UYGULAMALI FİZİK YAZ KAMPI 2

Proje Adı
UYGULAMALI FİZİK YAZ KAMPI 2

Proje Yürütücüsü
PROF. DR. İLHAN TAPAN

Uludağ Üniversitesi yürütücülüğünde ve TÜBİTAK desteği ile yapılan bu projede ilköğretim öğrencilerine, fizik konusunda günlük uygulamaların ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, deneyler ile bilimsel yöntemin kavratılması ve fizik bilimine yönelik olumlu tutumun geliştirilmesi hedeflenmektedir.
Yapılan literatür taramalarında da ilköğretim öğrencilerinin özellikle fizik konularını anlamada ve günlük yaşama yansıtmada zorluk çektikleri görülmüştür. Bu sorunlardan yola çıkılarak proje geliştirilmiş ve eğitim içerikleri, özellikle öğrencilerin ilgisini çekecek, günlük yaşamda sürekli karşılaşabilecekleri konular arasından seçilmiştir. Böylece eğitimlerde işlenecek konular, öğrencilerin çevrelerinde gerçekleşen fiziksel olayları anlamlandırmalarını, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar olmalarını sağlayacaktır. Öğrenciler çevrelerinde gerçekleşen olayları sorgulayarak bu olaylar içersinde gerçekleşen temel fizik kurallarına ulaşacaklardır. Fizik bilimi ve teknolojik gelişmeleri eğitimlerinde, öğrencilerin uzman araştırmacılar ile bir araya gelmeleri ve paylaşımda bulunmaları sağlanacaktır. Uygulama etkinliklerinde fizik konusundaki temel teorileri günlük yaşam ile ilişkilendiren deney düzenekleri kullanılacaktır. Öğrenciler bu deney düzenekleri ile yüzden fazla etkinliği tamamlayarak birçok fizik ilkesini eğlenerek öğreneceklerdir.

Yürütücü Kurum/Kuruluş
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

Hedef Kitle
İlköğretim öğrencileri

Etkinlik Tarihleri
BURSA

Etkinlik Yeri
BİLECİK

 

İLETİŞİM

ilhan@uludag.edu.tr