UYGULAMALI İŞ KANUNU-SGK-BORDROLAMA

Suyem Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi

Başvuru için: info@suyem.com www.suyem.com
12-13 Nisan 2014 TITANIC CITY HOTEL TAKSİM 700TL+KDV

UYGULAMALI SON DÜZENLEMELERLE İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO) BİLGİLENDİRMESİ
EGİTMEN : HALUK DURMUŞOĞLU

EĞİTİMİN HEDEFİ
· Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
· Eğitimin amacı 5754, 5763, 5797,5838 ve 5910 sayılı kanunlar ile 4857, 4447 ve 5510 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler hakkında açıklamaların yapılması, yeni düzenlemelerin işverene yüklediği sorumluluklar hakkında uygulamalı örneklerle şirketlerin; İnsan Kaynakları Bölümü, Personel Bölümü, Muhasebe Bölümlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili olarak personel uygulamaları konusunda temel bilgilerin verilmesi ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
· KİMLER KATILMALI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,
İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,
· EĞİTİMİN İÇERİĞİ
· İŞ HUKUKU
· TEMEL KAVRAMLAR
İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren vekili,
Alt-Üst İşveren ilişkisinin yasal dayanakları,
· İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE ÖNEMİ
Belirli-belirsiz iş sözleşmeleri,
Tam-Kısmı Süreli İş sözleşmeleri
Çağrı Üzerine Çalışma sözleşmesi,
· İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ VE HAZIRLANMASI
Belirli Süreli iş sözleşmesi,
Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
Tam Süreli iş sözleşmesi,
Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,
· ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI
Personelin İşe alınması ve Personel özlük dosyası,
Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi,
· ÇALIŞMA DÖNEMİ BELGE ÖRNEKLERİ
Personel özlük dosyasında bulunması gereken belge örnekleri,
Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri,
Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri,
İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri,
Çalışma Kurallarına Uymayan Davranışların Tespit Şekli,
· ÜCRET ŞEKİLLERİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ
Ücret nedir ve Ücret şekilleri ve uygulama alanları,
Ücretin Saklı Kısmı ve Ücret Kesme Yükümlülüğü,
· FAZLA ÇALIŞMA
Fazla Çalışma,
Fazla Sürelerle Çalışma,
· YILLIK İZİNLER
Yıllık Ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma,
Yıllık izin için çalışılmış kabul edilen günler ve iznin uygulanması,
Yıllık İzin Ücreti, İşten ayrılmada izin ücreti
· FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN UYGULAMALARI
Fazla Çalışma Onay örnekleri,
Fazla Çalışma Talep örnekleri,
Yıllık İzin Talep Formu örnekleri,
Ücretsiz İzin Talep Formu örnekleri,
Yıllık İzin Belgesini Örnekleri,
· İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ
İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik nedeniyle fesihler,
Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
İşçinin Yetersizliğinden, davranışlarından işyerinden kaynaklanan fesihler,
Fesih bildirimi şekilleri,
· İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI
İşe davet ihtarname örnekleri,
İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,
İbraname örnekleri,

Çalışma Belgesi Örnekleri,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
· Tanımlar,
· Sigortalılığın Başlangıcı ile ilgili uygulamalar,
· Sigortalılığın Sona Ermesi ile ilgili uygulamalar,
· İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili uygulamalar,
· Hastalık Sigortası ile uygulamalar ile ilgili uygulamalar,
· Geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili uygulamalar,
· Prim Oranları,
· Prime Esas Ücretler,
· Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili uygulamalar,
· Primlerin Ödenmesi ile ilgili uygulamalar,
· BORDRO HESAPLAMA
· GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

Ücretin Tanımı,
Ücret Sayılan Ödemeler,

Asgari Geçim indirimi,

Gelir Vergisi Oranları,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

Prime Esas Ücretler,

· İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

Prime Esas Ücretler,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. UYGULAMASINDA YER ALAN ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER

Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı,

· HESAPLAMALAR

Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı,
Fazla çalışma ücret hesabı,

Suyem Su Yaşamboyu Eğitim Merkezi
Başvuru için: info@suyem.com www.suyem.com
18 NİSAN 2013 TITANIC CITY OTEL -TAKSİM 400 TL+KDV

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİ SONA ERDİRME UYGULAMALARI
Eğitimci: Haluk DURMUŞOĞLU

WORKSHOP

YARGITAY ÖZELLİKLE SON YILLARDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRMADA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN USULLER HAKKINDA UYGULAMAYA YÖNELİK KARARLAR VERMİŞTİR. BU SUNUMDA YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMAYA DÖNÜK AÇIKLAMALARIN YAPILMASI VE YARGI KARARLARININ İŞVERENE YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLAR HAKKINDA GEREKEN BİLGİLERİN AKTARILMASI AMAÇLANMAKTADIR.

