Uygulamalı Yapısal Eşitlik – Bahçeşehir Üniversitesi

Eğitmen:
Doç. Dr. Matthew A. Diemer
Michigan State University

Programın Süresi
12 Saat

Başlama ve Bitiş Tarihi
14-15 Ocak 2012 Cumartesi-Pazar 10.00-17.00

Program Ücreti
300 TL

AMAÇ
Bu kısa atölye, Yapısal Denklem Modelleme (SEM) için bir anlayış yaratma adına tasaarlanmıştır. Atölye, Yunan işaretleme sistemi, matris cebir ve hesaplamaları yerine, atölye içerisinde “SEM” uygulamalarının nasıl “yapıldığına” dair bir giriş niteliğinde olacaktır. Ele alınacak konular şunlardır: keşfedici faktör analizi (EFA), doğrulayıcı faktör analizi (CFA), yol analizi, yapısal denklem modelleme ve multi-grup analizi. Katılımcılar, örnek analizler üzerinden sağlanan veri setleri ile çalışmak için MPlus bir yazılım programı kullanacaktır. Bu atölyenin temel amacı, SEM’in öğreniminin yanı sıra, yardımcı tespit kaynakları ile kendi SEM analizlerini yapmak için temel oluşturmaktır.

DOÇ. DR. MATT DIEMER
Michigan State Üniversitesi’nde yöntembilim ve davranış bilim dersleri vermektedir. Dr. Diemer’in akademik çalışmaları dünyanın en prestijli dergilerinde yayınlanmış ve araştırmaları Amerikan Eğitim Akademisi, Spencer Vakfı ve Amerikan Psikoloji Vakfı gibi kurumlar tarafından desteklenmiştir. Structural Equation Model üzerine uzmanlaşan Dr. Diemer’in bu yöntem üzerine pek çok bilimsel yayını bulunmaktadır.

SEM NEDİR?
Yapısal Eşitlik Modelleme ya da Structural Equation Modelling (SEM) son yıllarda sosyal bilimlerde ve eğitimde en çok rağbet gören data analiz yöntemlerinden biridir. Bu uygulamalı atölye programının amacı katılımcılara bu yeni yöntemi uygulamalı olarak sunmaktır. Katılımcılardan temel istatistik bilgisinin ötesinde bir altyapı beklenmemektedir. Programda Greek işaretleme sistemi, Matrix cebir ya da karmaşık denklemler yerine “SEM” uygulamalarının nasıl ve ne amaçla kullanılacağı konularına ağırlık verilecektir. Bu atölye çalışmasında ele alınacak konular şunlardır: Exploratory Factor Analysis (EFA ya da Keşfedici Faktör Analiz), Confirmatory Factor Analysis (CFA ya da Ddoğrulayıcı faktör analizi), path analizi (yol analizi), structural equation modelling ve multi-grup analizi (çok gruplu analiz). Katılımcılar, örnek analizler üzerinden sağlanan veri setleri ile doğrudan kendileri MPlus adlı yazılımı kullanarak analizler yapacaktır. Bu programın sonunda her bir katılımcı hem SEM yoluyla ne tür sorulara yanıt verileceğini öğrenecek hem de kendi bilgisayarlarında doğrudan SEM analizi yapabileceklerdir.

KİMLER KATILABİLİR?
Bu programa akademik araştırmacılar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, siyaset bilimi, davranış bilimleri, eğitim alanında çalışanlar (öğretmenler, araştırma görevlileri, anılan alanlarda eğitim alan öğrenci ve mezunlar, vb.) siyaset bilimi, davranış bilimleri, eğitim alanında araştırma ve geliştirme konularıyla ilgilenenler, SEM konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes katılabilir.

PROGRAM

1.SEM kavramları hakkında (gizli değişkenler, gözlenen göstergeleri, bir ölçüm model uydurma yapıları arasındaki ilişkileri inceleyerek) temel bir anlayış kazanmak
2.MPlus yazılım programı kullanarak analizler yapma temelleri
3.Faktör analizi, yol analizleri ve multi-grup analizlerinin SEM teknikleri kullanılarak oluşturulması
Belge:
Eğitimin sonunda NYU-Bahçeşehir Üniversitesi Sertifikası verilecektir.