UZUN ÖMÜRLÜ GIDALARIM

Proje Adı:UZUN ÖMÜRLÜ GIDALARIM

Projenin Amacı: Besinlerin bozulmasını geciktirerek ürün kaybını önlemek ve insanlığa daha sağlıklı ürünler sunmak

Projenin Hedefleri:

Besinlerin bozulmasını geciktirerek daha uzun süre dayanmalarını sağlamak.İsrafı önleyerek aile bütçesine katkı sağlamak.Daha sağlıklı ürünler tüketmek.( ÖR. Günümüz toplumda bilinçsiz halk küflenen bir maddenin küflü bölümünü sıyırıp atıyor. Ancak küf gıdanın her yerine dağıldığı için besin yararını kaybediyor, aksine zararlı oluyor. Maalesef halk bunun sağlığa zararlı olduğunun farkında olmayarak tüketiyor.)

Literatür Taraması:1-www.bıltek.tubıtak.gov.tr

2. www.bilim.org

3.www.ebilge.com

4-www.gıdatarım.com

5-www.zeytinyagi.gen.tr

6-www.kolaytest.net/besin-koruma-yontemleri

Gerçekleştirilen Faaliyetler: Gıdada kullanılmak üzere eşit kavanozlarda ikişer adet zeytin, bezelye ve salça gıdaları seçildi. İçerisinde aynı tür gıda bulunan kavanozlardan birine zeytinyağı konurken diğerine konmadı. 1. grup kontrol olarak kullanıldı ve hiçbir işlem yapılmadı. 2. gruba yaklaşık yarım çay bardağı zeytinyağı eklendi. Kavanozlar kapakları açık bir şekilde oda sıcaklığında belli aralıklarla gözlemlendi.

1. grupta bezelyede, zeytinde ve salçada 2 hafta içerisinde buruşma ve küflenme başladı.

2.grupta 2 hafta sonra bezelyede buruşma ve küflenme başladı. 4 hafta sonra küflenme bütün kavanoza yayıldı. Salçada ve zeytinde bir gelişme olmadı.(küflenme ve buruşma)

Proje Bütçesi :40 TL

Projenin Özeti: Deneyde kullanılmak üzere zeytin, bezelye ve salça seçildi. 1. gruba hiçbir işlem yapılmadı. 2. grupta kullanılmak üzere zeytinyağı seçildi. Deney belli aralıklarla gözlemlendi. 1. grup havayla temas ettiği ve susuz kaldığı için buruştu ve küflendi. 2. gruba ise zeytinyağı eklendi ve gelişme görülmedi . ( küflenme, kokma) Bunun sonucunda zeytinyağının havayla teması kestiği için gıdaların raf ömrünü uzattığı sonucuna varıldı.

Ulaşılan Sonuçlar: Zeytinyağı hem gıdayla havanın temasını keserken hem de gıdanın ihtiyaç duyduğu suyu giderdi. Bu nedenle 2. grup daha uzun süre dayandı.Böylece buzdolabı kullanmadan salçanın,bezelyenin ve zeytinin raf ömrü zeytin yağı sayesinde uzamış oldu.

Fen Projesi / Matematik Projesi
Bu Benim Eserim Fen Bilimleri ve Matematik Projeleri Yarışması
Bilim Şenliği Projeleri