V. Metin Bayrak, Öğretmenler İçin Felsefe

V. Metin Bayrak, Öğretmenler İçin Felsefe

V. Metin Bayrak
14 Mayıs 2017, Pazar, 11.00 – 14.00, Öğretmenler İçin Felsefe, Özgürleştirici Öğretmenlik İçin Çocuklarla Felsefe

ÇOCUKLARLA FELSEFE
● Çocuklar İçin Felsefe (Philosophy for Children), ABD’de felsefe alanında çalışmalar yapan akademisyen Matthew Lipman tarafından 1970’lerde geliştirilen pedagojik bir yaklaşımdır. Lipman’a göre çocuklar ya da çalışmaya katılanlar, fotoğraf, söz, hikaye, film vb. herhangi bir eğitim içeriği temelinde kolaylaştırıcı eşliğinde bir araya gelirler ve birlikte felsefe yaparlar. Amaç, ortak bir “doğru”ya ulaşmaktan ziyade katılımcıları soru sormaya, sorgulamaya, cevaplar aramaya, cevapların arkaplanındaki varsayımları görmeye, ileri sürdükleri düşünceleri/ni temellendirmeye sevk etmektir.
● Çocuklarla Felsefe, herhangi bir “uyaran”ı eğitim içeriğine dönüştürüp felsefi metodolojiyle sorgu konusu kılarak akıl yürütme, sonuç çıkarma, temellendirme, varsayım oluşturma, diyalektik, tartışma, birlikte düşünme vb. kavramları deneyimleme imkânı verir. Felsefenin sunduğu ve diğer disiplinlerden oldukça farklı olan bu ortamda katılımcıların, herhangi bir eğitim içeriğinden yola çıkarak varlık, bilgi, gerçek, doğru, kesinlik, iyi, kötü, değer, güzel, çirkin, estetik, hak, adalet, özgürlük gibi felsefenin ontoloji, epistemoloji, estetik ve etik disiplinlerinin problem alanlarının temel kavramları üzerinden düşünme, ifade etme becerilerini geliştirmeleri beklenmektedir.
● Çocuklarla Felsefe metodolojisine asgari düzeyde vakıf eğitimciler, 5-6 yaş gruplarından başlayarak ilköğretim ve ortaöğretim sürecindeki bütün yaş gruplarıyla (çocuklar ve gençlerle) uygulamalı olarak çalışabilirler.
● Çocuklarla Felsefe metodolojisini deneyimleyenlerin, göreli bir sürecin ardından bilişsel alanda “anlama, kavramlar arası ilişki kurma, kavramları günlük hayatla ilişkilendirme, düşünme hatalarını kavrama, düşünmeye yönelme, farklı açılardan düşünme”; duyuşsal alanda “filozoflardan, felsefeden hoşlanma ve kavramlara yönelik farkındalıklar” geliştirdikleri; sosyal alandaysa katılımcıların “sorun çözme ve birbirlerini tanımaları” anlamında değişimler yaşadıkları, literatürdeki çalışmalarca gösterilmiştir.
● Son yıllarda gittikçe yaygınlaşan ve literatürde “Çocuklar İçin Felsefe” ve “Çocuklarla Felsefe” olarak adlandırılan yaklaşım, üretilen yayınların da etkisiyle meslekten olmayan eğitimcilerin de ilgisi çekmektedir. Çocuklarla Felsefe perspektifiyle ele alınan konular neticesinde eğitim içeriğindeki “kavram”ların, felsefi bir gözle ve yöntemle irdelenerek işlenmesiyle öğrencilerin soru sorma, sorgulama bilinci, eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerinin güçlendiği gözlenmiştir.

KİMLER KATILABİLİR?
● Örgün ve yaygın eğitimde çalışan ve/veya aday öğretmenler
● Çocuklarla ve gençlerle çalışanlar, konuya ilgi gösteren meslekten ve meslekten olmayanlar

AMAÇ
● Katılımcı öğretmenleri, sormak edimini güçlendirici, düşünme, muhakeme yeteneğini geliştirip derinleştirici etkileri olan “çocuklarla felsefe” metodolojisinin kuramsal ve uygulama temelleriyle tanıştırmak
● Eğitimcileri “çocuklarla felsefe” alanıyla tanıştırmak; bununla mesleki donanımlarına yeni bir perspektif kazandırarak öğretmenlik becerilerini güçlendirmek
● Katılımcılara literatürdeki örneklerden yola çıkarak eğitim içerikleri oluşturma perspektifi kazandırmak

ATÖLYE SÜRECİ
● İki bölümden oluşan atölyenin ilk yarısında konuya dair kuramsal bir çerçeve sunulur. İkinci yarıda literatürdeki “çocuklarla felsefe” örnekleri ele alınır.

AYRINTILAR
Alana ilgi duyan herkesin katılımına açıktır.
Eğitim, 25 katılımcı ile sınırlıdır.
12 kişinin altındaki katılımlarda ertelenir.
Katılım ücreti 50 TL’dir. (Öğrenci ve İşsizler %50 indirimlidir.)
Başvuruda kayıt sırası esastır.
Katılımcılara “katılım belgesi” verilir.
Çay & kahve ve atıştırmalıklar ikram edilir.

KAYIT
opus@opusnoesis.com.tr
+90 212 972 22 72
+90 542 380 20 30

ADRES
Teşvikiye Mahallesi Ahmet Fetgari Sokak Niyagara Apt. No: 32/10 Nişantaşı – İstanbul

PAYLAŞIMCI / V. METİN BAYRAK
Lisede başlayan felsefe okumalarını, lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim alarak sistematik hale getirir.
25 yıldır okul öncesi dönemden yetişkinlere çeşitli konularda eğitimler vermektedir.
Farklı yaş gruplarıyla felsefe atölyeleri yürütmektedir.
Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nde Etik Çocuk, Uluslararası Öncü Eğitimciler Derneği’nde Değerli İnsan – Değerli Genç Projelerinin yazım sürecinde yer almış ve proje koordinatörlüklerini üstlenmiştir.
Çocuklar İçin Felsefe amacıyla bir grup eğitimcinin bir araya gelerek geliştirdiği Sınıf Arkadaşım Sokrates proje grubu kurucularından ve üyesidir.

Çocuklar için Felsefe alanında eğitimci eğitimleri yapmaktadır.
Eğitim alanında faaliyet gösteren bir STK bünyesinde öğretmen yetiştirme programı olan Eğitim Akademisi’nde 7 yıldır seminerler ve atölye çalışmalarını sürdürmektedir.

Eğitim alanında kuramsal çalışmalarını “cross-diciplinary” yaklaşımla klavyeye aldığı “yazılamalar”ını ulusal ve uluslararası sempozyumlarda, çeşitli dergiler ve portallar yanında kişisel bloğunda paylaşmaktadır.
Profesyonel hayatını, bağımsız olarak sürdürmektedir.
Dahası: Googleable

14 Mayıs 2017 Pazar 11:00 – 14:00
Teşvikiye Mahallesi Ahmet Fetgari Sokak Niyagara Apt. No: 32/10 Nişantaşı – İstanbul

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here