ÜZE Kış Okulu Programı

ÜZE İstanbul Anadolu Yakası Kış Okulu Programı

Tüm Dünya’da üstün potansiyelli çocuklara uygulanan programlara baktığımızda  üniversitelerde uygulanan zenginleştirme programlarının çok büyük öneme sahip olduğunu görürüz. Zenginleştirme programları, çocuklarımızın standart eğitim müfredatları ile edinemedikleri zeka ve yetenek alanlarını geliştiren çalışmalarla bilime ve teknolojiye olan merak duygularını uygulamalı olarak artırarak geliştirmektedir.
Uygulanacak olan eğitim programı Amerika’da geliştirilmiş Dünya’da zeka ve yeteneği en iyi geliştiren model olarak bilinen Enrichment Triad Model’e dayanmaktadır. Eğitim programı haftada 1 gün  Pazar günleri,  4 saat 5 ders temel dersler,öğleden sonrada seçmeli dersler şeklinde uygulanmaktadır

Eğitim                         :       Pazar günleri  10:00 – 14.00 saatleri arasında Temel Dersler
                                             14.15-15.45 arası seçmeli dersler
Eğitim Başlangıcı    :       23 EKİM PAZAR
Yer                               :       Özyeğin Üniversitesi
Yaş Grupları                 :     5 – 12 yaş
Eğitim Dahilinde           :     Akademik program + kitap, eğitim materyalleri + Sertifika
Programa Katılım         :      Programına ülkemizde standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerine göre üstün zeka grubuna giren çocuklar kabul edilecektir. Aileler çocuklarının durumunu belge yada raporla belirtmeleri gerekmektedir. Belge yada rapor olmaması halinde enstitümüz tarafından zeka testi yapılarak öğrencinin programa katılıp katılamayacağına karar verilecektir.
Not                             :       Üstün zekalılar enstitüsünde daha önce eğitim görmüş olan öğrencilerden programa katılım için belge ya da rapor istenmeyecektir.
Ücret                        :        Temel Dersler Aylık KDV DAHİL 432 TL .Seçmeli dersler ayrı ücretlendirilmektedir 
Program Süresi     :         8 ay üzerinden planlanmıştır.
Ödeme :                   :         Ödemeler Kredi Kartı Mail Order ile yapılacaktır.
Aile Kanaat formu    İndirmek için tıklayınız

Secmeli dersler      :        Davinci Makineleri, Sinema TV Senaryo Yazarlığı,Robotik,İngilizce,İspanyolca,Fransızca       
Seçilen ders 14:15 te başlayacak ve 1,5 saat sürecektir.Katılım isteğe bağlıdır ve ücret Davinci Makinaları aylık 200 tl diğer dersler 150 TL dir.Belli bir sayının altında başvuru olursa Seçmeli ders sınıfı açılmayacaktır

