Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu

Etkinliğin Amacı
Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu; Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde lisans üstü eğitim gören araştırmacılara istatistik ve ekonometri alanında bilgi ve beceri kazandırmayı hedefleyen bir programdır. Bunun yanı sıra, Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu’nu tamamlayan araştırmacılar SPSS, LIMDEP, GAUSS, SAS, R ve GRETL paket programlarını kullanmayı öğrenebileceklerdir. Ayrıca bu kurs katılımcıların istatistik ve ekonometri bilgilerini kullanarak akademik çalışmalarında hedefledikleri amaçlarına daha kolay ulaşabilmelerine yardımcı olacaktır.

Etkinliğin Kapsamı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde düzenlenecek olan bu kursun hedef kitlesini lisansüstü eğitimi boyunca en az bir kez istatistik dersi almış ve başarılı olmuş, daha öncede herhangi bir paket program (SPSS, LIMDEP, GAUSS, SAS, R, GRETL ve STATA gibi) kullanmış, Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümleri ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinde lisansüstü eğitim gören araştırmacılar oluşturacaklardır.

Uygulamalı İstatistik ve Ekonometri Kursu’na kontenjan fazlası başvuru olması durumunda; kabul edilecek araştırmacıların seçiminde lisansüstü eğitimlerinde almış oldukları istatistik dersi başarı notu dikkate alınacaktır. Etkinliğe başvuru sayısının belirtilen kontenjandan (30 kişi) fazla olması durumunda; öncelikli olarak doktora tez aşamasında bulunan öğrenciler tercih edileceklerdir. Bu öğrencilerin ardından sırasıyla doktora ders, yüksek lisans tez ve yüksek lisans ders aşamasındaki öğrenciler tercih edileceklerdir.

Seçilecek olan araştırmacıların farklı üniversitelerden olmaları ve daha önce TÜBİTAK tarafından desteklenen 2229 Bilimsel Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen kurs ve seminer gibi bilimsel etkinliklere katılmamış olmaları dikkate alınacaktır.

Etkinlik Yeri veTarihi
Etkinlik Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarında 05 Ekim 2015 – 09 Ekim 2015 Tarihleri Arasında Yapılacaktır.

K.S.Ü Ziraat Fakültesi İletişim Bilgileri
Adres: KSÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ Avşar Yerleşkesi, 46100, K.Maraş/Türkiye

Telefon: 0344 280 21 71

Faks: 0344 280 20 02

E-Posta: 2katumer@gmail.com, etumer@ksu.edu.tr

Web:bilimselegitim.ksu.edu.tr