Uzay Kampı Türkiye 20’nci yıla özel slogan yarışması düzenliyor!

UZAY KAMPI TÜRKİYE 20. YIL SLOGAN YARIŞMASI KATILIM ŞARTNAMESİ
ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. (“ESBAŞ”), Uzay Kampı Türkiye’nin 20’nci yılı olması nedeniyle bir slogan yarışması düzenlemiştir.

KATILIM KOŞULLARI
• Katılım ücretsizdir ve coğrafi sınırlama yoktur.
• Yarışma Seçici Kurulu (“Kurul”) üyeleri, yarışmaya katılım sağlayamaz.
• Yarışmaya en az 9 yaşındaki katılımcılar başvurabilir, ancak 18 yaşından küçük katılımcıların başvuru formunu velilerinin doldurmaları gerekmektedir.
• Birincilik ve ikincilik ödülünü kazanan 15 yaşından büyük ise, ödül hakkını sadece 1 defaya mahsus olmak üzere 9-15 yaş aralığında bir başka kişiye devredebilir. Üçüncülük ödülü 7-15 yaş grubundan bir çocuk ve 18 yaşından büyük bir yetişkin içindir. Herhangi bir ödülün değişimine veya takasına (para ile dahil olmak üzere) izin verilmez.
• Her bir katılımcı, yarışmaya en fazla bir (1) sloganla katılım sağlayabilir.
• Katılımcı, yarışmaya gönderdiği sloganın kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder.
• Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderildiği tespit edilen eserler; 05.12.1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”)  gereğince Kurul tarafından iptal edilir. Kurul kararları kesindir ve itiraz edilemez.
• Slogan yarışmasına katılım şartlarına uymayan katılımcıların ödülleri iptal edilecek ve yerine kendisinden sonra derece alan ilk slogan ödüllendirilecektir.
• Yarışmaya gönderilen sloganın özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve
üçüncü kişilerin slogan üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya aittir.
• Tüm başvurular online sistem üzerinden kabul edilecektir. Bilgileri eksik olan ve 17.01.2020 tarihinden sonra ulaşan eserlere ilişkin yarışmacıların katılım talebi dikkate alınmayacaktır.

YARIŞMANIN KONUSU
Sloganın Uzay Kampı Türkiye’nin sunduğu hizmetler ve 20’nci yılını kutlaması hakkında
olması/konularına değinmesi beklenmektedir.

KATILIM FORMATI ve DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
Tüm başvurular online sistem üzerinden kabul edilecektir.
Başvuruların değerlendirmeye alınması için özgün, kısa ve slogan olarak kullanılabilecek kriterlere sahip olması gerekmektedir.

YAYIN – TELİF HAKKI
• Yarışmada ödül alan eser sahipleri FSEK kapsamında sahip oldukları işleme, çoğaltma,
yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkını kapsayan mâli haklarını ve manevi hakları kapsamındaki; umuma arz salahiyetini, adın belirtilmesi salahiyetini kullanma haklarını ESBAŞ’a devir ederek, gerek ESBAŞ gerekse onun yetki vereceği kişilerin de sloganda değişiklik yapmalarına kayıtsız şartsız izin vermiş olacak ve bunlara dair sözleşmeyi imzalayacaktır. ESBAŞ herhangi bir durumda ve herhangi bir sebepten dolayı kazanan bir slogan seçmeme hakkını muhafaza eder.
• Bu şekilde kullanılan sloganlar için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve sloganın yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin /
muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Eser sahibi, sloganların 3. kişilerce bu madde kapsamına aykırı şekilde kullanılması sebebiyle ESBAŞ’ın hiçbir sorumluluğu olmayacağını peşinen kabul eder.
• Yarışmada ödül alan sloganlar www.uzaykampiturkiye.com web sitesinde yayınlanacaktır.
• Katılımcılar ve katılımcının 18 yaşından küçük olması halinde katılımcı velisi, bu yarışmaya
slogan göndermekle yukarıda sayılan tüm hususları kabul etmiş sayılırlar.

YARIŞMA SEÇİCİ KURULU:
Uzay Kampı Türkiye Slogan Yarışması’nı değerlendirmek üzere, değerlendirme kurulu tertip
edilmiştir.

YARIŞMA TAKVİMİ
• Son Katılım Tarihi: 17.01.2020

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü: [9-15 Ağustos 2020 döneminde Uzay Kampı Türkiye, Türkçe 6
Günlük Galaktik Yaz Kampı programına katılım.]
İkincilik Ödülü: [19-21 Haziran 2020 döneminde Uzay Kampı Türkiye, Türkçe 2
Günlük Yıldızlar ve Gezegenler Macerası programına katılım.]
Üçüncülük Ödülü: [28 Temmuz 2020 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında
düzenlenecek Uzay Kampı Türkiye, 3 saatlik Ailelere Özel Günlük Uzay Kampı Türkiye turu
programına katılım ( 1 yetişkin ve 1 çocuk).]
ESBAŞ, ödüller ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

DİĞER KOŞULLAR
• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde; yarışmaya başvuru esnasında, ilgili formların doldurulması suretiyle ESBAŞ’a iletilecek kişisel veriler, yalnızca “Uzay Kampı Türkiye Slogan Yarışması”nın yürütülmesi amacıyla, ESBAŞ Uzay Kampı Türkiye’nin tanıtım faaliyetlerine yönelik meşru menfaati kapsamında, elektronik ortamda toplanacak olup yalnızca ESBAŞ içinde kullanılacak ve üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Sadece ilk üç dereceye giren kişilerin kimlik bilgileri kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ayrıca yarışmacılar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde sayılan haklara sahiptir.

UZAY KAMPI TÜRKIYE PROGRAMLARINA KATILIM ŞARTLARI:
• Ücretsiz katılım hakkı; eğitim ve eğitimin içerisinde sunulacak eğitim malzemeleri ile (1’nci ve 2’ncilik ödülleri için) programın başlangıcından bitimine kadar yapılacak konaklama masrafları ve sunulacak yemekleri kapsamaktadır. Ulaşım, program başlangıcından önce ve/veya bitiminden sonra yemek ve konaklama gibi diğer ekstra hizmetlerin talep edilmesi durumunda bu hizmetler ücretlendirmeye tabi tutulacaktır.
• Katılımcılar, Uzay Kampı Türkiye programına katılmak için gerekli belge ve formları en geç 31 Mayıs 2020 tarihine kadar tam ve eksiksiz olarak Uzay Kampı Türkiye’ye iletmekle yükümlüdür. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecek, ödül hakkı yitirilmiş olacaktır.
• Uzay Kampı Türkiye programlarında simülatörlerin güvenli kullanabilmesi için minimum boy uzunluğu 120 cm, maksimum ağırlık 95 kg’dır. Bu şartları sağlamayan katılımcılar program içeriğindeki simülatörleri güvenlik nedeniyle kullanamazlar.
• Uzay Kampı Türkiye; programa katılım için gerekli sağlık koşullarını yerine getirememeleri
durumunda, ücretsiz katılım hakkı kazananları koşulsuz olarak programa kabul etmeme hakkına sahiptir. ESBAŞ, işbu şartnamede değişiklik yapmaya, özel ve ek şartnameler hazırlamaya yetkilidir.

İLETİŞİM
ESBAŞ Ege Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş, Ege Serbest Bölgesi 35410 Gaziemir, İzmir.
T: (232) 252 35 00 E-posta: info@spacecampturkey.com

Uzay Kampı Türkiye 20.Yıl Slogan Yarışması başvuru formu