Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Slogan Yarışması

Uyuşturucu Madde Kullanımı Önleme Slogan Yarışması
ŞARTNAMESİ

1. KONU
Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi

2. AMAÇ:
Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği
olumsuz etkileri ortaya koymak ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalığı artırmak

3. YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ:
a. Yürütme Birimi:
T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
b. Paydaş Birim:
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
c. Destek Birimi:
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
d. Sekreterya:
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

4. YARIŞMA KAPSAMI
Slogan yarışması 2017-2018 eğitim öğretim yılında lise düzeyindeki özel ve devlet
okullarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

5. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a. Yarışma, değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında yaş grubu
ayrımı gözetilmeksizin Lise düzeyinde özel ve devlet okullarında okuyan
öğrencilerden bireysel olarak herkesin katılımına açıktır.
b. 18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi onayı olması
zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda
ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.
c. Yarışmaya bireysel olarak ve en fazla 3 slogan ile katılım sağlanabilir.
d. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

6. YARIŞMA KURALLARI:
a. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliği, amaca uygunluk gibi
özellikleri taşıyan değerlendirme kriter formu kapsamında yapacaktır.
b. Sloganın bizzat katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının
katılımcıda olması gerekmektedir. Sloganın daha önce benzer nitelikli bir
yarışmaya katılmamış, sloganın tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş,
özgün ve telif haklarının satılmamış olması gerekmektedir.
c. Hazırlanan sloganlar ve Ek’te belirtilen katılım formu eksiksiz doldurularak
imzalanacaktır.
6.1. Yarışmaya Gönderilecek Eserlerde Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Sloganlar en fazla üç (3) cümleden oluşturulmalı,
b. Mesajlar net ve anlaşılır şekilde verilmeli ve merak duygusu uyandırılmamalı,
c. Uyuşturucu madde ismi, kullanımı veya kullanım şekli hakkında bilgi veren
ifadeler kesinlikle kullanılmamalı,
d. Mantıksal bir bütünlük içerisinde verilmeli,
e. Sloganların hiçbir bölümünde reklam içerikli veya bir sponsora ait olabilecek
logo ve herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel veya yazılı içerik
kullanılmamalı,
f. Dereceye girmeyen sloganlar, başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde iade
edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan sloganlar için sorumluluk kabul
edilmeyecektir.
6.2. Eserlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakkı eser
sahibine aittir ve eser sahibinin izni ile etkinliklerde kullanılabilir. Ancak gerekli
durumlarda Bakanlık dereceye giren bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir
ücret ödemeden kullanma hakkına sahip olacaktır.
6.3. Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif
hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
6.4. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
etmiş olacaklardır.
6.5. Hazırlanan sloganlar ile birlikte ekte bulunan katılım formu eksiksiz doldurularak
gönderilecektir.

7. YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME:
Sloganlar ve katılım formu, 08 Aralık 2017 tarihine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı EGM
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına gönderilecektir. Değerlendirme EGM
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulacak Seçici Kurul tarafından
yapılarak, birinci, ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ:
Sloganların Son Teslim Tarihi : 08 Aralık 2017
Jüri Değerlendirmesi : 11-15 Aralık 2017
Sonuçların Duyurulması : 25 Aralık 2017

9. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sonuçları, 25 Aralık 2017 Pazartesi günü saat 12.00’dan itibaren Emniyet
Genel Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele daire Başkanlığı web sayfasından
(narkotik.pol.tr) duyurulacaktır.

10. ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü; Tam Altın
2.lik Ödülü; Yarım Altın
3.lük Ödülü; Çeyrek Altın
Yarışmada ilk 20’ye giren yarışmacılara muhtelif ödüller verilecektir.
***Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o
derece için ödül verilmeyecektir.

11. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ:
Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte Ankara’da yapılacaktır.
Birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenler ile VELİ/VASİ’SİNİN ulaşım ve
konaklama ihtiyaçları Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından
karşılanacaktır.

12. İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR:
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Yarışma yürütme birimi yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden
önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

13. TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ:
Yarışmacıların sloganlarını ve katılım formlarını 08 Aralık 2017 Tarihi Cuma günü saat
17.00’a kadar elektronik posta yolu ile aşağıda yer alan elektronik posta adresine
göndermeleri gerekmektedir.

14. İLETİŞİM:
Tel : 0312 462 80 55
0312 462 80 68
E-Posta : narkotikdbtubim@egm.gov.tr
Web Adresi : www.narkotik.pol.tr

Başvuru formu için tıklayınız