Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012

Davet

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri temeline dayanan teknolojik gelişmeler, gündelik yaşantımızda etkinliği arttırarak devam ettirmektedir. Bu iki teknolojideki gelişmelerin bilimsel ortamlarda tanıtılması ve tartışılması ülkemizdeki bilim insanları, araştırmacılar ve uygulayıcılar için son derece önemlidir. İlk üç sempozyumda sağlanan katılım ve bilgi paylaşımındaki başarı bizleri sempozyum serisinin devam etmesi yönünde karar almaya itmiştir. İki yılda bir düzenlenen Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumunun dördüncüsü Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü ile İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümlerinin işbirliğinde Zonguldak’ta düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Sempozyumun istenen başarı seviyesine ulaşması noktasında, uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri konularında çalışmalar yürütmekte olan tüm akademisyen, araştırmacı, kamu ve özel sektör temsilcilerini katkı vermeye davet ediyoruz. Sempozyuma katılımlarınızla ilgili tüm bilgileri iletişim sayfamızdan elde edebilir ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

Sempozyum düzenleme kurulu adına:

Prof. Dr. Derya MAKTAV (Eş-Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TOPAN (Eş-Başkan)

 

Bildiri Konuları
Uzaktan Algılamada Konumsal Uygulamalar
Radar Uygulamaları
Lazer Uygulamaları
Bilgi İçeriği Belirleme
Görüntü Sınıflandırma
Sayısal Yükseklik Modelleri
Dijital Fotogrametrik Hava Kameraları
İnsansız Hava Araçları
3 Boyutlu Modelleme
Kriz ve Afet Yönetimi
Ormancılık Uygulamaları
Tarım Uygulamaları
Madencilik Uygulamaları
Jeolojik Uygulamalar
Meteorolojik Uygulamalar
Hidrolojik Uygulamalar
Arkeolojik Uygulamalar
Çevresel Gözlem Uygulamaları
İklim Değişimi
Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları
Kent Bilgi Sistemleri Uygulamaları
Yerel Yönetim Uygulamaları
Kadastro ve İmar Uygulamaları
Şehir ve Bölge Planlama Uygulamaları
 
Panel
Gelişen Uzaktan Algılama ve CBS Tekniklerinin Kamu ve Özel Sektördeki Kullanımı – Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Önemli Tarihler  
Özet gönderimi için son tarih:  8 Haziran 2012
Ön kayıt için son tarih: 8 Haziran 2012
Özet değerlendirme sonuçlarının duyurulması:  27 Temmuz 2012
Tam metin gönderimi: 21 Eylül 2012
Kayıt için son tarih: 17 Ekim 2012
Sempozyum tarihi: 16-19 Ekim 2012