilmeye ve kayıt ücretinin yatırılmaya başlanması
15 Aralık 2021 – Özet gönderimi için son tarih
24 Aralık 2021 – Kabul edilen sunuların ilan edilmesi
31 Aralık 2021 – Çalışmaların kongre programında yer alabilmesi için tam kayıt ücretinin yatırılmasının sona ermesi
7 Ocak 2022 – Kongre programının ilan edilmesi
14 Ocak 2022 – Açılış
16 Ocak 2022 – Kapanış
30 Ocak 2022 – Tam metinlerin gönderilmesinin sona ermesi

https://ufek2022.boun.edu.tr