                                                                                                          DRAMA

Drama, eğitim ve öğretimde yeni bir oluşumdur. Ezbere dayalı bir eğitim çocuğun zihinsel gelişimini, araştırmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise, çocuğu geliştiren yetiştiren başlı başına bir eğitim alanıdır. Aynı zamanda yaratıcılığı geliştiren etkili bir yöntemdir. Drama; tiyatro, sinema, dans gibi kişiyi aktif kılan bir alandır. Bu aktiflik kişinin bilişsel, duyuşsal, devinişsel ve toplumsal yönlerini etkiler ve geliştirir. Drama içerisinde barındırdığı Tiyatrosal boyutları dolayısıyla da katılımcıların ” eğlenme ve haz alma ” gereksinmesini doyurur. Gruptakilerin paylaştığı bu haz, estetik bir hazdır. Drama çalışmaları çocuğu bağımsız davranmaya, hoşgörülü olmaya, demokratik olmaya ve yaratıcı bir kişilik kazanmaya yöneltir.
Bu ders kapsamında yapılacak olan çalışmalar; Üstün Potansiyelli Çocukların en belirgin özelliklerinden birisi olan  “Liderlik” alanı odaklı yürütülecektir. Program,  çocuklarımızın her birinin sahip olduğu, liderlik yeteneklerinin nasıl kullanılabilecekleri, nasıl iletişim kurabilecekleri, çatışmaları ne şekilde yönetebilecekleri, takım çalışmalarının önemi ve kendine ve diğerlerine güven gibi konularda kazanım sağlamayı amaçlamaktadır.  
•  Kendini ifade etmede güven kazandırmak.
•  Kendinde bulunan özelliklerle başkalarını karşılaştırabilmeyi sağlamak.
•  Sanat formlarına duyarlılık göstermeyi sağlamak.
•  Etik değerlerin gelişmesine olanak sağlamak.
•  Katılımcıların, var olan liderlik özelliklerini korumalarını ve güçlendirmelerini sağlamak
•  Liderlik özelliklerinin grup içerisinde doğru kullanılmasını sağlamak
•  Ekip çalışmasının önemini vurgulamak
•  Konsantrasyonlarını yükseltmek
•  Motive olmalarını sağlamak
•  Gözlem yeteneklerini güçlendirmek
•  Grup içinde kendini ifade etmelerini sağlamak
•  Grup içinde etkin rol oynamalarını sağlamak
•  Ekip arkadaşlığının önemini vurgulamak
•  El, göz ve vücut koordinasyonunu güçlendirmek.
•  Farklı düşüncelerin önemini fark etmek
GO Dersi

Go, şans öğeleri içermeyen bir zeka oyunudur. 19×19 yatay ve dikey çizgileri olan bir tahtada siyah ve beyaz taşlarla oynanır. Her iki oyuncu da diğerinden daha büyük bir alanı ele geçirmek ister.
Birkaç basit kural üzerine kurulu olan Go, aşama kaydedildikçe karmaşıklaşmaya ve derinleşmeye başlar. Yapay zekanın insanı alt edemediği tek oyun olan Go zeka oyunlarının zirvesinde sayılır. Uzak Doğu’da milyonlarca insan Go oynar, televizyonda 24 saat yayın yapan Go kanallarını izleyebilir. Profesyonel Go oyuncularıysa birer milli kahraman haline gelirler.
Çocuklar için Go

Go oyunu tüm derinliğine rağmen öğrenmesi en kolay zeka oyunlarından birisi olması sebebiyle kolaylıkla çocuklara anlatılabilir. Çocuklar Go’ya ‘’Atari Go’’ adı verilen özel bir versiyonla başlarlar, beceri ve eğitim yoğunluklarına göre ustalaşarak yetişkinleri kolaylıkla mağlup edebilirler.

Go’nun çocuklara faydası

• Analitik düşünme ve hesaplama yeteneklerini geliştirirler. Dikkatlerini daha iyi yoğunlaştırabilmeye başlarlar.
• Yaratıcılıklarını sergileme şansı bulurlar. Farklı pozisyonlarda avantaj elde edebilmek için esnek ve stratejik düşünmeyi öğrenirler.
• Kendilerini rakibin yerine koymaya başlayarak empati yeteneklerini geliştirirler.
• Önceki oyunlarını, taktikleri, benzer pozisyonları hatırda tutarak ve oyun esnasında geri çağırarak belleklerini daha iyi kullanmayı öğrenirler.
• Özel bir arkadaş ortamının ve sosyal bir etkinliğin içinde yer alırlar. Yenmeyi, yenilmeyi ve rakibe saygı duymayı öğrenirler.
   GELECEK PROBLEMLERİ ÇÖZME
Yaratıcılığın öncüsü Dr. E. Paul Torrance tarafından kurulan Uluslar arası Gelecek Problemleri Çözme Programı (FPSPI), öğrencilerin eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirir.Program öğrencilerin gelecek için vizyon belirlemesine katkı sağlar ve öğrencileri geleceğin liderleri olarak hazırlar. Gelecek problemleri çözme programı müfredat içinde öğrencilerin ilgisini çeken ve rekabete dayalı yaratıcı problem çözme fırsatları sunar.  Uluslararası Gelecek Problemleri Çözme Programına her yıl Avustralya, Kanada, İngiltere, Hong Kong, Japonya, Kore, Malezya, Yeni Zelanda, Portekiz, Rusya, Singapur ve Amerika Birleşik Devletleri gibi birçok ülkeden 250.000 civarında öğrenci katılmaktadır.
Programın Misyonu: Eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanarak gençlerin pozitif bir gelecek tasarlama ve planlama becerilerini geliştirmektir.
 
