Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Afiş Yarışması

Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Afiş Yarışması
ŞARTNAMESİ

1. KONU
Uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi

2. AMAÇ:
Uyuşturucu madde bağımlılığının sağlığa, insan ilişkilerine ve topluma verdiği
olumsuz etkileri ortaya koymak ve uyuşturucu ile mücadelede farkındalığı artırmak

3. YARIŞMA KOORDİNASYON BİRİMLERİ:
a. Yürütme Birimi:
T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
b. Paydaş Birim:
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Rehberlik Hizmetleri Daire Başkanlığı
c. Destek Birimi:
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
d. Sekreterya:
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

4. YARIŞMA KAPSAMI
Afiş yarışması 2017-2018 eğitim öğretim yılında lise düzeyindeki özel ve devlet
okullarında öğrenim gören öğrencileri kapsamaktadır.

5. YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI
a. Yarışma, değerlendirme jürisinin 1. ve 2. derece yakınları dışında yaş grubu
ayrımı gözetilmeksizin Lise düzeyinde özel ve devlet okullarında okuyan
öğrencilerden bireysel veya toplu halde herkesin katılımına açıktır.
b. 18 yaşından küçük katılımcıların katılım formlarında veli/vasi onayı olması
zorunludur. Bu yarışmacıların yarışmalarda dereceye girmeleri durumunda
ödüllerini veli/vasileri ile birlikte almaları gerekmektedir.
c. Yarışmaya bireysel olarak en fazla 2 afiş ile katılım sağlanabilir.
d. Yarışmaya başvuru ücretsizdir.

6. YARIŞMA KURALLARI:
a. Jüri değerlendirmeyi genel olarak, anlatım yetkinliği, görsel zenginlik, amaca
uygunluk gibi özellikleri taşıyan değerlendirme kriter formu kapsamında
yapacaktır.
b. Eserin/eserlerin ve içeriğinde kullanılan her türlü materyal/materyallerin bizzat
katılımcı tarafından üretilmiş veya kullanım haklarının katılımcıda olması
gerekmektedir. Eserin daha önce benzer nitelikli bir yarışmaya katılmamış,
afişin tamamı ya da bir bölümü kopya edilmemiş, özgün ve telif haklarının
satılmamış olması gerekmektedir.
c. Hazırlanan eserler ve Ek’te belirtilen katılım formu eksiksiz doldurularak
imzalanacaktır.
6.1. Yarışmaya Gönderilecek Eserlerde Dikkat Edilecek Hususlar:
a. Afişlerde herhangi bir slogan bulunmayabilir. Ancak, afişler görselin anlam
bütünlüğünü sağlayacak bir sloganla birlikte de yapılabilir.
b. Uyuşturucu madde isimleri, kullanımını gösteren resimler veya kullanım şekli
hakkında bilgi veren ifadeler kesinlikle kullanılmamalı,
c. Hazırlanacak materyaller mantıksal bir bütünlük içerisinde verilmeli,
d. Afişler olabilecek en yüksek çözünürlükte hazırlanmalı, PDF, JPEG vs. formlara
çevrilmeden hangi program uzantısıyla hazırlanmışsa orijinal şekilde ve CD
ortamında gönderilmeli,
e. Afişlerin yapımı için hiçbir şekilde sponsor kullanılmamalı,
f. Afişlerde hiçbir bölümünde reklam içerikli veya sponsora ait olabilecek logo ve
herhangi bir markayı temsil edebilecek görsel içerik kullanılmamalı,
g. Dereceye girmeyen afişler, başvuru sahiplerinin talep etmeleri halinde iade
edilecektir. 1 ay içerisinde alınmayan afişlerden sorumluluk kabul edilemez.
6.2. Eserlerin Kullanım Hakkı: Yarışmaya katılan bütün eserlerin telif hakkı eser
sahibine aittir ve eser sahibinin izni ile etkinliklerde kullanılabilir. Ancak gerekli
durumlarda Bakanlık dereceye giren bu eserleri muvafakat almadan ve herhangi bir
ücret ödemeden kullanma hakkına sahip olacaktır.
6.3. Emniyet Genel Müdürlüğü, hazırlanan ürün ve hizmetlerden kaynaklanan telif
hakkı ihlallerinden sorumlu tutulamaz.
6.4. Yarışmacılar katılım formunu imzalayarak şartname hükümlerini tamamen kabul
etmiş olacaklardır.
6.5. Hazırlanan eserler ile birlikte ekte bulunan katılım formu eksiksiz doldurularak
gönderilecektir.

7. YARIŞMA JÜRİSİ VE GENEL DEĞERLENDİRME:
Afişler 05.01.2018 tarihine kadar T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığına gönderilecektir. Değerlendirme EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığınca oluşturulacak Seçici Kurul tarafından yapılarak, birinci,
ikinci ve üçüncü olan eserler seçilecektir.

8. YARIŞMA TAKVİMİ:
Eserlerin Son Teslim Tarihi : 05 Ocak 2018
Jüri Değerlendirmesi : 05 Ocak-16 Şubat 2018
Sonuçların Duyurulması : 19 Şubat 2018

9. YARIŞMA SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yarışma sonuçları, 19 Şubat 2018 Pazartesi günü saat 12.00’dan itibaren Emniyet Genel
Müdürlüğü Narkotik suçlarla Mücadele daire Başkanlığı web sayfasından
(narkotik.pol.tr) duyurulacaktır.

10. ÖDÜLLER:
1.lik Ödülü; Masaüstü Bilgisayar (all in one)
2.lik Ödülü; Dizüstü Bilgisayar
3.lük Ödülü; Tablet
Yarışmada ilk 20’ye giren yarışmacılara muhtelif ödüller verilecektir.
***Değerlendirme jürisi, derecelerden herhangi birinde ödüle layık eser bulamaz ise, o
derece için ödül verilmeyecektir.

11. ÖDÜL TÖRENİ VE YERİ:
Ödül töreni daha sonra belirlenecek ve duyurulacak bir tarihte Ankara’da yapılacaktır.
Birinci, ikinci ve üçüncü olarak dereceye girenler ile VELİ/VASİ’SİNİN ulaşım ve
konaklama ihtiyaçları Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız tarafından
karşılanacaktır.

12. İTİRAZ VE DİĞER KOŞULLAR:
Jüri kararına karşı itirazlar yazılı olarak T.C. İçişleri Bakanlığı EGM Narkotik Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığına yapılacaktır.
Yarışma yürütme birimi, yarışma ile ilgili değişiklik yapma hakkını, internet sitesinden
önceden duyurmak kaydıyla saklı tutar.

13. TESLİM ŞEKLİ, ZAMANI VE GÖNDERİM ADRESİ:
Yarışmacıların eserlerini 05 Ocak 2018 Tarihi Cuma günü saat 17.00’a kadar TUBİM
Şube Müdürlüğü Meşrutiyet Mahallesi Konur Sokak No:40 Çankaya/ANKARA
adresine göndermeleri gerekmektedir.

14. İLETİŞİM:
Tel : 0312 462 80 55
0312 462 80 68
E-Posta : narkotikdbtubim@egm.gov.tr
Web Adresi : www.narkotik.pol.tr

Başvuru formunu indirmek için tıklayınız