EĞİTİMİN HEDEFİ
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında şirketlerin; insan kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının iş sözleşmeleri ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
4857 sayılı İş Kanunu, işçi-işveren dengesini yeni ve modern bir çizgide kurmaya çalışırken, işçi haklarını Avrupa Birliği Mevzuatı ile uyumunu korumaya özen göstermiş “İş Güvencesi” kavramı ile yeni bir çığır açmış ve işverenden birçok konuda daha fazla dikkat göstermesini beklemiştir.

Yargıtay özellikle son yıllarda iş sözleşmeleri sonlandırmada takip edilmesi gereken usuller hakkında uygulamaya yönelik kararlar vermiştir. bu sunumda yargı kararları doğrultusunda uygulamaya dönük açıklamaların yapılması ve yargı kararlarının işverene yüklediği sorumluluklar hakkında gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI
Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,
İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek, kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman yardımcıları ve elemanları,
Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE HAZIRLANMASI
Belirli Süreli iş sözleşmesi,
Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,
Takım Sözleşmesi
İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması,
Tebligat adreslerinin belirlenmesi ve önemi,
Yetkili mahkemenin belirlenmesi,
İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ
İş güvencesinin kapsamı,
İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler,
İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden kaynaklanan geçerli nedenle fesihler,
Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri,
Kötü niyet tazminatı,
İşe iade davası ve sonuçları,

İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI
İşe davet ihtarname örnekleri,
İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,
Kıdem tazminatı hesabı,
Kıdem tazminatı bordrosu örnekleri,
İhbar tazminatı hesabı,
İhbar tazminatı bordro örnekleri,
İbraname örnekleri,
Çalışma belgesi örnekleri,

GENEL BİLGİ
EĞİTİM SÜRESİ: Eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri arasında gerçekleşmektedir.

EĞİTİM ÜCRETİ: Ücrete çay-kahve ikramları, öglen yemegi ve eğitim dokümanları dâhildir.

İNDİRİM POLİTİKASI: 2,3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve üstü katılımlara ve İMED üyelerine %10 indirim uygulanır.

KATILIMCI SAYISI: 20-25 kişi ile sınırlıdır.

KATILIM BELGESİ: Eğitim sonrası katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

EĞİTİM YERİ: Taksim-İSTANBUL bölgesi 4 veya 5 yıldızlı oteller

KAYIT İŞLEMLERİ ve ÖDEME BİLGİSİ

KAYIT: EĞİTİM TALEP FORMU’ nun doldurulması Kredi Kartı veya Banka dekontunun eğitim tarihinden en geç 3 gün önce EĞİTİM BÖLÜMÜ dikkatine 0212 212 82 74 numaralı faksa ya da info@suyem.com adresine mail gönderilmesi suretiyle yapılır. Kayıt işleminin yapıldığına dair geri bildirim tarafınıza mail olarak yapılacaktır:

BANKA HESAPLARI:

Kariyer Yönetimi ve Dış Kaynak Kullanım Hizmetleri Ltd. Şti. Adına

HSBC BANK MECİDİYEKÖY ŞUBESİ (724)- 1017286-282 hesap,IBANNO: TR270012300724101728628200

Y K B MECİDİYEKÖY ŞUBESİ (082) 82956657 hesap, IBAN NO: TR040006701000000082956657

GARANTİ BANKASI ORTAKLAR ŞUBESİ 6297009 hesap, IBAN NO: TR130006200035700006297009

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNİZİ MAİL ORDER İLE FAKSLA YAPABİLİRSİNİZ (Bu işlemin faksla yapılması önemle rica olunur).

İPTAL VE DEĞİŞİKLİK

Herhangi bir sebeple katılımın gerçekleşmemesi durumunda, eğitim tarihinden 3 gün önce bilgi verilmesi şartı ile ödenen ücret iade edilmektedir. Diğer durumlarda kayıt işlemi bir başka programa kullanılmak üzere açık hale dönüştürülür. Aksi durumda eğitim bedeli fatura edilir. Eğitim gününden önce bildirilen katılımcı değişikliği kabul edilmektedir.

Suyem , Eğitim ve sertifika programlarını iptal etmek, eğitmeni, eğitim tarihlerini ve eğitim yerini değiştirmek hakkını saklı tutar.

DETAYLI BİLGİ VE KATILMAK İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ TELEFON VE MAİL ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Suyem, Tel: 0212 212 82 73 (Pbx) Faks: 0212 212 82 74 E-mail: info@suyem.com

Eğitim ve sertifika programlarımız kişiye özel, açık ve firmaya özel olarak tasarlanmaktadır.