ZOMETOOL, BİLİMSEL TASARIM OYUNU
Geometrinin harika dünyasında oyunlarla dolaşmaya çıkacağız. Amacımız eğlenerek, kendi tasarımlarımızı yaparak öğrenmek. Geometri kâğıt üzerindeki kara çizgilerden kurtulacak ve rengârenk elle tutulabilen modeller olarak canlanacak. Çocuklar matematik ile doğanın ne kadar alakalı olduğunu gördüklerinde, etraflarına çok farklı bir gözle bakmaya başlayacaklar.Eflatun amcanın antik katıları ve temel yapılar

·        2 ve 3 Boyutlu kristaller,

·        Simetri, Yansıma, Döndürme,

·        Parmaklarınızdaki Altın oran ve doğanın matematiği

·        Galaksilerden DNA’ya spiraller

·        Fazlasıyla eğlenceli balon bilimi

EĞLENCELİ BİLİM
Eğlenceli bilim dersinde çocuklar temel bilimi, tanımlarını, uygulamalı olarak öğrenirken, doğamızı tekrar keşfedip, astronomi, biyoloji, kimya, enerjileri ve bunların ne şekilde hayatımıza yansıdığının detaylarını keşfedecektir.
ASTRONOMİ
Astronomi biliminin tarihi gelişimi hakkında kısa bilgi verilir. Daha sonra astronomi bilimine katkıda bulunmuş dünyaca ünlü bilim insanların hayatlarından bahsedilir. Bu dünyaca ünlü bilim insanlarının buluşlarından bahsedilir. Astronominin çalışma alanlarının neler olduğundan bahsedilir.
Dünya devletlerinin yıllar boyu süre gelmiş uzaya insanlı ve insansız araç yollama projelerinden bahsedilir. NASA ve benzeri uzayı incelemeyi amaçlayan yapılar tanıtılır. Bu yapıların uzay çalışmalarından bahsedilir.
Astronomi bilimini tanıttıktan sonra öncelikle dünyamızın yapısı ve yörüngesi hakkında bilgi verilir. Dünyamızın diğer gezegenlerle olan kıyaslaması yapılır. Öğrencilere uzay hakkında geniş bilgi verilir. Uzayda bulunan dünyamız dışındaki diğer yapılardan (meteor, yıldız kuyruklu yıldız, karadelikler galaksiler, gezegenler takım yıldızları vb…) da bahsedilir.
             
                                                                                                      HABİTAT
Habitatın ne demek olduğu hakkında bilgi verilir. Habitatın kapsadığı konular anlatılır. Daha sonra öncelikler canlıların yaşam alanlarından bahsedilir. Canlıların yaşam alanları olan ekosistemlerden bahsedildi. Ekosistemleri işlerken çeşitli animasyonlardan yararlanılır. Öğrencilerle birlikte kendi ekosistemlerini yapmaları için olanaklar sağlanır. Konular öğrencilerle birlikte göze ve kulağa hitap eden materyaller hazırlanır.

 
Canlıların doğal yaşam alanları incelendikten sonra canlıların besin döngüleri hakkında bilgi verilir. Besin pramitinde bahsedilir. Öğrencilerin anlamasını kolaylaştırmak için karton ve oyuncak hayvanlar kullanılarak besin pramiti yapılır ve konu yapılan besin pramitinin üstünden anlatılır. Konu video ve animasyonlarla desteklenir.
Canlıların besin döngüleri ve tabiatları anlatıldıktan sonra hayvanları tanımaya gelir. Öğrencilere hayvanlarla ilgili belgeseller gösterilir. Bu belgesellerin yanı sıra hayvanları tanıyalım adlı çeşitli bilgisayar destekli oyunlar oynatılır. Oyun resmi gösterilen hayvanların isimlerini bilinmesi şeklindedir. Böylelikle oyun oynarken öğrencilerin farkında olmadan hayvanları tanımaları amaçlanır. Hayvanlar alemi hakkında ilginç bilgiler de verilir(En ilginç görünümlü hayvanlar dünyanın en zehirli hayvanları)
 
