Uzaktan Algılama ve Coğraf Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKUZEM)

UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BAŞVURU KOŞULLARI
Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Tezsiz Y L Programları kapsamında ilgili enstitüler tarafından yürütülen
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı lisansüstü öğrenci alımları aşağıda belirtilmiştir.

Anabilim Dalı
Tarım Ekonomisi
Uzaktan Eğitim Tezsiz
Yüksek Lisans

Kontenjan
50 Kişi
(Programın açılabilmesi için
en az 20 öğrencinin kesin
kayıt yaptırması
gerekmektedir.

İstenen Koşullar
Ziraat Fak., İktisat Fak., İşletme Fak., Hukuk
Fak., Siyasal Bilgiler
Fak., Orman Fak., Su Ürünleri Fak., Gıda
Müh., İstatistik, Ekonometri, Sosyoloji,
Matematik, Peyzaj Mimarlığı, Çevre Müh,
Endüstri Müh., veya TEB Uzaktan Eğitim
programına uygunluğu kabul edilen bölüm ve
programlardan lisans mezunu olmak.

Başvuru işlemleri:
Başvurular online olarak 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2018 tarihine kadar Fen Bilimleri
Enstitüsü sayfası üzerinden yapılacaktır.

Notlar:
1. 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için kredi/ders saati ücretleri 1 Ulusal Kredi: 175 TL’dir. Programdan
mezun olabilmek için en az 30 ulusal kredilik 10 ders alınmalıdır.
2. Uzaktan Öğrenim Materyal Ücreti kayıtlı olunan her dönem için ödenecek olup, 2018-2019 Güz Dönemi
için 300 TL olarak belirlenmiştir.
3. Programdan mezun olabilmek için en az 10 adet ders (Toplam Ücret:5.250 TL) ve Dönem Projesi
(Toplam Ücret:350 TL) olmak üzere 5.600 TL ders ücreti ve kayıtlı olunan her yarıyıl için 300 TL
Materyal Ücreti olmak üzere 900 TL Materyal Ücreti ödenecektir. Ders, Meteryal Ücreti ve Dönem
Projesi için Toplam Ücret 6.500 TL’dir.
4. Her yarıyıl için öğrenciler seçtikleri ders sayısına bakılmaksızın; kayıt yaptıracakları ilk yarıyılda 2.050
TL, ikinci yarıyılda 2.050 TL, üçüncü yarıyılda ise 2.400 TL ödeyecektir.
5. Başvuru yapan adaylardan ALES ve Yabancı Dil Puanı istenmemektedir.
6. Mülakat ilgili Ana Bilim Dalı tarafından yapılacaktır. Lisans not ortalamasının %40’ı ve Aday
Mülakat Değerlendirme Notunun %60’ının hesaplanması sonucunda başarı notu oluşturulacaktır.
Başarı notu en yüksek puandan düşük puana doğru sıralanıp ilk 50 kişi başarılı kabul edilecektir.

Anabilim Dalı
Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uzaktan Eğitim Tezsiz
Yüksek Lisans

Kontenjan İstenen
50 Kişi
(Programın açılabilmesi için
en az 20 öğrencinin kesin
kayıt yaptırması
gerekmektedir.

Koşullar
Ziraat, Fen, Mühendislik, Mimarlık, Mimarlık
ve Tasarım, İnşaat, Makina, Maden, Orman
Fakülteleri ile Coğrafya Bölümü lisans
mezunu olmak veya Uzaktan Algılama ve
Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı
Uzaktan Eğitim programına
uygunluğu kabul edilen bölüm ve
programlardan lisans mezunu olmak.

Başvuru işlemleri:
Başvurular online olarak 23 Temmuz 2018 tarihinden itibaren 10 Ağustos 2018 tarihine kadar Fen Bilimleri
Enstitüsü sayfası üzerinden yapılacaktır

https://obs.akdeniz.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx