Uygulamalı Yeşil Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Alınıyor!

Uygulamalı Yeşil Girişimcilik Eğitimi Başvuruları Alınıyor!

Büyükçekmece Belediyesi koordinatörlüğü ve Küresel Çevre Derneği Litvanya, Macaristan ve Yunanistan’dan partnerlerin katkıları ile “Uluslarararası Yeşil Girişimcilik ve İstihdam Merkezi” projesini yürütmektedir. Türkiye’nin ilk yeşil girişimcilik merkezinin kurulması ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması planlanan projenin amacı yeşil girişimcilik ve sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesinin yanı sıra katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin ortaya çıkmasına katkı sunmaktır. Proje Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın destekleri ile gerçekleştirilmektedir.

Proje kapsamında bu konudaki ihtiyacın ve eksiklerin belirlenmesinin ardından, herkes tarafından ücretsiz bir şekilde kullanılabilecek “Uygulamalı Yenilikçi Yeşil Girişimcilik” eğitim seti üretilmiştir. 7-21 Kasım tarihlerinde Atina – Yunanistan’da gerçekleştirilecek hareketliliğinin amacı, Uygulamalı Yeşil Girişimcilik Eğitim Setini Uluslararası katılım ile test etmek ve somut çıktılar üretmektir. Eğitimin hedef kitlesi; fikri olan, yeşil girişimcilik ve sürdürülebilirlik konularında mevcut çalışmalar yürüten veya konu ile ilgilenen 18 – 29 yaş arasındaki gençlerdir. Projede ülkemizi temsil eden iki kurum olan Büyükçekmece Belediyesi ve Küresel Çevre Derneği adına genç katılımcılar seçilecek ve eğitime katılacaklardır.

Eğitim İçeriği
Katılımcılar aşağıdaki konularda vaka çalışması, takım çalışması gibi oturumlara katılacak olup, program yaygın eğitim metotları kullanılarak uygulanacaktır.

* Eko-İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Tasarımı
* Yeşil Girişimcilik Kültürü ve İş Modelleri
* Yeşil Girişimciler İçin Finansmana Erişim
* Ürün Döngüsü ve Doğal Kaynak Yönetimi
* Kirlilik Kontrolü ve Önleme
* Yalın Girişim ve İş Modeli Geliştirme
* Yatırımcılara Sunum
* Zaman Yönetimi

Kazanımlar
Genç yeşil girişimci adaylarının, 14 gün boyunca aşağıdaki kazanımları elde etmeleri amaçlanmaktadır;
* İş fikirlerini nasıl hayata geçirebilecekler
* Hali hazırdaki girişimlerini nasıl daha yeşil hale getirebilecekler
* Eğitim kiti içerisinde yer alan modülleri nasıl kullanabilecekler
* Sürdürülebilir uygulamalara dair teknik bilgi ve vizyon kazanacaklar
* Konu ile ilgili fon kaynaklarına nasıl ulaşabileceklerini öğrenecekler
* Atölye çalışmaları, takım çalışmaları, uygulamalar, vaka analizleri, değerlendirmeler ve sunumlar gibi etkinlikler aracılığı teknik ve sosyal becerilerini geliştirecekler

Katılımcılarda Aranan Kriterler
Programa dahil edilecek katılımcılarda aranan kriterler şu şekildedir:
* Programa devam edebilecek düzeyde İngilizce yeterliliği (konuşma, yazma ve anlama)
* Oturumların tamamına eksiksiz bir şekilde katılma motivasyonu ve imkânı
* Çevre dostu girişimciliğin ve sürdürülebilirliğin farkında olmak
* Yeşil girişimcilik, yeşil istihdam, sürdürülebilirlik, girişimcilik gibi konularda temel düzeyde bilgi birikimi ve ilgisinin olması
* Eğitim sonrasında, edineceği içeriği ve kazanımlarını yaygınlaştırma konusunda motivasyona sahip olması
* 18 – 29 yaş arasında olması

Notlar
Eğitim kapsamında konaklama, 3 öğün yemeğin yanısıra, program tarafından belirlenen bütçe limitleri ölçüsünde yol masrafları proje tarafından karşılanacaktır. Diğer tüm masraflar katılımcıların kendisine aittir.
* Katılımcılar eğitim sonrasında proje ortakları tarafından sağlanacak sertifikaya sahip olacaklardır.
* Toplam kontenjan 8 kişidir.
* Başvuru formuna ve proje hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
* Başvuru hakkındaki tüm sorular yalnızca proje@geo.org.tr adresinden alınacak ve cevaplanacaktır.

Başvuru formuna bağlantıdan ulaşabilirsiniz: http://bit.ly/2zYFwku
Proje hakkında detaylı bilgiye bağlantıdan ulaşabilirsiniz:
Son başvuru tarihi: 15 Ekim, saat 17:30
İletişim ve sorular için: proje@geo.org.tr