Bitkiler alemi hakkında da öğrencilere belgeseller izletilir. Bitkilerin metabolik faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bitki dünyasında ilginç beslenme yöntemleri kullanan bitkilerden bahsedilir
Böcekler hakkında bilgiler verilir. Öğrencilere yaklaşık 15 farklı tür böcek gösterilir. Böceklerin anlaşılmasını kolaylaştırmak ve böcek dünyasını daha iyi tanıyabilmek amaçlanmıştır. Bu amaç gerçekleştirilirken belgesellerden yararlanılmıştır.

 
Doğa da meydana gelen diğer olaylar ise deprem, heyelan, kar yağışı, fırtına, tsunami, yağmur, hortum, tayfun, girdap gibi doğa olaylarından da bahsedilir. Bu doğa olayları anlatılırken animasyon ve resimlerden yararlanılır. Konu hakkında yakınlarda meydana gelmiş doğa olayları anımsatılır ve bu doğa olayları hakkında öğrencilerin yorum yapmaları sağlanır. Bu doğa olaylarıyla ilgili yakın zamanda çıkmış haberler de gösterilir. Öğrencilerin bu doğa olayları karşısında bilinçlendirmek temel amaçlardan biri olmuştur.

 
Öğrencilere atom ve hidrojen bombaları hakkında sadece gerektiği kadar bilgi verilir. Radyasyon hakkında belgeseller gösterilmekle beraber radyasyon hakkında öğrencilerin yeterli bilgiye sahip olmaları sağlanır. Radyoaktivite hakkında kısa bilgiler verilir

 
Ses ve ışık hakkında öğrencilere bilgiler sunulmuştur bu bilgiler eşliğinde öğrencilere konuyu daha iyi kavratabilmek için çeşitli ses deneyleri yapılmıştır. Bu deneylerde; farklı bardaklara farklı miktarlarda su koyularak ve bunun sonucunda bardaklara bir cisimle vurulunca bardaklardan farklı tonlar da seslerin çıktığını göstermek amaçlanır. Ses ve ışık deneylerin yanı sıra renkler hakkında da öğrencilere kısa bilgiler verilir.
Gölgeler hakkında öğrencilere animasyonlar gösterilir. Çeşitli görsel materyaller kullanılarak konuyu daha iyi kavramaları amaçlanır.

                                                                   SOSYAL VE DUYGUSAL BECERİLER EĞİTİMİ
Sosyal ve Duygusal Beceriler Eğitimi, insan yaşamını anlamlı ve üretken hale getirebilmek, bireylerin yaşama dair amaç edinmelerini sağlamak, bununla birlikte sağlıklı gelişen bir toplum ortaya çıkarabilmek için, toplum içerisinde bir takım erdemler geliştirme çabasıdır. Bu eğitim, evrensel ve toplumsal bir takım değerlerin okul yaşamına sistemli olarak yerleştirilmesi sürecidir. Bu ders içeriğinde duyguları tanıma ve duygu kontrolü, sorumluluk duygusu, iletişim becerileri, özgüven, saygı, işbirliği, girişimcilik, hoşgörü, dürüstlük gibi evrensel değerlerin geliştirilmesine yönelik etkinlikler bulunmaktadır.

                                                                                              ZEKA OYUNLARI
Bu ders kapsamında Amerikan Ulusal Üstün Zekalılar Birliği ve Uluslararası zeka oyunu üreticilerinin ve ailelerin ödüllendirdiği zeka oyunları kullanılacaktır.

