UYGULAMALI EĞİTİM KONGRESİ

UYGULAMALI EĞİTİM KONGRESİ

13-15 Eylül 2012

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Ankara-Türkiye

 

Değerli Meslektaşlar,

Sizleri 13-15 Eylül 2012 tarihleri arasında Ankara’da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ), uluslararası düzeyde gerçekleşecek olan Uygulamalı Eğitim Kongresi’ne (UEK) davet ediyoruz. UEK’nin başlıca amacı çeşitli eğitim alanlarındaki araştırmacılar, öğretmenler ve eğitimciler arasındaki etkileşimi teşvik etmektir. Uygulamalı eğitim alanındaki gerek kuramsal gerek pratik bakış açılarının paylaşılacağı etkileşimli, dinamik ve süregelen bir toplantı oluşturma amacındayız. UEK katılımcılara Eğitim alanında en son gelişmeleri takip etme ve gelecekteki çalışmalara ortaklaşa zemin hazırlama açısından seçkin fırsatlar sunacaktır.

UEK’nin kapsadığı Temalar:

 • Öğretmen Eğitimi
 • Eğitim Programları
 • Öğrenme ve Öğretme
 • Dil, Kültür ve Eğitim
 • Uzaktan Eğitim
 • Yükseköğretim
 • Yaygın Eğitim
 • Eğitim Politikası, Liderliği ve Planlaması
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitimde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
 • Telekomünikasyon ve Eğitim Teknolojileri

Uygulamalı Eğitim Kongresi’nde çeşitli sunum biçimleri bulunmaktadır. Tüm sunumlarda etkileşimli ve disiplinlerarası yaklaşım ön planda olacaktır.

Sunum Çeşitleri:

 • Sözlü Sunum: Bildiri Sunumu
 • Poster Sunumu: Bildiri Sunumu
 • Yuvarlak Masa Sunumu: Bildiri Sunumu
 • Çalıştay: Eğitim konuları ve uygulamalarına yönelik çalışmaların sunumu
 • Panel:Katılımcılar eğitim ile ilgili belirli bir sorun veya konuyu farklı açılardan ele alacaklardır. Panel konuları Kongre Düzenleme Kurulu tarafından belirlenecektir.
 • Sergi: Sergi salonu eğitim alanında faaliyet gösteren öğrenme merkezleri, yayıncılar ve firmaların katılımını içerecektir.

Uygulamalı Eğitim Kongresi’ne katkı ve katılımlarınızı bekliyoruz.

Saygılarımla,

Prof. Dr. M. Yaşar ÖZDEN

Uygulamalı Eğitim Kongresi BAŞKANI

DEKAN, Eğitim Fakültesi / ODTÜ

Detaylı bilgi için: http://appeducation.org/turkce/