V. Osmanlı İstanbulu Uluslararası Sempozyumu

Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu’nun beşincisi 19-21 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Altunizade Kampüsü’nde düzenlenecektir. İstanbul’un Osmanlı İmparatorluğu dönemini konu alan sempozyumun amacı şehrin tarihî, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ışık tutmak; hangi şartlarda bir Osmanlı şehrine dönüştüğünü tespit edebilmek ve bugün bir dünya metropolü hâline gelen İstanbul üzerine çalışan araştırmacıları bir araya getirip disiplinler arası bir tartışma ve paylaşım zemini sunmaktır.

Başvurular 18 Kasım 2016 tarihine kadar yapılabilir.

Osmanlı İstanbulu sempozyumunun temel konuları:

• İstanbul’un Fethi

• İstanbul’un Fethinin Türk-İslam Dünyası Açısından Önemi

• İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Önemi

• Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’un Gelişimindeki Rolü

• Osmanlı İstanbul’unun Fiziki Gelişimi

• Çok Kültürlülük ve Medeniyetlerin Buluşma Noktası Olarak İstanbul

• İstanbul’un Büyük Bir Metropol Olarak Dünya Tarihindeki Yeri

• Osmanlı İmparatorluk Merkezi Olarak Payitaht İstanbul’u

• Belediyecilik ve Şehrin Kültürel Mirasının Korunması

• İmarı, mimarisi ve sanatsal eserleri

• Sosyal Yapı, Etnik ve Dini Gruplar

• Osmanlı İstanbul’unda İlim, Sanat ve Edebiyat

• Osmanlı İstanbul’unda Ekonomik Durum ve Ticari Faaliyetler

• Kent Arkeolojisi

• Osmanlı İstanbul’unda Antik Tarih Mirasın Değerlendirilmesi

http://osmanliistanbulu.org/tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.