ÜYEP Üstün Yetenekli Çocukları Tanılıyor

2012-2013 YILI Kabul Ölçütleri

2013 yılı öğrenci kabullerinde;

Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın uygulamakta olduğu Yetenek 1 testinin % 70’i, Yetenek 2 testinin %30’u birleştirilecektir.

Yetenek 1 veya Yetenek 2 testinde 140 veya üzerinde puan alan öğrenciler toplam puanlarına bakılmaksızın Programa kayıt hakkı kazanırlar.

Kontenjan

2013 yılında toplam 28 öğrenci alınacaktır. Öğrenciler yapılacak olan yetenek testlerindeki puanlarına göre sıralanacaklar, 26 öğrenci bu sıralamaya göre seçilecektir. Diğer 2 öğrenci, yedekler arasında en yüksek puan alan kız öğrenciler arasından seçilecektir.

2012-2013 Yılı Başvuru Bilgileri

Programa yalnızca ilköğretim 6. sınıf öğrencileri başvurabilir.
Başvuru Tarihleri: 24 Aralık 2012 – 16 Ocak 2013
Başvuru Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eğitim Fakültesi, Batı Girişi, 1. Kat, ÜYEP Ofisi. Başvurular, hafta içi 09:00-18:00 arasında alınacaktır.
Sınav Tarihi: 20 Ocak 2013

Sınav Saati: Oturum 1: 09:30-10:50; Oturum 2: 12:00-12:40 (Sınav iki oturumdan oluşacaktır. Birinci oturumdan sonra öğrenciler 1 saat ara verecekler ve tekrar aynı dersliklerde ikinci oturuma girecekleridir).

Sınav Yeri: Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Eğitim Fakültesi
Sonuçların Duyurulacağı Tarih: 05 Şubat 2013
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri: 05 Şubat-12 Şubat 2013
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi: 13-14 Şubat 2013

Derslerin Başlama Tarihi: 16 Şubat 2013

***Not: Başvuruyu öğrenci kendisi ya da öğrenci adına başka biri yapabilir. Postayla başvuru alınmayacaktır. Başvurular ve sınav ücretsizdir.

***Sınav sonuçları yalnızca web sayfamızdan ilan edilecektir. İlanda sadece kazanan asil ve yedek adayların aday numaraları ve isimleri bulunacaktır. Zamanında kaydını yaptırmayan asil adaylar programa kabul haklarını kaybedeceklerdir.

Başvuruda Gerekli Olan Belgeler
1. Başvuru formu (Başvuru esnasında ÜYEP ofisinden alınacaktır.)
2. Bir adet vesikalık fotoğraf
3. Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
4. Öğrenci belgesi (Öğrenci devam ettiği okuldan almalıdır.)

Burs Olanakları

Burs, yalnızca ÜYEP aylık ücretlerinden muafiyeti kapsamaktadır. Burslar, ekonomik durum temel alınarak verilmektedir. Ekonomik durum değerlendirmesinde aile üyelerinin toplam gelirleri ile aile fertlerinin sayısı belirleyici olmaktadır. Aile içinde fert başına düşen aylık gelir 600 TL’nin altında ise öğrenci bursa başvurmaya hak kazanır. Ailenin toplam geliri aile fertlerinin toplam sayısına bölündüğünde fert başına aylık gelir bulunabilir. Burs kriterlerini karşılayanlar bursa başvurularını programa başvuru esnasında yapacaklardır. Burslu olarak kabul edilenler kesin kayıt esnasında aşağıdaki belgeleri de getirmelilerdir. Aksi halde burs haklarını yitireceklerdir.
1. Aile fertlerinin (anne, baba ve diğerleri) aylık gelirlerini gösteren belge(ler)
2. Muhtarlıktan veya nüfus müdürlüğünden alınan ve ailedeki fert sayısını gösteren bir belge

İletişim Bilgileri:
Web Adresi:
E-posta: uyep@anadolu.edu.tr
Telefon: 0222 3350580/3537-3573
Yazışma adresi: Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, ÜYEP Ofisi, Eskişehir

Programda Devam Koşulu
Programa kabul edilen öğrencilerin derslere devam etmeleri zorunludur. —Bir yarıyılda ya da yaz programında yüzde otuzdan daha fazla devamsızlık yapan öğrencilerin programla ilişikleri kesililir.

Öğrenciler, ancak velilerinin izinleriyle programdan ayrılabilirler.

Hafta sonu programlarına devam eden öğrenciler yaz programlarına devam etme hakkı kazanırlar.

Programa alınan öğrenciler 9. sınıfı bitirene kadar ÜYEP’te eğitim alma hakkı kazanırlar. Ancak iki yarıyıl peş peşe başarısızlık gösteren öğrencilerin programa devam hakları yeniden gözden geçirilir.

Programı başarıyla bitiren öğrencilere program tamamlama belgesi verilmektedir.

2 YORUMLAR