Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

tübitak 2237
Uygulamalı Radyofarmasi Kursu

Katılımcılar Ezcacılık, Fen Fakültesi (Fizik, Kimya, Biyoloji, Biyokimya vb.), Mühendislik Fakültesi (Kimya, Biyomühendislik, Moleküler biyoloji ve genetik mühendisliği vb), Tıp Fakültelerinin lisansüstü öğrencileri ile 35 yaş altı en az lisans derecesine sahip genç araştırmacılar arasından seçilecektir.

Değerlendirme Kriterleri

Başvuruların kabulü başvuru sırası göz önüne alınarak Bilim Kurulu tarafından yapılacaktır.

Bilimsel Eğitim Etkinliğinin Düzenlenme Amaç ve Kapsamı:

Günümüzde sağlık alanında, tanısal görüntüleme ve tedavi amacıyla radyofarmasötik olarak tanımlanan radyoaktif ilaçların uygulamaları giderek önem kazanmaktadır. Radyofarmasötikler (RP’ler), nükleer tıbbın son on yılda dünya çapındaki kimya, biyoloji, eczacılık ve nükleer bilimler disiplinlerinden bilim insanlarının ilgisini çeken, özellikle onkoloji, kardiyoloji ve nöroloji olmak üzere çeşitli hastalıkların tanı ve tedavisi için uygun bir radyoaktif atom (radyonüklid) ile işaretlenmiş moleküllerdir.

Bu kurs programı; nükleer tıp bölümlerinde görüntüleme ve tedavi amacıyla hastalara verilmekte olan radyofarmasötiklerin hazırlanmasından sorumlu sıcak laboratuvarlarda çalışan sağlık personelinin uyması gereken kurallar, temel bilgiler, moleküler görüntüleme, radyonüklid terapi ve radyasyon güvenliği konularında eğitmek amacıyla planlanmıştır. Hasta güvenliğini yakından ilgilendiren bu program; temel ve sağlık bilimlerinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencileri ile birlikte sağlık kuruluşlarında radyofarmasötik alanında çalışanlar ve radyofarmasötik endüstrisinde çalışanlar olmak üzere üç ana grubun eğitimini amaçlamaktadır.

Bu kurs programı; nükleer tıp bölümlerinde görüntüleme ve tedavi amacıyla hastalara verilmekte olan radyofarmasötiklerin hazırlanmasından sorumlu sıcak laboratuvarlarda çalışan sağlık personelinin uyması gereken kurallar, temel bilgiler, moleküler görüntüleme, radyonüklid terapi ve radyasyon güvenliği konularında eğitmek amacıyla planlanmıştır. Hasta güvenliğini yakından ilgilendiren bu program; temel ve sağlık bilimlerinde yüksek lisans eğitimi almakta olan öğrencileri ile birlikte sağlık kuruluşlarında radyofarmasötik alanında çalışanlar ve radyofarmasötik endüstrisinde çalışanlar olmak üzere üç ana grubun eğitimini amaçlamaktadır.

Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2022 – 1 Eylül 2022

http://nrp.ege.edu.tr/kayit