Uygulamalı Afet Bilimleri Akademisi

TÜBİTAK 2237
Uygulamalı Afet Bilimleri Akademisi

Bu proje bize ne katacak?
Bu etkinlikte afet alanında lisansüstü eğitim gören öğrenci ve akademisyenlerine, güncel afet yönetimi stratejilerini ve analiz yöntemlerini sunmak ve saha uygulamalarını göstermek amaçlanmıştır. Ayrıca etkinlik kapsamında katılımcılara grup çalışmaları yaparak bilime ve sahaya katkı sunmaları beklenmektedir. Böylece başarılı afet yöneticilerinin yetişmesinde bilimsel katkı sağlanacaktır.

ETKİNLİK ONURSAL BAŞKANI
Prof. Dr. Adem KORKMAZ – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü

ETKİNLİK YÜRÜTÜCÜSÜ
Doç. Dr. Mümin POLAT – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

DÜZENLEME KOMİTESİ
Prof. Dr. Hüseyin DALGAR- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektör Yrd.
Prof. Dr. Serdal ÖĞÜT Adnan Mendere Ünveirsitesi
Prof. Dr. Mehmet Zeki YILDIRIM- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Prof. Dr. Yunus Emre ÖZER- Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem KARABACAK ATAY – Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Soner DÖNMEZ– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Doç. Dr. Bülent ÖZMEN- Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Kerem HEPDENİZ– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Giray KOLCU – Süleyman Demirel üniersitesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KILINÇ– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Arş. Gör. Dr. Gülhan ŞEN– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Arş. Gör. Salih DOĞRU– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğr. Gör. Gülcihan Aybike DİLEK KART– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Öğr. Gör. Ali SERT– Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Kimler katılabilir
Lisansüstü öğrenim gören öğrenciler katılabileceklerdir

Kontenjan
40 öğrenci ile sınırlandırılmıştır.

Başvuru Şekli ve Katılımcı Seçimi : Katılmak isteyen öğrencilerimiz;
· Başvuru formu
· Transkript
· Motivasyon mektubu (Öğrencinin kendini tanıtan ve bu programa başvuru
amacını anlatan, yapmış olduğu çalışma ve projelerin yer aldığı bir içeriğe
sahip olmalıdır)
· Dil belgesi (eğer varsa)

Yukarıdaki belgeleri; [email protected] mail adresine yollamak suretiyle başvurabilecektir. Katılımcıların seçimi bu kriterler üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru belgeleri gönderildikten sonra ön değerlendirme yapılacaktır. Buna göre eksik belgesi olan ya da şartları taşımayan adaylar etkinlik dışı tutulacaktır. Ön değerlendirme sonrasında ise başvuruları seçme kriteri olarak puanlama sistemi kullanılacaktır. Buna göre,
· Lisans mezuniyet Genel Not Ortalamasının 100’lik dilimdeki değeri (öğrencinin notu 4’lük sistemde ise YÖK not dönüşüm tablosuna göre dönüşümü yapılacaktır)
· Afet alanında yapılan akademik çalışmalar (Ulusal/Uluslararası kongre ya da
sempozyumlarda her bir sözlü bildiri 5 puan, Ulusal/Uluslararası indekslerde taranan hakemli dergilerde makale 20 puan, Sonuçlanmış/devam eden Tübitak Projesi
araştırmacı/yardımcı araştırmacı olmak 30 puan)
· Dil belgesi puanı

Toplam puanı en yüksek olan ilk 40 öğrenci seçilerek Asil olarak ilan edilecek. Sonraki 40 öğrenci de sırasıyla yedek liste olarak ilan edilecektir.

Katılım Ücreti
Katılım ücretsizdir. Katılımcıların konaklama, iaşe ve kırtasiye giderleri proje bütçesi tarafından sağlanacaktır.

Başvuru Takvimi
01 Ağustos 2022’de başlayacak ve 05 Ağustos 2022 saat 17:30’da sona erecektir.

Katılım Hakkı Kazananların İlanı
05 Eylül 2022

Etkinlik Takvimi
13-15 Ekim 2022

https://ayayakademi.wordpress.com