Uygulamalı Moleküler Biyoloji Teknikleri Lisansüstü Yaz Okulu

Atatürk Üniversitesi ve Tokyo Üniversitesi işbirliği

Bilindiği üzere son yıllarda moleküler biyoloji her alanda hızlı bir şekilde gelişmekte ve moleküler tekniklerin kullanımı birçok çalışma ve araştırmada daha çok tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise, bu tip çalışmalardan daha güvenilir ve kesin sonuçlar alınmasındandır. Bu yöntemler biyoloji, tıp, veterinerlik, hayvancılık, su ürünleri ve gıda teknolojisi gibi birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yaz okulunun düzenlemesindeki amaç, bu tekniklerin kullanımı ve çeşitli bilim dallarıyla entegrasyonununa katkıda bulunmaktır. Bu etkinlik, yalnızca çeşitli tekniklerin öğrenilmesi yönüyle değil, bu tekniklerin pratiğe geçirilmesi, bilim adamlarının birbirlerini tanıması ve bilgi alış verişi bakımından da yarar sağlayacaktır.

Başvuru için son tarih
 04 Haziran 2011
Başvuru Ücretlerinin yatırılması için son tarih
 04 Haziran 2011
Yazokulunun başlaması
 04 Temmuz 2011
Sosyal etkinlikler
 09 Temmuz 2011