V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Dünü anlamak, yarını aydınlatmak için;
V. Evrim, Bilim ve Eğitim Sempozyumu

Türkiye’de iktidar ve cemaatler, bilimsel düşünceyi, yani maddeci, tarihselci ve eleştirel bakış açısını toplumdan silmek için uğraşıyor. İnsanlığın aydın ve üretken bir toplum arayışına yol gösterecek bakış açısı saldırı altında. Eğitim, sağlık, kültür-sanat bu saldırıdan nasibini alırken, biyolojik evrimin inkârı ile kadınların toplumsal konumunun gerilemesi aynı kaynaktan besleniyor. Bilimsel üretim sermayenin hizmetine koşuluyor, toplum ise dinselleşmeye mahkum ediliyor.

Türkiye’nin ilerici kesimleri olarak bunun önüne geçmeye kararlıyız. Çabamız gerici iktidara karşı siyasi tavır almayı da, düşünsel tavır almayı da gerektiriyor. Fen ve sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri daha fazla takip etmeye, tarihsel maddeci ve bilimsel düşünce pratiklerimizi geliştirmeye, var olan bilgi birikimine katkı koymaya ihtiyacımız var.

Sonuncusunu Haziran Direnişi’nin hemen ertesinde gerçekleştirdiğimiz evrim sempozyumu, geçtiğimiz 10 yıl içinde bilimsel düşünce mücadelesinin toplumsal mücadele içinde yer etmesini sağlayan bir girişim oldu. Sempozyum, bilimsel düşünce saldırıya maruz kalmaya devam ederken, evrime ilgi duyan, öğrenmek ve anlatmak isteyen insanları bir araya getirdi, bilimsel düşüncenin yaygınlaşması yönünde önemli bir birikim yarattı.

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sempozyum’da, evrimsel biyoloji başta olmak üzere fen bilimlerinin bir dizi alanındaki yeni gelişmeleri paylaşacak, aynı zamanda bilim felsefesi alanında beraber tartışma yürüteceğiz. Toplantımızda insanın toplumsal bir canlı olarak irdelendiği ve insan evriminde önemli dönüm noktalarının tartışıldığı sunumlar yer alacak. Ayrıca eğitimde dinselleşmeye karşı veli ve öğretmenlerin mücadele deneyimlerinin paylaşıldığı oturumlara yer vereceğiz.

Başta öğrenciler, öğretmenler ve bilim emekçileri olmak üzere tüm halkımızı 19-20 Aralık 2015 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi Garanti Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek olan sempozyuma bekliyoruz.

Program

19 Aralık 2015

08.00 – 09.30 Kayıt
09.30 – 09.40 Açılış konuşması – Arzu Çelik

Konferans:
09.45 – 10.30 “Evrim Kuramına Giriş” Kahraman İpekdal

Oturum: Ekoloji ve Evrim
10.50 – 11.10 “Belirteç Türler: Beklenmedik Canlılardan Gelen Beklenmedik İpuçları” Mert Elverici
11.10 – 11.30 “İstilacı Türler ve Evrim” Evrim Kalkan
11.30 – 11.50 “Türkiye’de Sulak Alanların Evrimi” Korhan Özkan
11.50 – 12.10 Sorular ve cevaplar

12.10 – 13.30 Öğle Arası

Oturum: Eğitim Deneyimleri İçinde Evrim
13.30 – 13.50 “Fen Eğitiminde Bir Problem: Sözdebilim” Ebru Mugaloğlu
13.50 – 14.10 “Yapılandırmacılık ve Neoliberalizm Gölgesinde Evrim Eğitimi Araştırmalarının Dünü, Bugünü ve Olası Geleceği” Özgür Taşkın
14.10 – 14.30 “Hukuk Fakültesinde Evrim’den Bahsetmek: Ne Alakası Var?” Cenk Yiğiter
14.30 – 14.50 “Küba’da Fen Bilimleri Eğitimi” Derya Ünlü
14.50 – 15.10 Sorular ve cevaplar

Oturum: İnsan Nasıl İnsan Oldu?
15.30 – 15.50 “Toplumlar ve Eşitlik Kültürünün Kökenleri” Adile Aslan Avar
15.50 – 16.10 “Dinin Toplumsal Kökeni” İlker Belek
16.10 – 16.30 “Anaerkillikten Ataerkilliğe Kadının Toplumsal Rolü” Zerrin Arslan
16.30 – 16.50 “Özel Mülkiyetin Kökeni: Hırsızlık Tabiatımızda Var mı?” Ali Somel
16.50 – 17.10 Sorular ve cevaplar

20 Aralık 2015

Konferans:
10.00 – 10.45 “İç Ortak Yaşam (endosimbiyozis) ve Evrimin Tarihselliği” Ergi Deniz Özsoy

Oturum: Kuşların Evrimi
11.00 – 11.20 “Kuşların Sürüngenlerle Olan İlişkisi, Evrimi ve Sistematiği” Utku Perktaş
11.20 – 11.40 “Kuşlarda Doğal Seçilim Örnekleri” Hakan Gür
11.40 – 12.00 “Kuşlarda Üreme Stratejileri” Sancar Barış
12.00 – 12.20 “Kuş Göçleri ve Göçün Evrimi” Kiraz Erciyas Yavuz
12.20 – 12.40 Sorular ve cevaplar

12.40 – 13.50 Öğle Arası

Oturum: Evrimsel Genetik
13.50 – 14.10 “Genler ve İnsanlık Tarihine Yolculuk” Mehmet Somel
14.10 – 14.30 “Evrimde Moleküler Süreçler” Çağatay Tarhan
14.30 – 14.50 “Geçmişin İzinde: Antik DNA” Gülşah Kılınç
14.50 – 15.10 “Genlerimizdeki Evrim İzleri” Aslı Tolun
15.10 – 15.30 Sorular ve cevaplar

Oturum: Tarih İçinde Evrim Kuramı
15.50 – 16.10 “Bilim Tarihinde Evrim” Erol Eroğlu
16.10 – 16.30 “Fransız Devrimi ve Lamarck” Erhan Nalçacı
16.30 – 16.50 “Modern Sentezin Ruhu: Richard Dawkins Uzaydan Gelmedi” Gökhan Akbay
16.50 – 17.10 Sorular ve cevaplar

17.10 – 17.20 Kapanış konuşması – Ebru Aylar

KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here