Uzaktan Eğitimde Değerlendirilmesi Gereken Sorular

Uzaktan Eğitim
Uzaktan Eğitimde Değerlendirilmesi Gereken Sorular

Günümüzde sürekli gelişen ve değişen teknolojiyle birlikte artık örgün eğitimin bazı bölümleri de dahil olmak üzere eğitim internet teknolojileri aracılığıyla verilmektedir. Bu durumun avantajlarını saymamız gerekirse zaman ve mekân sınırlılığını ortadan kaldırması, fırsat eşitliği sağlaması, öğrenci merkezli olması, her öğrenciye öğrenme hızında imkân sağlaması gibi birçok avantajı sıralanabilir.

Uzaktan eğitim hakkında pedagojik bilgi yeterliliği, uzaktan eğitimde kullanılan yöntemler (telekonferans vb.), eğitmenin yeterliliği gibi durumları ölçmek istediğimiz zaman aşağıdaki sorular karşımıza çıkabilir. Bu tartışma sorularını kendi değerlendirmem ile yanıtlayarak uzaktan eğitim hakkındaki düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Bu soruları sıralamamız gerekirse:

  • Temel öğrenme kuramları (Davranışçı öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme kuramı ve Yapılandırmacı öğrenme kuramı) uzaktan eğitimde tercih edilecek medya, iletişim ve iş birliği araçlarını etkiler mi?

Davranışçı öğrenme kuramında uyarıcı ve tepkinin ilişkisine bakıldığı için bizim yaptığımız manipülasyon tabiki uzaktan eğitimde tercih edilecek medya araçları ile verilebilir fakat davranışçı kuramda tepkiyi de birebir gözlemlememiz gerektiği için medya araçları tepkiyi ölçme kısmında yetersiz kalabilir. Çünkü uyarıcı verildikten sonra hemen tepkinin ölçülmesi gereken durumlar olabilir ve sınama araçlarının da bu tepkiyi ne düzeyde geçerli ve güvenilir ölçtüğü tam anlamıyla bilinemez.

  • Öğrenci etkinliği göz önüne alındığında, eş zamanlı (senkron) ve farklı zamanlı (asenkron) iletişim araçları arasında öğrenciyi aktif kılma açısından ne gibi farklılıklar vardır?

Öğrenci etkinliği açısından bakıldığında senkron iletişimde öğrenci, sorularına hızlı geri bildirim alacağından dolayı daha aktif olur. Asenkron olarak baktığımızda bu durumun çok mümkün olamadığı zamanlarla karşı karşıya kalınabilir. Bu durumda öğrenciyi aktif kılmada başarısızlıkla sonuçlanır.

  • Telekonferans yöntemini sıklıkla kullanan bir eğitmenin, yüz yüze eğitimden farklı olarak hangi teknolojik ve pedagojik becerilere sahip olması gerekir?

Eğitmenin telekonferans yöntemini sıklıkla kullanmasından dolayı teknolojik becerilerinin genel anlamda yüz yüze eğitim veren bir eğitmenden daha iyi olacağını düşünüyorum. Sahip olması gereken pedagojik becerilere baktığımızda ilk olarak öğrencinin devamlı katılımının sağlanması için öğrenciyi güdüleme konusunda yeterli olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu güdüleme öğrencilerin genel profiline bakılarak doğru bir şekilde tasarlanmalıdır. Öğrenciyi daha aktif kılacağı kanaatinde olduğumdan tekdüze anlatım yerine daha etkili ve daha verimli dersler sunulmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bu tekdüzeliği de eğitmenin telekonferans sırasında kullandığı ses tonu, jest ve mimikleri, anlatım tarzı gibi özellikleri kırmakta ve eğitimde bu özellikler eğitmen ve öğrenci açısından önemli rol oynamaktadır.

  • Uzaktan eğitimde eğitmenden beklenen pedagojik yeterlilikler neler olmalıdır? Yüz yüze eğitimde çok iyi olmak, uzaktan eğitimde de iyi olmak anlamına gelir mi?

Uzaktan eğitimde eğitmen öncelikle uzaktan eğitim kavramını iyi bilmelidir. Bu kavramla paralel olduğu için teknolojik bilgi ve becerileri de yeterli düzeyde olmalıdır. Uzaktan eğitimde eğitmen; öğrenci nasıl güdülenir sorusunun cevabını bilmeli, eğitimini, ders içeriğini ve materyallerini bu doğrultuda ders planını buna göre düzenlemelidir çünkü öğrenci hedef kitledir ve yapılacak eğitim onları teşvik edici olmalıdır.
Yüz yüze eğitimde çok iyi olmak tabi ki uzaktan eğitimde de çok iyi olmak anlamına gelmez çünkü öğretmen sınıf içerisinde ki etkileşime alışmışken bir anda öğrencilerin olmadığı bir ortama girecek, bu durum verilen eğitimi olumsuz olarak etkileyecektir. Öğretmen ve öğrenci arasındaki ilişki uzaktan eğitimde farklı bir boyut kazanacağından dolayı öğretmenin vereceği eğitimi yine olumsuz etkilemesi muhtemeldir.

  • Uzaktan eğitim kimler için daha uygun bir seçenektir? Belli kişiler için uzaktan eğitim daha uygun bir seçenek midir?

Uzaktan eğitim ihtiyaç duyulan her alanda kolayca uygulanabilir fakat bana göre en çok hizmet içi eğitimde etkili olacaktır. Bunun nedeni yoğun iş hayatına maruz kalan çalışanlar alacakları hizmet içi eğitimler için zaman bakımından sorun yaşayacaklardır. Fakat uzaktan eğitimde bu sorun olmayacak, çalışanlar olmak istedikleri her ortamda bu eğitime erişebilecek, kendilerini daha rahat geliştirme fırsatı yakalayacaklardır.

Bu sorular üzerinden farklı düşünceleriniz, değerlendirmeleriniz varsa yanıtlayabilirsiniz. Teşekkür ederim..