 
Eğitim Kapsamında
•  Matematik Oyunları
•  Fen Bilimleri Oyunları
•  Yaratıcılık Oyunları
•  Düşünce Becerileri Oyunları
•  Beyin Fırtınası Oyunları
•  Tasarım Oyunları
•  Manyetik Oyunlar
•  Puzzlelar
•  Kelime Oyunları
•  Strateji Oyunları
•  Dikkat Oyunları
•  Ahşap Oyunlar
                                                                                           SEÇMELİ DERSLER
                                                                                         DA VİNCİ MAKİNALARI
 
     Leonardo da Vinci’nin çalışmaları her zaman gerçek bir dehanın  çalışmaları olarak kabul edilmiştir ve onun şifreli defterleri, çizimleri “ve onların içindeki sırları” gizem ve yanlış algılamalar içinde gömülü olarak kalmıştır; ta ki şimdiye kadar.

Bu büyüleyici, eşsiz programda:    
Davincinin
     Kısa hayatı,
     İcatları
     Mekanik oyuncakları
     Matematik fizik ve düzenek ilişkisi yoğun bir şekilde ele alınacaktır
                                                                                SİNEMA – TV – SENARYO YAZARLIĞI
     Bir filmin nasıl çekildiğini hiç merak ettiniz mi? Film setinde acaba neler oluyor? Senaryo nasıl yazılır? Küçük yapımcı ve yönetmenlerimizle belki de küçük bir film çekeriz. Bu programda sinema filmi çekilirken uygulanacak tüm aşamalar sizlere uygulamalı olarak öğretilecektir. Yönetmenlik – Sinema Tarihi –Senaryo yazımı- Kurgu Yönetimi – Işık Yönetimi Geleceğin Oscar adaylarını belki de siz olacaksınız

                                                                                                      ROBOTİK
Çocuklarımızın pratiğe dayalı robot yapma ve elektronik cihazlar yapma becerilerini geliştirmek ve elektronik devrelerin nasıl çalıştığını öğretmek amacı ile verilen bir eğitimdir.Robotik dersinde teknoloji ve bilime meraklı öğrencilerimize robot tasarımı ve programlama konularında temel bilgiler kazandırmanın yanı sıra, onların yaratıcılık ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktayız. Ders kapsamında öğrencilerimiz, legolardan bir robot ve bu robotun belli görevleri yapabilmesi için gerekli eklentileri tasarlayacak, her olasılığı düşünerek çıkacak problemlere çözümler üretmeyi öğreneceklerdir. Çocuklarımızın elektroniğin ve mekaniğin temelini yaparak ve yaşayarak öğrenecekler. Çocuklar kendi bedenlerini keşfedip bir makine gibi algılayacak, elektronları yakından tanıyacak, elektriğin sihirli dünyasına yolculuk yapacak, mıknatıslar, kablolar, piller, ışıklar, robotlar ve pek çok bilimsel araç gereçle yaşayarak öğrenmenin keyfini yaşayacaklardır.
 
                                                                                                YABANCI DİLLER
 
Çocukların çok kolay bir şekilde dil öğrenebilme yetenekleri çoğu kişinin dikkatini çekmiştir. Niçin çocuklar kolay bir şekilde dil öğrenme yeteneğine sahiptirler? Çocuklar için çocukluk çağı yabancı dil öğrenme açısından hayati öneme sahiptir. Doğumdan itibaren çocuğun beynindeki nörofizyolojik mekanizma çok faaldir ve bu mekanizmanın yardımıyla dil otomatik olarak beyne kaydedilmektedir. Çocuk duyduklarını adeta bir kasete kaydedercesine beynine kaydetmektedir. Çocukluk döneminden sonra bu mekanizma özelliğini kaybetmekte ve kayıt özelliği sona ermektedir.Kış okulu programında öğrencilere 2 farklı dil seçeneği sunulmaktadır. Öğrenciler yabancı dillerden birini seçerek temel düzeyde konuşma becerileri gelişecek farklı yabancı dillere olan ilgisi artacaktır.Öğretmenlerin yabancı olması yönünde yoğun gayret sarf edilecektir.
 
Eğitim Kapsamında Seçmeli Yabancı Dil Seçenekleri

 
•        İngilizce

 

•        İspanyolca
 
•        Çince
 
•        Fransızca
 
•        Almanca 

Üstün Zekalılar Enstitüsü
Bağdat Cad. No:159 Kat:2 D:8
Selamiçeşme Kadıköy İstanbul
Tel:  216 408 1212
Fax: 216 408 1213
Cell: 555 554 42 94