V. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı

Değerli Paydaşlar / Katılımcılar:
Dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar olacağı düşünüldüğünde bu kadar nüfusu besleyebilmek için, şu an sahip olduğumuz gıda miktarını %60 oranında arttırmamız gerektiği, bilim camiası tarafından düşünülmesi gereken öncelikli konular arasındadır. Su ürünleri yetiştiricilik sektörü bu artışın sağlanabilmesinde en büyük katkıyı yapabilecek sektörlerin başında gelmektedir. Uzun yıllardan beri gerek dünyada gerekse ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin en hızlı büyüyen gıda üretim sektörü olması da bunu açıkça göstermektedir. Su Ürünleri/balık, hayvansal protein ihtiyacının karşılanmasında gelecek vadetmekle kalmayıp, fonksiyonel bir gıda olarak zengin uzun zincirli çoklu doymamış omega-3 yağ asitleri içeriği sayesinde koroner kalp rahatsızlıkları ve sinir sistemine dayalı hastalıklar başta olmak üzere birçok sağlık probleminden korunmak için ihtiyaç duyulan bir kaynaktır.

Ülkemizde hızla büyümeye devam eden su ürünleri yetiştiriciliği sektörü mevcut potansiyelimizin henüz çok az bir kısmını kullanmış/kullanmakta olup, bu alanda hala katetilecek çok önemli bir mesafenin olduğu açıktır. Ülkemiz su ürünleri sektörü iç tüketime hitap etmesinin yanında, uluslararası alanda da yüksek talep gören çok önemli bir ihracat kaynağı olarak gelecek vadetmektedir.

Su ürünleri yetiştiriciliği sektöründeki gelişmeler kaliteli ve sürdürülebilir yem ihtiyacını da beraberinde getirmiştir ve getirmeye devam edecektir. Sektördeki hızlı büyüme, karşılaşılan sorunların çözümü için bilimsel araştırmaların önemini net bir şekilde ortaya çıkarmış ve netice itibarı ile araştırmacılar ile sektör temsilcilerinin işbirliği içerisinde çalışmasının ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı ülkemizde her iki yılda bir düzenlenmekte olup, 6-7 Eylül 2018 tarihlerinde Atatürk Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinin ev sahipliğinde Erzurum’da beşinci kez yapılacaktır.

“V. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı” düzenleme komitesi olarak amacımız yetiştiricilik sektörü, yem sektörü, devletimizin ilgili bürokratları ile su ürünleri fakülteleri ve su ürünleri araştırma enstitülerinden ilgili araştırmacıları bir araya getirmektir. Bu sayede Ülkemiz Su Ürünleri sektörünün balık besleme ve yem teknolojisi açısından mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri ortaya konacaktır. Bütün tarafların birbirinden beklentileri detaylı bir şekilde tartışılıp analiz edildikten sonra atılacak adımlar somut bir şekilde rapor haline getirilecek ve ilgili kurum/kuruluşlara ulaştırılacaktır.

Düzenleme komitesi adına hepinizi “V. Balık Besleme ve Yem Teknolojisi Çalıştayı” için Erzurum’da görmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağımı bildirir saygılar sunarım.

Prof. Dr. Murat Arslan

https://bbyt2018.atauni.edu.tr